Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:072:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 72, 28. februar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 72

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
28. februar 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 072/01

Udtalelse fra Kommissionen af 26. februar 2015 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra European Spallation Source Facility (Linear Accelerator) i Lund i Sverige

1

2015/C 072/02

Udtalelse fra Kommissionen af 26. februar 2015 om udkast til ændring af Den Europæiske Centralbanks forordning om statistik over beholdninger af værdipapirer

3


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 072/03

Indledning af procedure (Sag M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 072/04

Euroens vekselkurs

6

2015/C 072/05

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 17. oktober 2014 om et foreløbigt udkast til afgørelse i sag AT.39924 — Rentederivater i schweizerfranc (CHF LIBOR) — Referent: Nederlandene

7

2015/C 072/06

Høringskonsulentens endelige rapport — Rentederivater i schweizerfranc (CHF LIBOR) (AT.39924)

8

2015/C 072/07

Resumé af Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2014 (Sag AT.39924 — rentederivater i schweizerfranc) (CHF LIBOR) (meddelt under nummer C(2014) 7605)

9

2015/C 072/08

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 17. oktober 2014 om et foreløbigt udkast til afgørelse i sag AT.39924 — Rentederivater i schweizerfranc (Kursspænd) — Referent: Nederlandene

12

2015/C 072/09

Høringskonsulentens endelige rapport — Rentederivater i schweizerfranc (Kursspænd) (AT.39924)

13

2015/C 072/10

Resumé af Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2014 (Sag AT.39924 — rentederivater i schweizerfranc) (Kursspændovertrædelse) (meddelt under nummer C(2014) 7602)

14

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2015/C 072/11

Ajourføring af listen over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

17


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2015/C 072/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7302 — Styrolution/Braskem/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

25

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2015/C 072/13

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

26


 

Berigtigelser

2015/C 072/14

Berigtigelse til indkaldelse af forslag — Retningslinjer — EACEA 03/2015 — Initiativet EU-bistandsfrivillige: Teknisk bistand for sendeorganisationer — Kapacitetsopbygning med henblik på humanitær bistand i værtsorganisationerne ( EUT C 17 af 20.1.2015 )

31


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top