Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:354:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 354, 26. oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 354

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
26. oktober 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 354/1

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Retten

2015/C 354/2

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 354/3

Sag C-398/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 3. september 2015 — Inuit Tapiriit m.fl. mod Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Appel — forordning (EF) nr. 737/2010 — forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1007/2009 — handel med sælprodukter — restriktioner for import og markedsføring af nævnte produkter — gyldighed — retsgrundlag — artikel 95 EF — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 17 — FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder — artikel 19)

4

2015/C 354/4

Sag C-526/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. september 2015 — UAB »Fast Bunkering Klaipėda« mod Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 148, litra a) — levering af varer — begreb — fritagelse — levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø — levering til mellemmænd, der handler i eget navn)

5

2015/C 354/5

Sag C-89/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 3. september 2015 — A2A SpA mod Agenzia delle Entrate (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — fastlæggelse af beregning af renter vedrørende tilbagebetaling af støtte, der er erklæret uforenelig med fællesmarkedet — simple renter eller renters rente — national lovgivning, der med henblik på beregning af renter henviser til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 794/2004 — beslutning om tilbagebetaling, der er meddelt inden ikrafttrædelsen af denne forordning)

5

2015/C 354/6

Sag C-110/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. september 2015 — Horațiu Ovidiu Costea mod SC Volksbank România SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Oradea — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — artikel 2, litra b) — begrebet »forbruger« — kreditaftale indgået af en fysisk person, som udøver advokatvirksomhed — tilbagebetaling af kredit sikret ved en ejendom tilhørende låntagers advokatkontor — låntager har den nødvendige viden for at vurdere, om et kontraktvilkår er urimeligt, inden undertegnelse af aftale)

6

2015/C 354/7

Sag C-125/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. september 2015 — Iron & Smith kft mod Unilever NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — varemærker — registrering af et nationalt varemærke, som er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke — EF-varemærke, der er velkendt i Den Europæiske Union — renomméets geografiske udstrækning)

7

2015/C 354/8

Sag C-127/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 2. september 2015 — Andrejs Surmačs mod Finanšu un kapitāla tirgus komisija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā Tiesa (Letland)) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 94/19/EF — bilag I, punkt 7 — indskudsgarantiordning — udelukkelse af visse indskydere fra indskudsgarantiordningen — udelukkelse af »et medlem af ledelsen«)

7

2015/C 354/9

Sag C-309/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 2. september 2015 — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) og Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) mod Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno og Ministero dell’Economia e delle Finanze (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding — direktiv 2003/109/EF — national lovgivning — meddelelse og fornyelse af opholdstilladelse — betingelse — obligatorisk finansielt bidrag — beløb otte gange højere end for opnåelse af et nationalt identitetskort — tilsidesættelse af principperne i direktiv 2003/109/EF)

8

2015/C 354/10

Sag C-321/14: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 3. september 2015 — Colena AG mod Karnevalservice Bastian GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Krefeld — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — kosmetiske produkter — forbrugerbeskyttelse — forordning (EF) nr. 1223/2009 — anvendelsesområde — farvekontaktlinser med motiver og uden styrke — angivelse på emballagen, som betegner det omhandlede produkt som værende et kosmetisk produkt — forbrugerbeskyttelse)

9

2015/C 354/11

Sag C-383/14: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 3. september 2015 — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mod Société Sodiaal International (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — beskyttelse af Unionens finansielle interesser — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — artikel 3 — tilbagesøgning af fællesskabsstøtte — administrativ sanktion — administrativ foranstaltning — forældelsesfrist)

9

2015/C 354/12

Sag C-386/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 2. september 2015 — Groupe Steria SCA mod Ministère des finances et des comptes publics (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour administrative d'appel de Versailles — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — skattelovgivning — etableringsfrihed — direktiv 90/435/EØF — artikel 4, stk. 2 — udlodning af udbytte på tværs af grænserne — selskabsskat — koncernbeskatning (fransk »intégration fiscale«) — skattefritagelse for udbytte udloddet af datterselskaber, der tilhører en skattemæssigt integreret koncern — hjemstedskrav — udbytte udloddet af ikke-hjemmehørende datterselskaber — ikke-fradragsberettigede omkostninger og udgifter i forbindelse med kapitalandele)

10

2015/C 354/13

Sag C-463/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. september 2015 — Asparuhovo Lake Investment Company OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — artikel 24, stk. 1, artikel 25, litra b), artikel 62, stk. 2, artikel 63 og artikel 64, stk. 1 — begrebet »levering af tjenesteydelser« — abonnementsaftale om rådgivningsydelser — afgiftspligtens indtræden — nødvendigt at godtgøre, at ydelserne faktisk er leveret — afgiftens forfald)

11

2015/C 354/14

Sag C-342/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 8. juli 2015 — Leopoldine Gertraud Piringer

11

2015/C 354/15

Sag C-375/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obersten Gerichtshof (Østrig) den 15. juli 2015 — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG mod Verein für Konsumenteninformation

12

2015/C 354/16

Sag C-380/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Baleares (Spanien) den 16. juli 2015 — Francisca Garzón Ramos og José Javier Ramos Martín mod Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. og Intercotrans S.L.

13

2015/C 354/17

Sag C-382/15 P: Appel iværksat den 15. juli 2015 af Skype til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 5. maj 2015 i sag T-183/13 — Skype mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

14

2015/C 354/18

Sag C-383/15 P: Appel iværksat den 15. juli 2015 af Skype til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 5. maj 2015 i sag T-423/12 — Skype mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

15

2015/C 354/19

Sag C-384/15 P: Appel iværksat den 15. juli 2015 af Skype til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 5. maj 2015 i sag T-184/13 — Skype mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

16

2015/C 354/20

Sag C-387/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 17. juli 2015 — Hilde Orleans m.fl. mod Vlaams Gewest, Intervenient: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

18

2015/C 354/21

Sag C-388/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 17. juli 2015 — Denis Malcorp m.fl. mod Vlaams Gewest, Intervenient: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

19

2015/C 354/22

Sag C-395/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spanien) den 22. juli 2015 — Mohamed Daouidi mod Bootes Plus S.L., Fondo de Garantía Salarial og Ministerio Fiscal

19

2015/C 354/23

Sag C-398/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 23. juli 2015 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce mod Salvatore Manni

20

2015/C 354/24

Sag C-431/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Cantabria (Spanien) den 7. august 2015 — Liberbank, S.A. mod Rafael Piris del Campo

21

2015/C 354/25

Sag C-433/15: Sag anlagt den 6. august 2015 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

22

2015/C 354/26

Sag C-443/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af The Labour Court, Ireland (Irland) den 13. august 2015 — Dr David L. Parris mod Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform og Department of Education and Skills

24

2015/C 354/27

Sag C-445/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige) den 17. august 2015 — The Queen on the application of Nutricia Limited mod Secretary of State for Health

25

2015/C 354/28

Sag C-458/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Saarbrücken (Tyskland) den 28. august 2015 — straffesag mod K.B.

27

2015/C 354/29

Sag C-468/15 P: Appel iværksat den 3. september 2015 af PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. juni 2015 i sag T-26/12, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) mod Rådet for Den Europæiske Union

27

2015/C 354/30

Sag C-257/15: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. juli 2015 — Michael Ihden og Gisela Brinkmann mod TUIfly GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hannover — Tyskland)

28

2015/C 354/31

Sag C-299/15: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Niende Afdeling den 16. juli 2015 — Daniele Striani, Mad Management SPRL, Franck Boucher, m.fl., RFC. Seresien ASBL mod Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de premiére instance de Bruxelles — Belgien)

29

 

Retten

2015/C 354/32

Sag T-30/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

30

2015/C 354/33

Sag T-77/14: Rettens dom af 10. september 2015 — EE mod KHIM (gengivelse af hvide prikker på grå baggrund) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-figurmærke, som gengiver af hvide prikker på grå baggrund — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

30

2015/C 354/34

Forenede sager T-91/14 og T-92/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Schniga mod CPVO — Brooklyn New Zealand (Gala Schnitzer) (Plantesorter — ansøgning om EF-sortsbeskyttelse for æblesorten Gala Schnitzer — teknisk afprøvning — sondring — vejledende afprøvningsprincipper — Sortsmyndighedens præsidents skønsbeføjelse)

31

2015/C 354/35

Sag T-94/14: Rettens dom af 10. september 2015 — EE mod KHIM (gengivelse af hvide prikker på blå baggrund) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-figurmærke, som gengiver hvide prikker på blå baggrund — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

32

2015/C 354/36

Sag T-143/14: Rettens dom af 10. september 2015 — EE mod KHIM (gengivelse af hvide prikker på gul baggrund) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-figurmærke, som gengiver hvide prikker på gul baggrund — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

32

2015/C 354/37

Sag T-144/14: Rettens dom af 10. september 2015 — EE mod KHIM (gengivelse af hvide prikker på elfenbenshvid baggrund) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-figurmærke, som gengiver hvide prikker på elfensbenhvid baggrund — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

33

2015/C 354/38

Sag T-321/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Volkswagen mod KHIM (STREET) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket STREET — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 207/2009)

33

2015/C 354/39

Sag T-568/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

34

2015/C 354/40

Sag T-569/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

35

2015/C 354/41

Sag T-570/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

35

2015/C 354/42

Sag T-571/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2015/C 354/43

Sag T-572/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

36

2015/C 354/44

Sag T-608/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

37

2015/C 354/45

Sag T-609/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

38

2015/C 354/46

Sag T-610/14: Rettens dom af 10. september 2015 — Laverana mod KHIM (BIO organic) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket BIO organic — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

38

2015/C 354/47

Sag T-441/13: Rettens kendelse af 1. september 2015 — Makhlouf mod Rådet (Annullationssøgsmål — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til effektiv domstolsbeskyttelse — fejlvurdering — ejendomsret — ret til respekt for privatliv — proportionalitet — retskraft — søgsmålsfrist — formaliteten — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

39

2015/C 354/48

Sag T-523/14: Rettens dom af 27. august 2015 — Squeeze Life mod KHIM — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — berigtigelse af den afgørelse, hvorved sagens behandling ved appelkammeret afsluttes — ufornødent at træffe afgørelse)

40

2015/C 354/49

Sag T-495/15: Sag anlagt den 27. august 2015 — Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus mod KHIM — Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN)

40

2015/C 354/50

Sag T-499/15: Sag anlagt den 31. august 2015 — LG Electronics mod KHIM — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE)

41

2015/C 354/51

Sag T-500/15: Sag anlagt den 31. august 2015 — LG Electronics mod KHIM — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO)

42

2015/C 354/52

Sag T-503/15: Sag anlagt den 1. september 2015 — Aranynektár mod KHIM — Naturval Apícola (Natür-bal)

43

2015/C 354/53

Sag T-504/15: Sag anlagt den 2. september 2015 — Rafhaelo Gutti mod KHIM — Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)

43

2015/C 354/54

Sag T-507/15: Sag anlagt den 2. september 2015 — Polen mod Kommissionen

44

2015/C 354/55

Sag T-509/15: Sag anlagt den 3. september 2015 — Kessel medintim mod KHIM — Janssen-Cilag (Premeno)

45

2015/C 354/56

Sag T-510/15: Sag anlagt den 7. september 2015 — Mengozzi mod KHIM — Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

46

2015/C 354/57

Sag T-512/15: Sag anlagt den 4. september 2015 — Sun Cali mod KHIM — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

47

2015/C 354/58

Sag T-513/15: Sag anlagt den 7. september 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult mod KHIM (Limbic® Map)

48

2015/C 354/59

Sag T-516/15: Sag anlagt den 7. september 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult mod KHIM (Limbic® Types)

48

2015/C 354/60

Sag T-517/15: Sag anlagt den 7. september 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult mod KHIM (Limbic® Sales)

49

2015/C 354/61

Sag T-518/15: Sag anlagt den 2. september 2015 — Frankrig mod Kommissionen

50

2015/C 354/62

Sag T-520/15 P: Appel iværksat den 7. september 2015 af Filip Mikulik til prøvelse af Personalerettens dom af 25. juni 2015 i sag F-67/14, Mikulik mod Rådet

51

2015/C 354/63

Sag T-522/15: Sag anlagt den 10. september 2015 — CCPL m.fl. mod Kommissionen

52

2015/C 354/64

Sag T-523/15: Sag anlagt den 10. september 2015 — Italmobiliare m.fl. mod Kommissionen

53

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 354/65

Sag F-103/15: Sag anlagt den 16. juli 2015 — ZZ mod Europa-Kommissionen

55

2015/C 354/66

Sag F-111/15: Sag anlagt den 31. juli 2015 — ZZ mod Kommissionen

55

2015/C 354/67

Sag F-119/15: Sag anlagt den 20. august 2015 — ZZ mod Europol

56

2015/C 354/68

Sag F-120/15: Sag anlagt den 20. august 2015 — ZZ mod Europol

56

2015/C 354/69

Sag F-121/15: Sag anlagt den 21. august 2015 — ZZ mod Kommissionen

57

2015/C 354/70

Sag F-122/15: Sag anlagt den 22. august 2015 — ZZ mod Kommissionen

57


DA

 

Top