EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 177, 11. juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 177

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
11. juni 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 495. plenarforsamling den 21. og 22. januar 2014

2014/C 177/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fælles eller delt forbrug: en bæredygtig model for det 21. århundrede (initiativudtalelse)

1

2014/C 177/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en strategi for bekæmpelse af undergrundsøkonomi og sort arbejde (initiativudtalelse)

9

2014/C 177/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om tilgængelighed: en menneskeret for handicappede (initiativudtalelse)

15

2014/C 177/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse til overkommelige priser: definition, måling, udfordringer, europæiske initiativer (initiativudtalelse)

24

2014/C 177/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (EUSAIR) (sonderende udtalelse)

32

2014/C 177/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker COM(2013) 803 final — 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 for så vidt angår omstillingen til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer COM(2013) 937 final — 2013/0449 (COD)

41


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

EØSU's 495. plenarforsamling den 21. og 22. januar 2014

2014/C 177/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter COM(2013) 641 final — 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde COM(2013) 751 final — 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye psykoaktive stoffer COM(2013) 619 final — 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final — 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om NAIADES II-pakken, der omfatter følgende tre dokumenter: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 af 29. marts 1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten COM(2013) 621 final — 2013/0303 (COD) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF COM(2013) 622 final — 2013/0302(COD) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — fremme af høj kvalitet i transport ad indre vandveje — NAIADES II COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om nye foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for teletjenester der omhandler følgende to dokumenter: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) 531/2012 COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det indre marked for telekommunikation COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om de europæiske videregående uddannelser over for resten af verden COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — meddelelse om høring om bæredygtig brug af fosfor COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter COM(2013) 620 final — 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart COM(2013) 722 final — 2013/0344 (COD).

88


DA

 

Top