Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 129, 28. april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 129

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
28. april 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 129/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 112 af 14.4.2014

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 129/02

Forenede sager C-337/12 P — 340/12 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. marts 2014 — Pi-Design AG, Bodum France SAS og Bodum Logistics A/S mod Yoshida Metal Industry Co. Ltd og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — registreret tegn, der består af en overflade med sorte prikker — ugyldighedserklæring — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 7, stk. 1, litra c), nr. ii) — urigtig gengivelse af beviserne)

2

2014/C 129/03

Sag C-409/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. marts 2014 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mod Pfahnl Backmittel GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Patent- und Markensenat e — Østrig) (Varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 12, stk. 2, litra a) — fortabelse — varemærke, der som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken mærket er registreret — dels sælgernes, dels de endelige brugeres opfattelse af ordtegnet »KORNSPITZ« — det fornødne særpræg forsvundet alene fra de endelige brugeres synspunkt)

3

2014/C 129/04

Sag C-458/12: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 6. marts 2014 — Lorenzo Amatori m.fl. mod Telecom Italia SpA og Telecom Italia Information Technology Srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Trento — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — overførsel af virksomheder — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — direktiv 2001/23/EF — overførsel af arbejdsforhold i forbindelse med overdragelse af en del af en virksomhed, som ikke kan anses for en allerede eksisterende uafhængig økonomisk enhed)

4

2014/C 129/05

Sag C-595/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. marts 2014 — Loredana Napoli mod Ministero della Giustizia — Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2006/54/EF — ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv — uddannelseskursus med henblik på at opnå ansættelse som tjenestemand — udelukkelse på grund af langvarigt fravær — fravær, der skyldes barselorlov)

5

2014/C 129/06

Forenede sager C-606/12 og C-607/12: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. marts 2014 — Dresser-Rand SA mod Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Genova — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — afgifter — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 17, stk. 2, litra f) — krav om, at varen returneres til den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret)

5

2014/C 129/07

Sag C-206/13: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 6. marts 2014 — Cruciano Siragusa mod Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — almindelige principper i EU-retten — gennemførelse af EU-retten — EU-rettens anvendelsesområde — tilstrækkelig tilknytning — foreligger ikke — Domstolen ikke kompetent)

6

2014/C 129/08

Sag C-650/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’instance et de proximité de Bordeaux (Frankrig) den 9. december 2013 — Thierry Delvigne mod Commune de Lesparre Médoc og Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Sag C-661/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 13. december 2013 — Astellas Pharma Inc. mod Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Sag C-6/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 9. januar 2014 — Wucher Helicopter GmbH og Euro-Aviation Versicherungs AG mod Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Sag C-10/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 13. januar 2014 — J.B.G.T. Miljoen mod Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Sag C-14/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 15. januar 2014 — X mod Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Sag C-17/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 16. januar 2014 — Société générale SA mod Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Sag C-20/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundespatentgericht (Tyskland) den 17. januar 2014 — BGW Marketing- & Management-Service GmbH mod Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Sag C-62/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverfassungsgericht (Tyskland) den 10. februar 2014 — Peter Gauweiler m.fl.

11

2014/C 129/16

Sag C-65/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 10. februar 2014 — Charlotte Rosselle mod Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) og Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Sag C-84/14 P: Appel iværksat den 18. februar 2014 af Forgital Italy SpA til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 4. december 2013 i sag T-438/10, Forgital Italy SpA mod Rådet for Den Europæiske Union

14

2014/C 129/18

Sag C-100/14 P: Appel iværksat den 28. februar 2014 af European Medical Association Asbl (EMA) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 11. december 2013 i sag T-116/11, European Medical Association Asbl mod Europa-Kommissionen

14

2014/C 129/19

Sag C-113/14: Sag anlagt den 10. marts 2014 — Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

15

 

Retten

2014/C 129/20

Sag T-592/10: Rettens dom af 12. marts 2014 — El Corte Inglés mod KHIM — Technisynthese (BTS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BTS — de ældre nationale figurmærker og EF-figurmærker TBS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2014/C 129/21

Forenede sager T-102/11 og T-369/12–T-371/12: Rettens dom af 12. marts 2014 — American Express Marketing & Development mod KHIM (IP ZONE) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærkerne IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE og EUROPEAN IP ZONE — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2014/C 129/22

Sag T-202/12: Rettens dom af 12. marts 2014 — Al Assad mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — opførelse af en privatperson på listen over omfattede personer — personligt forhold til medlemmer af regimet — ret til forsvar — retfærdig rettergang — begrundelsespligt — bevisbyrde — ret til effektiv domstolsbeskyttelse — proportionalitet — ejendomsrettigheder — ret til privatlivets fred)

18

2014/C 129/23

Sag T-315/12: Rettens dom af 12. marts 2014 — Tubes Radiatori mod KHIM — Antrax It (Radiateur) (EF-design — ugyldighedssag — EF-design, der udgør en radiator — ældre design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — mangel på helhedsindtryk, der adskiller sig — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 — en mættet kunstform — begrundelsespligt)

19

2014/C 129/24

Sag T-348/12: Rettens dom af 12. marts 2014 — Globosat Programadora mod KHIM — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket SPORT TV INTERNACIONAL — det ældre nationale figurmærke SPORTV — relativ registreringshindring — bevis for brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 og regel 22 i forordning (EF) nr. 2668/95)

19

2014/C 129/25

Sag T-381/12: Rettens dom af 12. marts 2014 — Borrajo Canelo mod KHIM — Tecnoazúcar (PALMA MULATA) (EF-varemærker — fortabelsessag — EF-ordmærket PALMA MULATA — reel brug — artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg)

20

2014/C 129/26

Sag T-430/12: Rettens dom af 13. marts 2014 — Heinrich mod KHIM — Kommissionen (European Network Rapid Manufacturing) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærke European Network Rapid Manufacturing — absolutte registreringshindringer — gengivelse af en international regeringsorganisations emblem — artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning (EF) nr. 207/2009 — Pariserkonventionens artikel 6ter)

20

2014/C 129/27

Sag T-373/13 P: Rettens dom af 12. marts 2014 — Alsteens mod Kommissionen (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — forlængelse af kontrakt — åbenbar afvisning af søgsmålet i første instans — retten til at blive hørt — udskillelse af kendelse vedrørende forlængelse af kontrakten)

21

2014/C 129/28

Sag T-41/14: Sag anlagt den 15. januar 2014 — Argo Development and Manufacturing mod KHIM — Clapbanner (Reklameartikler)

22

2014/C 129/29

Sag T-43/14: Sag anlagt den 13. januar 2014 — Heidrick & Struggles International mod KHIM (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Sag T-53/14: Sag anlagt den 20. januar 2014 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik mod Kommissionen

23

2014/C 129/31

Sag T-56/14: Sag anlagt den 24. januar 2014 — Evyap mod KHIM — Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Sag T-58/14: Sag anlagt den 27. januar 2014 — Stührk Delikatessen Import mod Kommissionen

25

2014/C 129/33

Sag T-59/14: Sag anlagt den 23. januar 2014 — Blackrock mod KHIM (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Sag T-61/14: Sag anlagt den 28. januar 2014 — Monster Energy mod KHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Sag T-68/14: Sag anlagt den 29. januar 2014 — Post Bank Iran mod Rådet

27

2014/C 129/36

Sag T-71/14: Sag anlagt den 30. januar 2014 — Swatch mod KHIM — Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Sag T-87/14: Sag anlagt den 7. februar 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mod Rådet

30

2014/C 129/38

Sag T-97/14: Sag anlagt den 13. februar 2014 — Harry’s New York Bar mod KHIM — Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Sag T-107/14: Sag anlagt den 14. februar 2014 — Den Hellenske Republik mod Kommissionen

31

2014/C 129/40

Sag T-116/14: Sag anlagt den 17. februar 2014 — Bunge Argentina mod Rådet

33

2014/C 129/41

Sag T-123/14: Sag anlagt den 17. februar 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte mod KHIM — Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Sag T-145/14: Sag anlagt den 3. marts 2014 — adidas mod KHIM — Shoe Branding Europe (figur bestående af to parallelle striber)

35

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 129/43

Sag F-128/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. marts 2014 — CR mod Parlamentet (Personalesag — løn — familietillæg — tilskud for børn, over for hvem der består forsørgerpligt — Tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb — til hensigt at vildlede administrationen — bevis — anfægtelse over for administrationen af den femårige frist for at indgive tilbagesøgningskrav — ulovlighedsindsigelse — administrativ procedure — regel om overensstemmelse — ulovlighedsindsigelse rejst for første gang under søgsmålet — antagelse til realitetsbehandling)

36

2014/C 129/44

Sag F-77/13: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 5. marts 2014 — DC mod Europol (Personalesag — Europols ansatte — invaliditet — invaliditetsydelse — beregning af renter — erstatningskrav — åbenbart, at sagen må afvises)

36

2014/C 129/45

Sag F-119/13: Sag anlagt den 11. december 2013 — ZZ mod Kommissionen

37

2014/C 129/46

Sag F-125/13: Sag anlagt den 20. december 2013 — ZZ mod KHIM

37


 

Berigtigelser

2014/C 129/47

Berigtigelse til meddelelse til Tidende i sag T-689/13 (Offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende C 85 af 22. marts 2012, s. 21)

39


DA

 

Top