Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:142:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 142, 12. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 142

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
12. maj 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 142/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 135 af 5.5.2014

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 142/02

Sag C-628/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. marts 2014 — straffesag mod International Jet Management GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Braunschweig — Tyskland (Præjudiciel forelæggelse  — artikel 18 TEUF  — forbud mod enhver forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet  — kommercielle flyvninger fra et tredjeland til en medlemsstat  — en medlemsstats lovgivning, der fastsætter, at de EU-luftfartsselskaber, som ikke råder over en licens udstedt af denne stat, skal opnå en tilladelse til enhver flyvning fra et tredjeland)

2

2014/C 142/03

Sag C-639/11: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. marts 2014 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud  — registrering af motorkøretøjer  — artikel 34 TEUF og 36 TEUF  — direktiv 70/311/EØF  — direktiv 2007/46/EF  — højrekørsel i en medlemsstat  — forpligtelse til i personkøretøjer, hvis styreapparat er anbragt i højre side, at flytte dette til køretøjets venstre side med henblik på registrering)

3

2014/C 142/04

Sag C-61/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. marts 2014 — Europa-Kommissionen mod Republikken Litauen (Traktatbrud  — registrering af motorkøretøjer  — artikel 34 TEUF og 36 TEUF  — direktiv 70/311/EØF  — direktiv 2007/46/EF  — højrekørsel i en medlemsstat  — forpligtelse til i personkøretøjer, hvis styreapparat er anbragt i højre side, at flytte dette til køretøjets venstre side med henblik på registrering)

4

2014/C 142/05

Sag C-139/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 20. marts 2014 — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mod Generalidad de Cataluña (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse  — sjette momsdirektiv  — fritagelser  — handel med værdipapirer, der indebærer overdragelse af ejendomsretten til fast ejendom  — pålæggelse af en indirekte skat, der er forskellig fra momsen  — artikel 49 TEUF og 63 TEUF  — rent intern situation)

5

2014/C 142/06

Sag C-167/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. marts 2014 — C.D. mod S.T. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse  — socialpolitik  — direktiv 92/85/EØF  — foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer  — artikel 8  — den sociale mor til et barn, som hun har fået via en surrogataftale  — afslag på at give hende barselsorlov  — direktiv 2006/54/EF  — ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere  — artikel 14  — ringere behandling af nævnte sociale mor for så vidt angår tildeling af barselsorlov)

6

2014/C 142/07

Sag C-363/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. marts 2014 — (anmodning om præjudiciel afgørelse fra The Equality Tribunal — Irland) mod A Government department og The Board of management of a community school (Præjudiciel forelæggelse  — socialpolitik  — direktiv 2006/54/EF  — ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere  — den sociale mor til et barn, som hun har fået via en surrogataftale  — afslag på at give hende orlov med løn svarende til barsels- eller adoptionsorlov  — De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap  — direktiv 2000/78/EF  — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv  — forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap  — nævnte sociale mor ikke i stand til at bære et barn  — spørgsmålet, om der foreligger et handicap  — gyldigheden af direktiv 2006/54 og direktiv 2000/78)

7

2014/C 142/08

Sag C-427/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. marts 2014 — Europa-Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål  — valg af retsgrundlag  — artikel 290 TEUF og 291 TEUF  — delegeret retsakt og gennemførelsesretsakt  — forordning (EU) nr. 528/2012  — artikel 80, stk. 1  — biocidholdige produkter  — Det Europæiske Kemikalieagentur  — Kommissionens fastlæggelse af gebyrerne)

8

2014/C 142/09

Sag C-271/13 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 20. marts 2014 — Rousse Industry mod Europa-Kommissionen (Appel  — statsstøtte  — støtte ydet af Republikken Bulgarien i form af eftergivelse af fordringer  — Kommissionens afgørelse, hvorved denne støtte erklæres uforenelig med det indre marked og pålægges tilbagesøgt  — begrebet »ny støtte«  — begrundelsespligt)

8

2014/C 142/10

Sag C-19/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sozialgericht Duisburg (Tyskland) den 16. januar 2014 — Ana-Maria Talasca og Angelina Marita Talasca mod byen Kevelaer

9

2014/C 142/11

Sag C-43/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 18. december 2013 — ŠKO–ENERGO, s.r.o.o mod Odvolací finanční ředitelství

9

2014/C 142/12

Sag C-45/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Ítélőtábla (Ungarn) den 27. januar 2014 — straffesag mod István Balázs og Dániel Papp

10

2014/C 142/13

Sag C-46/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 28. januar 2014 — Jürgen Kaiser mod Condor Flugdienst GmbH

10

2014/C 142/14

Sag C-51/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 4. februar 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG mod Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

11

2014/C 142/15

Sag C-52/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 4. februar 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG mod Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

12

2014/C 142/16

Sag C-58/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 6. februar 2014 — Hauptzollamt Hannover mod Amazon EU Sàrl

13

2014/C 142/17

Sag C-59/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7. februar 2014 — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas

13

2014/C 142/18

Sag C-66/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 10. februar 2014 — Finanzamt Linz mod Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

14

2014/C 142/19

Sag C-67/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundessozialgericht (Tyskland) den 10. februar 2014 — Jobcenter Berlin Neukölln mod Nazifa Alimanovic m.fl.

14

2014/C 142/20

Sag C-69/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Sibiu (Rumænien) den 10. februar 2014 — Dragoş Constantin Târşia mod Den rumænske stat, repræsenteret ved Ministerul Finanţelor şi Economiei, Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Autovehiculelor

15

2014/C 142/21

Sag C-72/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 10. februar 2014 — X mod Directeur van het onderdeel Belastingregio og Belastingdienst/X van de rijksbelastingdienst

16

2014/C 142/22

Sag C-74/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 10. februar 2014 — UAB »Eturas« m.fl. mod Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

16

2014/C 142/23

Sag C-79/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Hannover (Tyskland) den 14. februar 2014 — TUIfly GmbH mod Harald Walter

17

2014/C 142/24

Sag C-81/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 17. februar 2014 — Nannoka Vulcanus Industries BV mod College van Gedeputeerde Staten van Gelderland

17

2014/C 142/25

Sag C-82/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 17. februar 2014 — Agenzia delle Entrate mod Nuova Invincibile

18

2014/C 142/26

Sag C-83/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 17. februar 2014 — CEZ Razpredelenie Bulgaria AD mod Komisia za zashtita ot diskriminatsia

18

2014/C 142/27

Sag C-86/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Spanien) den 18. februar 2014 — Marta León Medialdea mod Ayuntamiento de Huetor Vega

20

2014/C 142/28

Sag C-89/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 21. februar 2014 — A2A SpA mod Agenzia delle Entrate

20

2014/C 142/29

Sag C-92/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Judecătoria Câmpulung (Rumænien) den 25. februar 2014 — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran og Ilie Tudoran mod SC Suport Colect SRL

21

2014/C 142/30

Sag C-94/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 27. februar 2014 — Flight Refund Ltd mod Deutche Lufthansa AG

22

2014/C 142/31

Sag C-96/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de grande instance de Nîmes (Frankrig) den 28. februar 2014 — Jean-Claude Van Hove mod CNP Assurance SA

23

2014/C 142/32

Sag C-97/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 3. marts 2014 — SMK Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága og Nemzeti Adó- és Vámhivatal

23

2014/C 142/33

Sag C-98/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 3. marts 2014 — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. y otros mod Magyar Állam

24

2014/C 142/34

Sag C-103/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litauen) den 4. marts 2014 — Bronius Jakutis og Kretingalės kooperatinė ŽŪB mod Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos og Lietuvos valstybė

26

2014/C 142/35

Sag C-106/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 6. marts 2014 — FCD — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution og FMB — Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison mod Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

28

2014/C 142/36

Sag C-111/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven Adminstrativen Sad (Bulgarien) den 7. marts 2014 — GST — Sarviz AG Germania mod Direktor

28

 

Retten

2014/C 142/37

Sag T-46/10: Rettens dom af 20. marts 2014 — Faci mod Kommissionen (Konkurrence  — karteller  — det europæiske marked for ESBO/ester-varmestabilisatorer  — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53  — fastsættelse af priserne, opdeling af markederne og kunderne og udveksling af følsomme forretningsoplysninger  — bevis for en af delene af overtrædelsen  — bøder  — ligebehandling  — god forvaltning  — rimelig frist  — proportionalitet)

30

2014/C 142/38

Sag T-181/10: Rettens dom af 20. marts 2014 — Reagens mod Kommissionen (Aktindsigt  — forordning (EF) nr. 1049/2001  — dokumenter vedrørende anmodninger om hensyntagen til visse virksomheder manglende betalingsevne i forbindelse med en procedure vedrørende karteller  — aktindsigt afslået  — undtagelse vedrørende beskyttelse af en tredjeparts forretningsmæssige interesser  — undtagelse vedrørende beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision  — tungtvejende offentlig interesse  — forpligtelse til at foretage en konkret og individuel undersøgelse  — en parts aktindsigt)

30

2014/C 142/39

Sag T-306/10: Rettens dom af 21. marts 2014 — Yusef mod Kommissionen (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik  — restriktive foranstaltninger over for personer og enheder med tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban  — forordning (EF) nr. 881/2002  — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer tilhørende en person, efter at den pågældende er optaget på en liste opstillet af et organ under De Forenede Nationer  — sanktionskomité — efterfølgende optagelse i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002  — Kommissionens afslag på at slette denne optagelse  — passivitetssøgsmål  — grundlæggende rettigheder  — retten til at blive hørt, retten til en effektiv domstolsprøvelse og retten til respekt for ejendomsretten)

31

2014/C 142/40

Sag T-539/11: Rettens dom af 25. marts 2014 — Deutsche Bank mod KHIM (Leistung aus Leidenschaft) (EF-varemærker  — ansøgning om EF-ordmærket Leistung aus Leidenschaft  — varemærke bestående af et reklameslogan  — absolut registreringshindring  — mangel på fornødent særpræg  — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009  — ligebehandling  — begrundelsespligt  — beviser fremlagt for første gang for Retten)

32

2014/C 142/41

Sag T-291/12: Rettens dom af 25. marts 2014 — Deutsche Bank mod KHIM (Passion to Perform) (EF-varemærker  — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret  — ordmærket Passion to Perform  — varemærke bestående af et reklameslogan  — absolut registreringshindring  — manglende fornødent særpræg  — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009  — ligebehandling)

33

2014/C 142/42

Forenede sager T-534/12 og T-535/12: Rettens dom af 26. marts 2014 — Still mod KHIM (Fleet Data Services) (EF-varemærker  — EF-varemærkeansøgning om figurmærkerne Fleet Data Services og Truck Data Services  — absolut registreringshindring  — beskrivende karakter  — manglende fornødent særpræg  — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009  — retten til at blive hørt  — artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009)

33

2014/C 142/43

Sag T-81/13: Rettens dom af 21. marts 2014 — FTI Touristik mod KHIM (BigXtra) (EF-varemærker  — ansøgning om EF-ordmærket BigXtra  — absolut registreringshindring  — mangel på fornødent særpræg  — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

34

2014/C 142/44

Sag T-46/12: Rettens kendelse af 5. marts 2013 — Chrysamed Vertrieb mod KHIM — Chrysal International (Chrysamed) (EF-varemærker  — indsigelsessag  — tilbagetagelse af registreringsansøgningen  — ufornødent at træffe afgørelse)

34

2014/C 142/45

Sag T-198/13: Rettens kendelse af 3. februar 2014 — Imax mod KHIM — Himax Technologies (IMAX) (EF-varemærker  — indsigelse  — tilbagetagelse af indsigelsen  — ufornødent at træffe afgørelse)

35

2014/C 142/46

Sag T-62/14: Sag anlagt den 27. januar 2014 — BR IP Holder mod KHIM — Greyleg Investments (HOKEY POKEY)

35

2014/C 142/47

Sag T-98/14: Sag anlagt den 14. februar 2014 — Société Générale mod Kommissionen

36

2014/C 142/48

Sag T-106/14: Sag anlagt den 14. februar 2014 — Universal Utility International mod KHIM (Greenworld)

37

2014/C 142/49

Sag T-108/14: Sag anlagt den 17. februar 2014 — Burazer m.fl. mod Den Europæiske Union

37

2014/C 142/50

Sag T-109/14: Sag anlagt den 17. februar 2014 — Škugor m.fl. mod Den Europæiske Union

38

2014/C 142/51

Sag T-124/14: Sag anlagt den 19. februar 2014 — Republikken Finland mod Kommissionen

39

2014/C 142/52

Sag T-125/14: Sag anlagt den 14. februar 2014 — Gappol Marzena Porczyńska mod KHIM — GAP (ITM) — (GAPPol)

40

2014/C 142/53

Sag T-134/14: Sag anlagt den 28. februar 2014 — Tyskland mod Kommissionen

40

2014/C 142/54

Sag T-141/14: Sag anlagt den 28. februar 2014 — SolarWorld m.fl. mod Rådet

41

2014/C 142/55

Sag T-142/14: Sag anlagt den 28. februar 2014 — SolarWorld m.fl. mod Rådet

42

2014/C 142/56

Sag T-160/14: Sag anlagt den 28. februar 2014 — Yingli Engergy (China) m.fl. mod Rådet

43

2014/C 142/57

Sag T-161/14: Sag anlagt den 28. februar 2014 — Yingli Energy (China) m.fl. mod Rådet

44

2014/C 142/58

Sag T-166/14: Sag anlagt den 3. marts 2014 — PRS Mediterranean mod KHIM — Reynolds Presto Products (NEOWEB)

45

2014/C 142/59

Sag T-172/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Stahlwerk Bous mod Kommissionen

46

2014/C 142/60

Sag T-173/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — WeserWind mod Kommissionen

47

2014/C 142/61

Sag T-174/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Dieckerhoff Guss mod Kommissionen

47

2014/C 142/62

Sag T-175/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Walter Hundhausen mod Kommissionen

48

2014/C 142/63

Sag T-176/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Georgsmarienhütte mod Kommissionen

49

2014/C 142/64

Sag T-177/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Harz Guss Zorge mod Kommissionen

50

2014/C 142/65

Sag T-178/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss mod Kommissionen

51

2014/C 142/66

Sag T-179/14: Sag anlagt den 20. marts 2014 — Schmiedewerke Gröditz mod Kommissionen

52

2014/C 142/67

Sag T-183/14: Sag anlagt den 21. marts 2014 — Schmiedag mod Kommissionen

53

2014/C 142/68

Sag T-186/14: Sag anlagt den 21. marts 2014 — Atlantic Multipower Germany mod KHIM — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

53

2014/C 142/69

Sag T-522/12: Rettens kendelse af 14. februar 2014 — Alfa-Beta Vassilopoulos mod KHIM — Henkel (AB terra Leaf)

54

2014/C 142/70

Sag T-142/13: Rettens kendelse af 10. februar 2014 — Jinko Solar m.fl. mod Parlamentet m.fl.

54

2014/C 142/71

Sag T-435/13: Rettens kendelse af 5. marts 2014 — Triarii mod Kommissionen

55

2014/C 142/72

Sag T-439/13: Rettens kendelse af 27. februar 2014 — Fard og Sarkandi mod Rådet

55

2014/C 142/73

Sag T-466/13: Rettens kendelse af 5. februar 2014 — Hermann Trollius mod ECHA

55

2014/C 142/74

Sag T-505/13: Rettens kendelse af 19. marts 2014 — Stichting Sona og Nao mod Kommissionen

55

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 142/75

Sag F-8/13: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. marts 2014 — CP mod Parlamentet (Personalesag  — tjenestemand  — kontorchef  — prøveperiode  — udnævnelse til kontorchefikke bekræftet  — omplacering til en stilling, der ikke er en lederstilling  — interne regler i Parlamentet)

56

2014/C 142/76

Sag F-32/13: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 27. februar 2014 — Walton mod Kommissionen (Personalesag  — midlertidigt ansat  — udtrædelsespenge  — udtrædelse fastsat ved dom af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans  — fastlæggelse af udtrædelsesdatoen  — materiel retskraft  — afgørelser truffet af ansættelsesmyndigheden, der er blevet endelige på grund af manglende anfægtelse  — den indledende administrative procedure ikke overholdt  — åbenbart afvisningsgrundlag)

56


DA

 

Top