Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:151:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 151, 19. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 151

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
19. maj 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 151/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 142 af 12.5.2014

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 151/02

Sag C-314/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. marts 2014 — UPC Telekabel Wien GmbH mod Constantin Film Verleih GmbH og Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — informationssamfundet — direktiv 2001/29/EF — websted, der stiller cinematografiske værker til rådighed for almenheden uden samtykke fra rettighedshaverne af en med ophavsretten beslægtet rettighed — artikel 8, stk. 3 — begrebet »mellemmænd, hvis tjenester anvendes af tredjemand til at krænke ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder« — internetudbyder — forbud over for en internetudbyder, hvormed denne forbydes at give sine kunder adgang til et websted — afvejning af grundlæggende rettigheder)

2

2014/C 151/03

Sag C-530/12 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 27. marts 2014 — Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) mod National Lottery Commission (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 52, stk. 2, litra c) — ugyldighedsbegæring støttet på en ældre ophavsret, der er erhvervet i medfør af national lovgivning — Harmoniseringskontorets anvendelse af national lovgivning — Unionens retsinstansers prøvelse ex officio)

3

2014/C 151/04

Sag C-565/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. marts 2014 — LCL Le Crédit Lyonnais, SA mod Fesih Kalhan (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal d’instance d’Orléans — Frankrig) (Forbrugerbeskyttelse — forbrugerkreditaftaler — direktiv 2008/48/EF — artikel 8 og 23 — forpligtelse for kreditgiveren til at efterprøve låntagerens kreditværdighed, inden der indgås en kontrakt — national bestemmelse, der fastsætter et krav om søgning i en database — fortabelse af retten til kontraktbestemte renter i tilfælde af tilsidesættelse af en sådan forpligtelse — sanktion, der er effektiv, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning)

4

2014/C 151/05

Sag C-612/12 P: Domstolens dom (Femte Afdeling Afdeling) af 27. marts 2014 — Ballast Nedam NV mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det nederlandske marked for vejanlægsbitumen — fastsættelse af bruttoprisen for vejanlægsbitumen — fastsættelse af en rabat til vejbygningsvirksomheder — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 27 — ret til forsvar — nedsættelse af bøden)

4

2014/C 151/06

Sag C-17/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. marts 2014 — Alpina River Cruises GmbH og Nicko Tours GmbH mod Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Søtransport — forordning (EØF) nr. 3577/92 — begrebet »cabotagesejlads« — tjenesteydelser i form af krydstogter — krydstogt gennem den venetianske lagune og italiensk søterritorium samt ad Po-floden — afgang og ankomst i samme havn)

5

2014/C 151/07

Forenede sager C-151/13: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. marts 2013 — Le Rayon d’Or SARL mod Ministre de l'Économie et des Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour administrative d’appel de Versailles — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — beskatning — moms — anvendelsesområde — fastlæggelse af beskatningsgrundlaget — begrebet »tilskud, der er direkte forbundet med prisen« — den nationale sygeforsikringskasses betaling af et fast beløb til boinstitutioner for plejekrævende ældre)

6

2014/C 151/08

Sag C-265/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. marts 2014 — Emiliano Torralbo Marcos mod Korota SA og Fondo de Garantía Salarial (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — adgang til effektive retsmidler — retsgebyrer ved iværksættelse af appel vedrørende social ret — gennemførelse af EU-retten — foreligger ikke — EU-rettens anvendelsesområde — Domstolen ikke kompetent)

7

2014/C 151/09

Sag C-300/13: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 27. marts 2014 — Ayuntamiento de Benferri mod Consejería de Infraestructuras y Transporte og Iberdrola Distribución Eléctrica SAU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 85/337/EØF — vurdering af visse projekters indvirkning på miljøet — anlæg af visse stærkstrømsluftledninger — udbygning af en elunderstation — projektet ikke underkastet en miljøvurdering

7

2014/C 151/10

Sag C-322/13: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. marts 2014 — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer mod Katerina Pokorná (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Bozen — Italien) (Unionsborgerskab — princippet om forbud mod forskelsbehandling — nationale bestemmelser om anvendelse af sprog i civilretlige sager)

8

2014/C 151/11

Sag C-64/14 P: Appel iværksat den 7. februar 2014 af Sven A. von Storch m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 10. december 2013 i sag T-492/12, Sven A. von Storch m.fl. mod Den Europæiske Centralbank

9

2014/C 151/12

Sag C-76/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Braşov t (Rumænien) den 12. februar 2014 — Mihai Manea mod Instituția Prefectului — județul Brașov — Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

10

2014/C 151/13

Sag C-80/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 14. februar 2014 — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), Mrs B. Wilson mod WW Realisation 1 Ltd (in liquidation), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

10

2014/C 151/14

Sag C-85/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 18. februar 2014 — KPN BV mod Autoriteit Consument en Markt (ACM), procesdeltager: UPC Nederland BV m.fl.

11

2014/C 151/15

Sag C-90/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro (Spanien) den 24. februar 2014 — Banco Grupo Cajatres S.A. mod María Mercedes Manjón Pinilla og arvefellæsskabet oprettet efter D Miguel Ángel Viana Gordejuela død

12

2014/C 151/16

Sag C-93/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra (Spanien) den 26. februar 2014 — Miguel Angel Zurbano Belaza og Antonia Artieda Soria mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

13

2014/C 151/17

Sag C-117/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Spanien) den 11. marts 2014 — Grima Janet Nisttauz Poclava mod Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)

14

2014/C 151/18

Sag C-123/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad — Varna (Bulgarien) den 14. marts 2014 — Itales OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

14

2014/C 151/19

Sag C-129/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Nürnberg (Tyskland) den 20. marts 2014 — Zoran Spasic mod Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg

15

 

Retten

2014/C 151/20

Forenede sager T-56/09 og T-73/09: Rettens dom af 27. marts 2014 — Saint-Gobain Glass France m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for autoglas — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — aftaler om markedsopdeling og udveksling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger — forordning (EF) nr. 1/2003 — ulovlighedsindsigelse — bøder — anvendelse med tilbagevirkende kraft af retningslinjerne for beregning af bøder fra 2006 — omsætningsværdi — gentagelse — ekstrabeløb — tilregnelse af den ulovlige adfærd — bødens loft — koncernens samlede omsætning)

16

2014/C 151/21

Sag T-117/10: Rettens dom af 28. marts 2014 — Italien mod Kommissionen (EFRU — nedsættelse af finansiel støtte — det operative regionale program 2000-2006 for regionen Puglia (Italien) der henhører under mål nr. 1 — alvorlige mangler i drifts- og kontrolsystemerne, der kan medføre uregelmæssigheder af systemkarakter — partnerskabsprincip — proportionalitet — artikel 39, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1260/1999 — artikel 4, 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 438/2001 — begrundelsespligt — manglende beføjelser)

17

2014/C 151/22

Sag T-47/12: Rettens dom af 27. marts 2014 — Intesa Sanpaolo mod KHIM — equinet Bank (EQUITER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket EQUITER — det ældre EF-ordmærke EQUINET — relativ registreringshindring — reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt)

17

2014/C 151/23

Sag T-133/12: Rettens dom af 2. april 2014 — Ben Ali mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien — indefrysning af midler — hjemmel — ejendomsret — artikel 17, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder — graduering af de tidsmæssige virkninger af en annullation — ansvar uden for kontraktforhold — intet materielt tab)

18

2014/C 151/24

Sag T-554/12: Rettens dom af 27. marts 2014 — Oracle America mod KHIM — Aava Mobile (AAVA MOBILE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket AAVA MOBILE — det ældre EF-ordmærke JAVA — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for en forbindelse — forbindelse mellem tegnene — omdømme — manglende lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009)

19

2014/C 151/25

Sag T-347/13: Rettens kendelse af 25. marts 2014 — Hav Hawe Hydraulik mod KHIM — HaWi Energietechnik (HAWI) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

19

2014/C 151/26

Sag T-690/13: Sag anlagt den 31. december 2013 — Invivo mod OLAF

20

2014/C 151/27

Sag T-91/14: Sag anlagt den 10. februar 2014 — Schniga mod CPVO — Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

20

2014/C 151/28

Sag T-92/14: Sag anlagt den 10. februar 2014 — Schniga mod CPVO — Elaris (Gala Schnitzer)

21

2014/C 151/29

Sag T-104/14 P: Appel iværksat den 17. februar 2014 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 11. december 2013 i sag F-130/11, Verile og Gjergji mod Kommissionen

22

2014/C 151/30

Sag T-117/14: Sag anlagt den 17. februar 2014 — Cargill mod Rådet

23

2014/C 151/31

Sag T-118/14: Sag anlagt den 17. februar 2014 — LDC Argentina mod Rådet

23

2014/C 151/32

Sag T-119/14: Sag anlagt den 18. februar 2014 — Carbio mod Rådet

24

2014/C 151/33

Sag T-128/14: Sag anlagt den 21. februar 2014 — Daimler mod Kommissionen

25

2014/C 151/34

Sag T-139/14: Sag anlagt den 19. februar 2014 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia og PT Wilmar Nabati Indonesia mod Rådet

26

2014/C 151/35

Sag T-169/14: Sag anlagt den 17. marts 2014 — Ferring mod KHIM — Kora Corporation (Koragel)

28

2014/C 151/36

Sag T-171/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Léon Van Parys mod Kommissionen

28

2014/C 151/37

Sag anlagt den 20. marts 2014 — Nürburgringmod KHIM — Biedermann (Nordschleife) (Sag T-181/4)

29

2014/C 151/38

Sag T-187/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Sonova Holding mod KHIM — Flex

30

2014/C 151/39

Sag T-188/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Grundig Multimedia mod KHIM (GentleCare)

30

2014/C 151/40

Sag T-191/14: Sag anlagt den 21. marts 2014 — Lubrizol France mod Rådet

31

2014/C 151/41

Sag T-193/14: Sag anlagt den 21. marts 2014 — Cristiano di Thiene mod KHIM — Nautica Apparel (AERONAUTICA)

32

2014/C 151/42

Sag T-194/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Bristol Global mod KHIM — Bridgestone (AEROSTONE)

33

2014/C 151/43

Sag T-196/14: Sag anlagt den 24. marts 2014 — Swedish Match North Europe mod KHIM — Skruf Snus (pakker med mundsnustobak)

33

2014/C 151/44

Sag T-209/14: Sag anlagt den 31. marts 2014 — Bopp mod KHIM (gengivelse af en ottekantet grøn ramme)

34

2014/C 151/45

Sag T-542/13: Rettens kendelse af 25. marts 2014 — Nederlandene mod Kommissionen

35


DA

 

Top