Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 380, 27. oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 380

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
27. oktober 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 380/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 380/02

Sag C-372/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Slovakiet) den 1. august 2014 — Provident Financial s. r. o. mod Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Sag C-398/14: Sag anlagt den 20. august 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

3

2014/C 380/04

Sag C-402/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Efeteio Athinon (Grækenland) den 22. august 2014 — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia mod Elliniko Dimosio

4

 

Retten

2014/C 380/05

Sag T-170/08: Rettens dom af 11. september 2014 — Kommissionen mod ID FOS Research (Voldgiftsbestemmelse — kontrakter om finansiel bistand vedrørende projekter inden for industri- og materialeteknologi — tilbagebetaling af en del af de udbetalte beløb — morarenter)

5

2014/C 380/06

Sag T-425/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Grækenland mod Kommissionen (Statsstøtte — græske kasinoer — ordning, der pålægger en afgift på 80 % på entrepriser med forskellige beløb — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked — begrebet statsstøtte — fordel)

5

2014/C 380/07

Sag T-443/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Gold East Paper og Gold Huasheng Paper mod Rådet (Dumping — import af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina — status som virksomhed, der opererer på markedsøkonomiske vilkår — frist for vedtagelse af afgørelsen om denne status — omhyggelig og upartisk undersøgelse — ret til forsvar — åbenbart urigtigt skøn — princippet om god forvaltningsskik — bevisbyrde — skade — fastlæggelse af fortjenstmargenen — definition af den pågældende vare — erhvervsgren i Fællesskabet — årsagsforbindelse)

6

2014/C 380/08

Sag T-444/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Gold East Paper og Gold Huasheng Paper mod Rådet (Subsidier — import af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina — metoder — beregning af fordelen — åbenbart urigtigt skøn — specificitet — afskrivningsperiode — gunstig skattemæssig behandling — udligningsforanstaltninger — skade — fastlæggelse af fortjenstmargenen — definition af den pågældende vare — erhvervsgren i Fællesskabet — årsagsforbindelse)

7

2014/C 380/09

Sag T-450/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Galileo International Technology mod KHIM — ESA og Kommissionen (GALILEO) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket GALILEO — de ældre EF-ordmærker GALILEO — relativ registreringshindring — manglende risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 — manglende lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser)

8

2014/C 380/10

Sag T-536/12: Rettens dom af 11. september 2014 — Aroa Bodegas mod KHIM — Bodegas Muga (aroa) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket aroa — det ældre nationale figurmærke Aro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — delvist afslag på registrering)

8

2014/C 380/11

Sag T-127/13: Rettens dom af 11. september 2014 — El Corte Inglés mod KHIM — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket PRO OUTDOOR — det ældre EF-figurmærke OUTDOOR garden barbecue camping — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — sagens genstand for appelkammeret — artikel 60 og artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

9

2014/C 380/12

Sag T-185/13: Rettens dom af 11. september 2014 — Continental Wind Partners mod KHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket CONTINENTAL WIND PARTNERS — det ældre internationale figurmærke Continental — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — delvist afslag på registrering)

10

2014/C 380/13

Sag T-112/11: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — registrering af en beskyttet geografisk betegnelse — »Edam Holland« — manglende søgsmålsinteresse — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

10

2014/C 380/14

Sag T-113/11: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — registrering af en beskyttet geografisk betegnelse — »Gouda Holland« — manglende søgsmålsinteresse — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

11

2014/C 380/15

Sag T-261/12: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon mod Kommissionen (Erstatningssøgsmål — offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — styrkelse af Kommissionens institutionelle kapacitet til beskyttelse af konkurrencen i Serbien — afvisning af en tilbudsgivers bud — søgsmål, der er åbenbart retligt ugrundet)

12

2014/C 380/16

Sag T-336/13: Rettens kendelse af 2. september 2014 — Borghezio mod Parlamentet (Annullationssøgsmål — erklæring fra formanden for Europa-Parlamentet, der på et plenarmøde oplyser forsamlingen om ekskluderingen af et medlem fra dennes politiske gruppe — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — åbenbart at sagen skal afvises)

12

2014/C 380/17

Sag T-386/13: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Kėdainių rajono Okainių m.fl. mod Rådet og Kommissionen (Annullationssøgsmål — fælles landbrugspolitik — ordninger for direkte støtte til landbrugere — godkendelse af ydelse af supplerende nationale direkte betalinger i Litauen for 2012 — søgsmålsfrist — udgangspunkt — afvisning — ulovlighedsindsigelse)

13

2014/C 380/18

Sag T-538/13: Rettens kendelse af 2. september 2014 — Verein Natura Havel og Vierhaus mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — åbningsskrivelse i forbindelse med en verserende traktatbrudsprocedure vedrørende foreneligheden af den tyske luftfartsret med EU-retten — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision — søgsmål delvist klart uantageligt og delvist åbenbart ugrundet)

14

2014/C 380/19

Sag T-499/14: Sag anlagt den 23. juni 2014 — Ertico — Its Europe mod Kommissionen

14

2014/C 380/20

Sag T-564/14: Sag anlagt den 28. juli 2014 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen mod KHIM

15

2014/C 380/21

Sag T-631/14: Sag anlagt den 22. august 2014 — Roland mod KHIM — Louboutin (nuance af farven rød til skosåler)

16

2014/C 380/22

Sag T-632/14: Sag anlagt den 25. august 2014 — Intercon mod Kommissionen

16

2014/C 380/23

Sag T-638/14: Sag anlagt den 26. august 2014 — Frinsa del Noroeste mod KHIM — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Sag T-641/14: Sag anlagt den 28. august 2014 — Dellmeier mod KHIM — Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Sag T-643/14: Sag anlagt den 1. september 2014 — Red Lemon Incorporation mod KHIM — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Sag T-647/14: Sag anlagt den 2. september 2014 — Infusion Brands mod KHIM (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Sag T-648/14: Sag anlagt den 2. september 2014 — Infusion Brands mod KHIM (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Sag T-652/14: Sag anlagt den 8. september 2014 — AF Steelcase mod KHIM

21

2014/C 380/29

Sag T-657/14: Sag anlagt den 12. september 2014 — Spanien mod Kommissionen

22

2014/C 380/30

Sag T-658/14: Sag anlagt den 12. september 2014 — Jurašinović mod Rådet

23

2014/C 380/31

Sag T-664/14: Sag anlagt den 15. september 2014 — Belgien mod Kommissionen

24

2014/C 380/32

Sag T-665/14 P: Appel iværksat den 17. september 2014 af Robert Klar og Francisco Fernandez Fernandez til prøvelse af Personalerettens kendelse af 16. juli 2014 i sag F-114/13, Klar og Fernandez Fernandez mod Kommissionen

24

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 380/33

Sag F-65/14: Sag anlagt den 14. juli 2014 — ZZ mod SEAE

26

2014/C 380/34

Sag F-67/14: Sag anlagt den 17. juli 2014 — ZZ mod Rådet

26

2014/C 380/35

Sag F-69/14: Sag anlagt den 19. juli 2014 — ZZ mod Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

27

2014/C 380/36

Sag F-73/14: Sag anlagt den 24. juli 2014 — ZZ mod Europol

27


DA

 

Top