EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:392:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 392, 25. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 392

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
25. november 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 392/1

Meddelelse fra Kommissionen — Modværdierne af tærskelværdierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU

1

2015/C 392/2

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7682 — Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7808 — Bain Capital Investors/Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 392/4

Euroens vekselkurs

5

2015/C 392/5

Tilbagetrækning af forslag fra Kommissionen

6

2015/C 392/6

Sammenfattende oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Meddelelse til importører — Import af tunprodukter fra Thailand til Den Europæiske Union

8

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2015/C 392/8

Resumé af udtalelse nr. 4/2015 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, »Mod en ny digital etik: Data, værdighed og teknologi«

9

2015/C 392/9

Resumé af anden udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

11


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2015/C 392/10

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

14

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2015/C 392/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7829 — Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

18


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top