Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:431:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 431, 1. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 431

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
1. december 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 431/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

2014/C 431/02

Domstolens nye medlemmers edsaflæggelse

2

2014/C 431/03

Valg af formænd til afdelinger med tre dommere

2

2014/C 431/04

Afgørelser truffet af Domstolen på det almindelige møde den 14. oktober 2014

2

2014/C 431/05

Lister til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne

3

2014/C 431/06

Udpegelse af den afdeling, der skal behandle de sager, der er omhandlet i artikel 107 i Domstolens procesreglement

4

2014/C 431/07

Udpegelse af den afdeling, der skal behandle de sager, der er omhandlet i artikel 193 i Domstolens procesreglement

4

2014/C 431/08

Udpegelse af førstegeneraladvokaten

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 431/09

Sag C-488/13: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 9. september 2014 — »Parva Investitsionna Banka« AD, »UniKredit Bulbank« AD og »Siyk Faundeyshan« LLS mod »Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost« AD og Sindik na »Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost« AD og Sindik na »Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost« AD (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Okrazhen sad - Tagrovishte — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 1896/2006 — begrebet »ubestridte pengekrav« — insolvensbehandling — udenretsligt dokument vedrørende et bestridt krav — anmodning om fuldbyrdelse i konkursmassen, på grundlag af et sådant dokument — situation, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1896/2006 — Domstolen åbenbart inkompetent)

5

2014/C 431/10

Sag C-521/13 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 11. september 2014 — Think Schuhwerk GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærke — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 7, stk. 1, litra b) — mangel på fornødent særpræg — røde snørebåndsender — artikel 122 i Rettens procesreglement — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

6

2014/C 431/11

Sag C-199/14: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 25. september 2014 — János Kárász mod Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — gennemførelse af EU-retten — foreligger ikke — Domstolen åbenbart inkompetent)

6

2014/C 431/12

Sag C-204/14: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 4. september 2014 — István Tivadar Szabó mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — et kommercielt selskab, der har oparbejdet skattegæld — dette selskabs direktør kan ikke ansættes som direktør i et andet selskab — procesreglementets artikel 53, stk. 2 — de EU-retlige bestemmelser, der ønskes fortolket, finder ikke anvendelse — Domstolen åbenbart inkompetent — spørgsmål af hypotetisk karakter — åbenbart afvisningsgrundlag)

7

2014/C 431/13

Sag C-387/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajowa Izba Odwoławcza (Polen) den 14. september 2014 — Esaprojekt sp. z o.o. mod Województwo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Sag C-397/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 20. august 2014 — Polkomtel Sp. z o.o. mod Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Sag C-400/14 P: Appel iværksat den 20. august 2014 af Basic AG Lebensmittelhandel til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 26. juni 2014 i sag T-372/11 — Basic AG Lebensmittelhandel mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

9

2014/C 431/16

Sag C-404/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší soud České republiky (Den Tjekkiske Republik) den 25. august 2014 — Marie Matoušková, befuldmægtiget i arvesager, mod Misha Martinus og Elisabeth Jekaterina Martinus, ved David Sedlák, som værge; Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Sag C-405/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 25. august 2014 — PST CLC, a.s. mod Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Sag C-406/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polen) den 27. august 2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu mod Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Sag C-416/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italien) den 3. september 2013 — Fratelli De Pra SpA og SAIV SpA mod Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno og Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Sag C-425/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italien) den 17. september 2014 — Impresa Edilux srl, som mandatar for ATI og Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) mod Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani og Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Sag C-426/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italien) den 18. september 2014 — Heart Life Croce Amica Srl mod Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Sag C-432/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil de prud’hommes de Paris (Frankrig) den 22. september 2014 — David Van der Vlist mod Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Sag C-386/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. september 2014 Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

16

2014/C 431/24

Sag C-93/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 9. september 2014 — Miguel Angel Zurbano Belaza og Antonia Artieda Soria mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Navarra — Spanien)

16

2014/C 431/25

Sag C-130/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 12. september 2014 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

16

2014/C 431/26

Sag C-279/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 9. september 2014 — Catharina Smets og Franciscus Vereijken mod TUIfly GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Hannover — Tyskland)

16

2014/C 431/27

Sag C-316/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 25. september 2014 — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock og Florian Hußock mod Condor Flugdienst GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Rüsselsheim — Tyskland)

17

2014/C 431/28

Sag C-337/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. september 2014 — Elvira Mandl og Helmut Mandl mod Condor Flugdienst GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Rüsselsheim — Tyskland)

17

2014/C 431/29

Sag C-364/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 16. september 2014 — Annette Lorch og Kurt Lorch mod Condor Flugdienst GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Rüsselsheim — Tyskland)

17

2014/C 431/30

Sag C-365/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 12. september 2014 — Brunhilde Liebler og Helmut Liebler mod Condor Flugdienst GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Rüsselsheim — Tyskland)

17

 

Retten

2014/C 431/31

Sag T-453/11: Rettens dom af 21. oktober 2014 — Szajner mod KHIM — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket LAGUIOLE — det ældre franske selskabsnavn Forge de Laguiole — artikel 53, stk.1, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009)

18

2014/C 431/32

Sag T-268/13: Rettens dom af 21. oktober 2014 — Italien mod Kommissionen (Undladelse af at opfylde en dom fra Domstolen, der fastslår et traktatbrud — tvangsbøde — afgørelse om betaling af tvangsbøden — pligt til tilbagebetaling — virksomheder under konkursbehandling — genstand for de omhandlede konkursbehandlinger — rettidig omhu — bevisbyrde)

19

2014/C 431/33

Sag T-405/10: Rettens kendelse af 16. september 2014 — Justice & Environment mod Kommissionen (Tilnærmelse af lovgivninger — udsætning i miljøet af GMO’er — procedure for godkendelse af markedsføring — anmodning om intern prøvelse — annullation af de anfægtede eller omhandlede afgørelser — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

19

2014/C 431/34

Sag T-354/12: Rettens kendelse af 17. september 2014 — Afepadi m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — brug af sundhedsanprisninger i forbindelse med mærkning af og reklame for levnedsmidler — forordning (EF) nr. 432/2012 — ellevte, fjortende og syttende betragtning — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — afvisning)

20

2014/C 431/35

Sag T-59/13 P: Rettens kendelse af 7. oktober 2014 — BT mod Kommissionen (Appel — personalesag — kontraktansatte — ingen forlængelse af kontrakt — artikel 76 i Personalerettens procesreglement)

20

2014/C 431/36

Sag T-83/13 P: Rettens kendelse af 16. september 2014 — BS mod Europa-Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — social sikring — vedtægtens artikel 73 — ordning om risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme — kollegialitetsprincippet — tvistens retlige karakter — omfanget af fysiske og psykiske skader — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

21

2014/C 431/37

Sag T-230/13: Rettens kendelse af 2. oktober 2014 — HTC Sweden mod KHIM — Vermop Salmon (TWISTER) (EF-varemærker — ugyldighedssag — tilbagetagelse af ugyldighedsbegæringen — ufornødent at træffe afgørelse)

22

2014/C 431/38

Sag T-497/13: Rettens kendelse af 16. september 2014 — Boston Scientific Neuromodulation mod KHIM (PRECISION SPECTRA) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket PRECISION SPECTRA — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er retligt ugrundet)

22

2014/C 431/39

Sag T-583/13: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Shire Pharmaceutical Contracts mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — lægemidler til pædiatrisk brug — forordning (EF) nr. 1901/2006 — artikel 37 — forlængelse af varigheden af den eksklusive ret på markedet for ikke patenterede lægemidler til sjældne sygdomme — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — afvisning)

23

2014/C 431/40

Sag T-286/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national støtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder — Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende statsstøtte — begæring om udsættelse af gennemførelsen — fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Sag T-287/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Schaeffler Technologies mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national støtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder — Kommissionens afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Sag T-288/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Energiewerke Nord mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national støtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder — Kommissionens afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Sag T-294/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Klemme mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national fremme af produktion af el fra vedvarende energikilder — Kommissionens afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Sag T-295/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Autoneum Germany mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national fremme af produktion af el fra vedvarende energikilder — Kommissionens afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris)

25

2014/C 431/45

Sag T-296/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Erbslöh mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national støtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder — Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende statsstøtte — begæring om udsættelse af gennemførelsen — fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Sag T-297/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Walter Klein mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national fremme af produktion af el fra vedvarende energikilder — Kommissionens afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Sag T-298/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Erbslöh Aluminium mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national støtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder — Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende statsstøtte — begæring om udsættelse af gennemførelsen — fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Sag T-300/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Fricopan Back mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national støtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder — Kommissionens afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Sag T-301/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 4. september 2014 — Michelin Reifenwerke mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — national fremme af produktion af el fra vedvarende energikilder — Kommissionens afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure på statsstøtteområdet — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Sag T-521/14: Sag anlagt den 4. juli 2014 — Sverige mod Kommissionen

28

2014/C 431/51

Sag T-642/14: Sag anlagt den 29. august 2014 — JP Divver Holding Company mod KHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Sag T-660/14: Sag anlagt den 12. september 2014 — SV Capital mod EBA

29

2014/C 431/53

Sag T-670/14: Sag anlagt den 19. september 2014 — Milchindustrie-Verband og Deutscher Raiffeisenverband mod Kommissionen

30

2014/C 431/54

Sag T-681/14: Sag anlagt den 18. september 2014 — El-Qaddafi mod Rådet

31

2014/C 431/55

Sag T-682/14: Sag anlagt den 19. september 2014 — Mylan Laboratories og Mylan mod Kommissionen

32

2014/C 431/56

Sag T-683/14 P: Appel iværksat den 16. september 2014 af Rhys Morgan til prøvelse af Personalerettens dom af 8. juli 2014 i sag F-26/13, Morgan mod KHIM

33

2014/C 431/57

Sag T-684/14: Sag anlagt den 19. september 2014 — Krka mod Kommissionen

34

2014/C 431/58

Sag T-685/14: Sag anlagt den 18. september 2014 — EEB mod Kommissionen

35

2014/C 431/59

Sag T-689/14 P: Appel iværksat den 12. september 2014 af Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) til prøvelse af Personalerettens dom afsagt den 2. juli 2014 i sag F-63/13, Psarras mod ENISA

36

2014/C 431/60

Sag T-690/14: Sag anlagt den 19. september 2014 — Sony Computer Entertainment Europe mod KHIM — Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Sag T-701/14: Sag anlagt den 22. september 2014 — Niche Generics mod Kommissionen

38

2014/C 431/62

Sag T-713/14: Sag anlagt den 10. oktober 2014 — IPSO mod ECB

39

2014/C 431/63

Sag T-714/14: Sag anlagt den 8. oktober 2014 — Bonney mod KHIM — Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Sag T-715/14: Sag anlagt den 9. oktober 2014 — NK Rosneft m.fl. mod Rådet

40

2014/C 431/65

Sag T-718/14: Sag anlagt den 10. oktober 2014 — Hong Kong Group mod KHIM — WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Sag T-721/14: Sag anlagt den 13. oktober 2014 — Belgien mod Kommissionen

42

2014/C 431/67

Sag T-725/14: Sag anlagt den 14. oktober 2014 — Aalberts Industries mod Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstol

43

2014/C 431/68

Sag T-727/14: Sag anlagt den 10. oktober 2014 — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition mod KHIM — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Sag T-728/14: Sag anlagt den 10. oktober 2014 — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition mod KHIM — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Sag T-592/13: Rettens kendelse af 2. oktober 2014 — Ratioparts-Ersatzteile mod KHIM — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Sag T-622/13: Rettens kendelse af 2. oktober 2014 — Ratioparts-Ersatzteile mod KHIM — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Sag T-706/13: Rettens kendelse af 1. oktober 2014 — Tui Deutschland mod KHIM — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Sag T-370/14: Rettens kendelse af 2. september 2014 — Petropars m.fl. mod Rådet

46

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 431/74

Sag F-23/11 RENV: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. oktober 2014 — AY mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — hjemvisning til Retten efter ophævelse — forfremmelse — forfremmelsesåret 2010 — sammenligning af fortjenester — afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren)

47

2014/C 431/75

Sag F-86/13: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. oktober 2014 — van de Water mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemandens rettigheder og pligter — meddelelse om hensigt om at udøve en erhvervsvirksomhed efter udtrædelsen af tjenesten — vedtægtens artikel 16 — forenelighed med institutionens legitime interesser — forbud)

47

2014/C 431/76

Sag F-59/14: Sag anlagt den 24. juni 2014 — ZZ mod Europa-Kommissionen

48

2014/C 431/77

Sag F-75/14: Sag anlagt den 31. juli 2014 — ZZ mod fællesforetagendet ECSEL

48

2014/C 431/78

Sag F-87/14: Sag anlagt den 1. september 2014 — ZZ mod Rådet

49

2014/C 431/79

Sag F-98/14: Sag anlagt den 29. september 2014 — ZZ mod Rådet

50


DA

 

Top