EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:127:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 127, 20. april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 127

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
20. april 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 127/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 127/02

Sag C-651/13: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 12. februar 2015 — Lb Group Ltd mod Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) og Galassia Game Srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — procesreglementets artikel 99 — enslydende præjudicielle spørgsmål — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — national lovgivning — omorganisering af koncessionssystemet gennem en synkronisering af udløbstidspunktet — nyt udbud — koncessioner med en kortere varighed end de tidligere koncessioner — restriktion — tvingende almene hensyn — proportionalitet)

2

2015/C 127/03

Sag C-652/13: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 12. februar 2015 — straffesag mod Mirko Saba (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Cagliari — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — procesreglementets artikel 99 — enslydende præjudicielle spørgsmål — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — national lovgivning — omorganisering af koncessionssystemet gennem en synkronisering af udløbstidspunktet — nyt udbud — koncessioner med en kortere varighed end de tidligere koncessioner — restriktion — tvingende almene hensyn — proportionalitet)

3

2015/C 127/04

Sag C-86/14: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 11. december 2014 — Marta León Medialdea mod Ayuntamiento de Huetor Vega (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 1 de Granada — Spanien) (Præjudiciel afgørelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — aftale — rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter i den offentlige sektor — § 3, stk. 1 — begrebet »en person med tidsbegrænset ansættelse« — § 5, stk. 1 — foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug hindrørende fra anvendelsen af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold — sanktioner — konvertering af det tidsbegrænsede ansættelsesforhold til en kontrakt om ikke-fastansættelse på ubegrænset tid — ret til godtgørelse)

3

2015/C 127/05

Sag C-457/14: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 12. februar 2015 — straffesag mod Claudia Concu og Isabella Melis (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Cagliari — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — procesreglementets artikel 99 — enslydende præjudicielle spørgsmål — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — national lovgivning — omorganisering af koncessionssystemet gennem en synkronisering af udløbstidspunktet — nyt udbud — koncessioner med en kortere varighed end de tidligere koncessioner — restriktion — tvingende almene hensyn — proportionalitet)

4

2015/C 127/06

Sag C-478/14: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 12. februar 2015 — straffesag mod Roberto Siddu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Cagliari — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — procesreglementets artikel 99 — enslydende præjudicielle spørgsmål — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — national lovgivning — omorganisering af koncessionssystemet gennem en synkronisering af udløbstidspunktet — nyt udbud — koncessioner med en kortere varighed end de tidligere koncessioner — restriktion — tvingende almene hensyn — proportionalitet)

5

2015/C 127/07

Sag C-480/14: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 12. februar 2015 — Società Sogno di Tolosa Ltd m.fl. mod Ministero dell'Economia e delle Finanze og Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — procesreglementets artikel 99 — enslydende præjudicielle spørgsmål — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — national lovgivning — omorganisering af koncessionssystemet gennem en synkronisering af udløbstidspunktet — nyt udbud — koncessioner med en kortere varighed end de tidligere koncessioner — restriktion — tvingende almene hensyn — proportionalitet)

5

2015/C 127/08

Sag C-57/14 P: Appel iværksat den 4. februar 2014 af Recaro Holding GmbH, tidligere Recaro Beteiligungs-GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 21. november 2013 i sag T-524/12, Recaro Holding GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

6

2015/C 127/09

Sag C-320/14 P: Appel iværksat den 3. juli 2014 af Asos plc til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 29. april 2014 i sag T-647/11 — Asos plc mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

6

2015/C 127/10

Sag C-370/14 P: Appel iværksat den 30. juli 2014 af Argo Group International Holdings Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 20. maj 2014 i sag T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

7

2015/C 127/11

Sag C-594/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 22. december 2014 — Simona Kornhaas mod Thomas Dithmar som kurator for Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

7

2015/C 127/12

Sag C-2/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 7. januar 2015 — DHL Express (Austria) GmbH mod Post-Control-Kommission

8

2015/C 127/13

Sag C-7/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Essen (Tyskland) den 12. januar 2015 — straffesag mod Kanapathippilai Kanageswaran

9

2015/C 127/14

Sag C-19/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht München I (Tyskland) den 19. januar 2015 — Verband Sozialer Wettbewerb e.V. mod Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Sag C-25/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Budapest Környéki Törvényszék a (Ungarn) den 21. januar 2015 — straffesag mod Balogh István

10

2015/C 127/16

Sag C-38/15: Sag anlagt den 2. februar 2015 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

10

2015/C 127/17

Sag C-44/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 5. februar 2015 — Hauptzollamt Frankfurt am Main mod Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Sag C-82/15 P: Appel iværksat den 20. februar 2015 af PP Nature-Balance Lizenz GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 11. december 2014 i sag T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH mod Europa-Kommissionen

11

2015/C 127/19

Sag C-93/15 P: Appel iværksat den 25. februar 2015 af Banco Privado Português, SA — under likvidation, og Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA — under likvidation, til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. december 2015 i sag T-487/11, Banco Privado Português og Massa Insolvente do Banco Privado Português mod Kommissionen

13

2015/C 127/20

Sag C-94/15 P: Appel iværksat den 24. februar 2015 af Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. december 2014 i sag T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG mod Europa-Kommissionen

14

2015/C 127/21

Sag C-100/15 P: Appel iværksat den 26. februar 2015 af Netherlands Maritime Technology Association, tidligere Scheepsbouw Nederland, til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 9. december 2014 i sag T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association mod Europa-Kommissionen

15

2015/C 127/22

Sag C-124/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. januar 2015 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

16

 

Retten

2015/C 127/23

Sag T-366/11 RENV: Rettens dom af 3. marts 2015 — Bial-Portela mod KHIM — Isdin (ZEBEXIR) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ZEBEXIR — det ældre EF-ordmærke ZEBINIX — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2015/C 127/24

Sag T-496/11: Rettens dom af 4. marts 2015 — Det Forenede Kongerige mod ECB (Økonomisk og monetær politik — ECB — annullationssøgsmål — Eurosystem Oversight Policy Framework — anfægtelig retsakt — formaliteten — overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer — krav om, at clearingsystemer, som benytter centrale modparter, skal være lokaliseret i en medlemsstat, der er en del af eurosystemet — ECB's beføjelser)

18

2015/C 127/25

Sag T-41/12: Rettens dom af 27. februar 2015 — LS Fashion mod KHIM — Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om ordmærket L’Wren Scott — det ældre, nationale ordmærke LOREN SCOTT — relativ registreringshindring — reel brug af varemærket — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

19

2015/C 127/26

Sag T-188/12: Rettens dom af 27. februar 2015 — Breyer mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — indlæg indgivet af Republikken Østrig i forbindelse med en traktatbrudsprocedure for Domstolen — afslag på aktindsigt)

19

2015/C 127/27

Sag T-377/12: Rettens dom af 27. februar 2015 — Spa Monopole mod KHIM — Olivar Del Desierto (OLEOSPA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket OLEOSPA — ældre BENELUX ordmærker SPA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

20

2015/C 127/28

Sag T-572/12: Rettens dom af 4. marts 2015 — Nissan Jidosha mod KHIM (CVTC) (EF-varemærker — ansøgning om fornyelse af EF-figurmærket CVTC — delvis fornyelse — artikel 47 i forordning (EF) nr. 207/2009)

21

2015/C 127/29

Sag T-45/13: Rettens dom af 5. marts 2015 — Rose Vision og Seseña mod Kommissionen »Voldgiftsbestemmelse — syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — støtteaftaler vedrørende FIRST, FutureNEM og sISI projekterne — annullations- og erstatningssøgsmål — omkvalificering af søgsmålet — antagelse til realitetsbehandling — suspension af betalinger — frist for meddelelse af revisionsrapporten — udbredelse af oplysninger til tredjemand«

22

2015/C 127/30

Sag T-227/13: Rettens dom af 27. februar 2015 — Bayer Intellectual Property mod KHIM — Interhygiene (INTERFACE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket INTERFACE — det ældre EF-ordmærke Interfog — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer af samme art — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

22

2015/C 127/31

Sag T-430/13 P: Rettens dom af 27. februar 2015 — EØSU mod Achab (Appel — personalesag — tjenestemænd — vederlag — udlandstillæg — statsborgerskab — artikel 4, stk. 1, litra a), og b), i bilag VII til vedtægten — tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb — vedtægtens artikel 85, stk. 1)

23

2015/C 127/32

Forenede sager T-492/13 og T-493/13: Rettens dom af 3. marts 2015 — Schmidt Spiele mod KHIM (Gengivelse af spilleplader) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærker, der gengiver spilleplader — absolutte registreringshindringer — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2015/C 127/33

Sag T-543/13: Rettens dom af 4. marts 2015 — Three-N-Products mod KHIM — Munindra (PRANAYUR) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket PRANAYUR — ældre EF-ordmærke AYUR og ældre EF-figurmærker Ayur, Ayur Naturals Herbals og Aanb — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2015/C 127/34

Sag T-558/13: Rettens dom af 4. marts 2015 — FSA mod KHIM — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket FSA K-FORCE — ældre EF-ordmærke FORCE-X — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

25

2015/C 127/35

Sag T-106/14: Rettens dom af 27. februar 2015 — Universal Utility International mod KHIM (Greenworld) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket Greenworld — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

26

2015/C 127/36

Sag T-505/14: Rettens kendelse af 23. februar 2015 — Seven for all mankind mod KHIM — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket SEVEN FOR ALL MANKIND — ældre EF-figurmærke og ældre internationale figurmærke Seven — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — sagen åbenbart ugrundet)

26

2015/C 127/37

Sag T-812/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. februar 2015 — BPC Lux 2 m.fl. mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — finansiel sektor — støtte indrømmet inden for rammerne af en afvikling af et bankkrak — afgørelse om ikke at gøre indsigelse — begæring om udsættelse af gennemførelsen — manglende uopsættelighed)

27

2015/C 127/38

Sag T-826/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 27. februar 2015 — Spanien mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — selskabsbeskatningsordning, som gør det muligt for virksomheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i Spanien, at afskrive goodwill i forbindelse med indirekte erhvervelse af kapitalandele i virksomheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet — afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked og foreskriver tilbagesøgning heraf — begæring om udsættelse af gennemførelse — Fumus boni juris — manglende uopsættelighed)

28

2015/C 127/39

Sag T-633/14: Sag anlagt den 18. august 2014 — Monster Energy mod KHIM (Gengivelse af et fredssymbol)

28

2015/C 127/40

Sag T-666/14: Sag anlagt den 16. september 2014 — Monster Energy mod KHIM (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Sag T-789/14: Sag anlagt den 28. november 2014 — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen mod KHIM — Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Sag T-851/14: Sag anlagt den 26. december 2014 — Slovak Telekom mod Kommissionen

30

2015/C 127/43

Sag T-47/15: Sag anlagt den 2. februar 2015 — Tyskland mod Kommissionen

31

2015/C 127/44

Sag T-78/15: Sag anlagt den 16. februar 2015 — Mudhook Marketing mod KHIM (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Sag T-80/15 P: Appel iværksat den 19. februar 2015 af Luigi Macchia til prøvelse af Personalerettens kendelse af 12. december 2014 i sag F-63/11 RENV, Macchia mod Kommissionen

33

2015/C 127/46

Sag T-83/15: Sag anlagt den 20. februar 2015 — Swatch mod KHIM — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Sag T-91/15: Sag anlagt den 19. februar 2015 — AEDEC mod Kommissionen

34

2015/C 127/48

Sag T-93/15: Sag anlagt den 20. februar 2015 — Navitar mod KHIM — Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Sag T-95/15: Sag anlagt den 20. februar 2015 — Printeos m.fl. mod Kommissionen

36

2015/C 127/50

Sag T-96/15: Sag anlagt den 26. februar 2015 — Mozzetti mod KHIM — di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Sag T-97/15: Sag anlagt den 26. februar 2015 — Mozzetti mod KHIM — di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Sag T-582/10: Rettens kendelse af 18. februar 2015 — Acron et Dorogobuzh mod Rådet

39

2015/C 127/53

Sag T-207/14: Rettens kendelse af 27. januar 2015 — Aluwerk Hettstedt mod ECHA

39

2015/C 127/54

Sag T-208/14: Rettens kendelse af 27. januar 2015 — Richard Anton mod ECHA

39

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 127/55

Sag F-15/15: Sag anlagt den 26. januar 2015 — ZZ mod Europa-Kommissionen

40

2015/C 127/56

Sag F-17/15: Sag anlagt den 2. februar 2015 — ZZ mod Kommissionen

40

2015/C 127/57

Sag F-20/15: Sag anlagt den 3. februar 2015 — ZZ mod Kommissionen

41

2015/C 127/58

Sag F-21/15: Sag anlagt den 5. februar 2015 — ZZ mod Regionsudvalget

41

2015/C 127/59

Sag F-22/15: Sag anlagt den 6. februar 2015 — ZZ mod Parlamentet

42

2015/C 127/60

Sag F-23/15: Sag anlagt den 9. februar 2015 — ZZ mod Kommissionen

42

2015/C 127/61

Sag F-24/15: Sag anlagt den 11. februar 2015 — ZZ mod Rådet

43

2015/C 127/62

Sag F-26/15: Sag anlagt den 16. februar 2015 — ZZ mod Parlamentet

44

2015/C 127/63

Sag F-27/15: Sag anlagt den 16. februar 2015 — ZZ m.fl. mod Rådet

44


DA

 

Top