Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:102:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 102, 7. april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 102

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
7. april 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 102/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 93 af 29.3.2014

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 102/02

Sag C-469/12: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 14. november 2013 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH mod Olbrich Transport und Logistik GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handelsgericht Wien — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — Bruxelleskonventionen — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 5, nr. 1), litra b) — retternes kompetence — specielle kompetenceregler — sager om kontraktforhold — begrebet »levering af tjenesteydelser« — oplagring af varer)

2

2014/C 102/03

Forenede sager C-488/12 — C-491/12 og C-526/12: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 10. oktober 2013 — Nagy Sándor (sag C-488/12) mod Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Lajos Tiborné Böszörményi (sag C-489/12), Róbert Gálóczhi-Tömösváry (sag C-490/12) og Magdolna Margit Szabadosné Bay (sag C-491/12) mod Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal og Józsefné Ványai (sag C-526/12) mod Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal (Præjudiciel forelæggelse — artikel 30 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — gennemførelse af EU-retten — foreligger ikke — Domstolen åbenbart inkompetent)

3

2014/C 102/04

Forenede sager C-537/12 og C-116/13: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 14. november 2013 — Banco Popular Español SA mod Maria Teodolinda Rivas Quichimbo og Wilmar Edgar Cun Pérez (sag C-537/12), og Banco de Valencia SA mod Joaquín Valldeperas Tortosa og María Ángeles Miret Jaume (sag C-116/13) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja og Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca — Spanien) (Direktiv 93/13/EØF — artikel 99 i Domstolens procesreglement — forbrugeraftaler — låneaftale med pant i fast ejendom — procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom — kompetencen for den nationale ret, der skal påkende et søgsmål om tvangsfuldbyrdelse — urimelige kontraktvilkår — bedømmelseskriterier)

3

2014/C 102/05

Sag C-550/12 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 14. november 2013 — J mod Europa-Parlamentet (Artikel 227 TEUF — ret til at indgive andragender — andragende indgivet til Europa-Parlamentet — afgørelse om henlæggelse — emnet henhører ikke under områderne for EU’s virksomhed)

5

2014/C 102/06

Sag C-581/12 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 21. november 2013 — Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd og Kuwait Petroleum (Nederland) BV mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — det nederlandske marked for vejanlægsbitumen — fastsættelse af bruttoprisen for vejanlægsbitumen — fastsættelse af en rabat til vejanlægsfirmaer — samarbejdsmeddelelsen af 2002 — punkt 23, litra b), sidste afsnit — delvis bødefritagelse — bevismateriale vedrørende forhold, som Kommissionen ikke tidligere har haft kendskab til — appel, der åbenbart skal afvises eller er åbenbart ugrundet)

5

2014/C 102/07

Sag C-593/12 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 24. oktober 2013 — Lancôme parfums et beauté & Cie mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Focus Magazin Verlag GmbH (Appel — EF-varemærker — ordmærket Color Focus — ugyldighedsbegæring fra indehaveren af EF-ordmærket Focus — ugyldighedserklæring — afkald — procesreglementets artikel 149 — sagens genstand bortfaldet under appelsagen — ufornødent at træffe afgørelse)

6

2014/C 102/08

Sag C-617/12: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 14. november 2013 — Astrazeneca AB mod Comptroller General of Patents (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige) (Humanmedicinske lægemidler — supplerende beskyttelsescertifikat — forordning (EF) nr. 469/2009 — artikel 13, stk. 1 — begrebet »første tilladelse til markedsføring i Fællesskabet« — tilladelse meddelt af det schweiziske institut for terapeutiske produkter (Swissmedic) — automatisk anerkendelse i Liechtenstein — tilladelse meddelt af Det Europæiske Lægemiddelagentur — et certifikats gyldighedsperiode)

7

2014/C 102/09

Sag C-5/13: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 10. oktober 2013 — Ferenc Tibor Kovács mod Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Szombathelyi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 45 TEUF — arbejdskraftens frie bevægelighed — national lovgivning, hvorefter en fører, der anvender et køretøj med udenlandske nummerplader, har pligt til ved en politikontrol straks at fremlægge bevis for køretøjets retmæssige anvendelse, idet der ellers ifaldes bødestraf)

8

2014/C 102/10

Sag C-49/13: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 14. november 2013 — MF 7 a.s. mod MAFRA a.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Úřad průmyslového vlastnictví — Den Tjekkiske Republik) (Artikel 267 TEUF — begrebet »ret« — procedure med henblik på afgørelse af en retssag — uafhængighed — Domstolen åbenbart inkompetent)

8

2014/C 102/11

Sag C-70/13 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 12. december 2013 — Getty Images (US), Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 7, stk. 1, litra b) og c) — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — beskrivende karakter — ordmærket PHOTOS.COM — delvist afslag på registrering — ligebehandling — pligt for Harmoniseringskontoret til at tage hensyn til sin tidligere beslutningspraksis — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

9

2014/C 102/12

Sag C-167/13: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 28. november 2013 — straffesag mod Jean Devillers (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires — begrebet »national ret« som omhandlet i artikel 267 TEUF — Domstolen ikke kompetent)

10

2014/C 102/13

Sag C-210/13: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 14. november 2013 — Glaxosmithkline Biologicals SA og Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG mod Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige) (Humanmedicinske lægemidler — supplerende beskyttelsescertifikat — forordning (EF) nr. 469/2009 — begreberne »aktiv ingrediens« og »sammensætning af aktive ingredienser« — adjuvans)

10

2014/C 102/14

Sag C-257/13: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 14. november 2013 — Anouthani Mlamali mod Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 94 i Domstolens procesreglement — ikke tilstrækkelige oplysninger om den faktiske og retlige baggrund for tvisten i hovedsagen og om begrundelserne for nødvendigheden af en besvarelse af det præjudicielle spørgsmål — åbenbart afvisningsgrundlag)

11

2014/C 102/15

Sag C-258/13: Domstolens kendelse (Anden Afdeling) af 28. november 2013 — Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda mod Instituto da Segurança Social, IP (anmodning om præjudiciel afgørelse fra 5 a Vara Cível de Lisboa — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — adgang til effektive retsmidler — juridiske personer, der handler med gevinst for øje — retshjælp — manglende forbindelse med EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

12

2014/C 102/16

Sag C-1/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Grondwettelijk Hof (Belgien) den 2. januar 2014 — KPN Group Belgium NV & Mobistar NV mod Ministerraad, intervenient: Belgacom NV

12

2014/C 102/17

Sag C-3/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 3. januar 2014 — Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (Warszawa) mod Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

13

2014/C 102/18

Sag C-8/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia (Spanien) den 10. januar 2014 — Unnim Banc, S.A. mod Diego Fernández Gabarro m.fl.

14

2014/C 102/19

Sag C-9/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 13. januar 2014 — Staatssecretaris van Financiën, den anden part: D.G. Kieback

14

2014/C 102/20

Sag C-16/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Beroep te Gent (Belgien) den 16. januar 2014 — Property Development Company NV mod Belgische Staat

15

2014/C 102/21

Sag C-31/14 P: Appel iværksat den 21. januar 2014 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 8. november 2013 i sag T-536/10, Kessel Marketing & Vertriebs GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

15

2014/C 102/22

Sag C-32/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 23. januar 2014 — ERSTE Bank Hungary Zrt. mod Attila Sugár

16

2014/C 102/23

Sag C-33/14 P: Appel iværksat den 24. januar 2014 af Mory SA, under likvidation, Mory Team, under likvidation og Superga Invest til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 11. november 2013 i sag T-545/12, Mory m.fl. mod Kommissionen

17

2014/C 102/24

Sag C-35/14 P: Appel iværksat den 23. januar 2014 af Enercon GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. november 2013 i sag T-245/12 — Gamesa Eólica, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

18

2014/C 102/25

Sag C-37/14: Sag anlagt den 24. januar 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

18

2014/C 102/26

Sag C-39/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerightshof (Tyskland) den 27. januar 2014 — Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) mod Thomas Erbs og Ursula Erbs

19

2014/C 102/27

Sag C-40/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 27. januar 2014 — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières og Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyonr mod Utopia SARL, med handelsbetegnelsen Marshall Bioresources

19

2014/C 102/28

Sag C-41/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 27. januar 2014 — Christie’s France SNC mod Syndicat national des antiquaires

20

2014/C 102/29

Sag C-47/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 30. januar 2014 — Holterman Ferho Exploitatie BV m.fl. mod F.L.F. Spies von Büllesheim

20

2014/C 102/30

Sag C-48/14: Sag anlagt den 30. januar 2014 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

21

2014/C 102/31

Sag C-53/14 P: Appel iværksat den 4. februar 2014 af JAS Jet Air Service France (JAS) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 3. december 2013 i sag T-573/11, JAS Jet Air Service France mod Kommissionen

22

2014/C 102/32

Sag C-55/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d'appel de Mons (Belgien) den 5. februar 2014 — Régie communale autonome du stade Luc Varenne mod État belge

23

2014/C 102/33

Sag C-68/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Ordinario di Aosta (Italien) den 10. februar 2014 — Equitalia Nord SpA mod CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

24

2014/C 102/34

Sag C-71/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Information Rights) (Det Forenede Kongerige) den 10. februar 2014 — East Sussex County Council mod The Information Commissioner, Property Search Group og Local Government Association

25

2014/C 102/35

Sag C-77/14: Sag anlagt den 12. februar 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

25

2014/C 102/36

Sag C-78/14 P: Appel iværksat den 13. februar 2014 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. december 2013 i sag T-117/12, ANKO mod Kommissionen

26

2014/C 102/37

Sag C-87/14: Sag anlagt den 18. februar 2014 — Europa-Kommissionen mod Irland

27

2014/C 102/38

Sag C-462/12: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. november 2013 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

28

2014/C 102/39

Sag C-598/12: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. november 2013 — Europa-Kommissionen mod republikken Polen; intervenienter: Kongeriget Nederlandene, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Tjekkiske Republik, Republikken Finland, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Republikken Estland

28

2014/C 102/40

Sag C-55/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen, intervention: Kongeriget Nederlandene, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Finland, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Republikken Estland

28

2014/C 102/41

Sag C-109/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland, intervenienter: Kongeriget Sverige, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Polen, Kongeriget Nederlandene, Den Franske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Republikken Estland

29

2014/C 102/42

Sag C-111/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland, intervention: Kongeriget Sverige, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Polen, Kongeriget Nederlandene, Den Franske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Republikken Estland

29

2014/C 102/43

Sag C-169/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. november 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

29

2014/C 102/44

Sag C-178/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. november 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland

29

2014/C 102/45

Sag C-188/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. november 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

30

2014/C 102/46

Sag C-253/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 21. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

30

2014/C 102/47

Sag C-276/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. september 2013 — Pablo Acosta Padín mod Hijos de J. Barreras SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra — Spanien)

30

2014/C 102/48

Sag C-321/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 21. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

30

2014/C 102/49

Sag C-403/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. november 2013 — Lisa Kelly mod Minister for Social Protection (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Ireland — Irland)

31

 

Retten

2014/C 102/50

Sag T-128/11: Rettens dom af 27. februar 2014 — LG Display og LG Display Taiwan mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det globale marked for flydende krystal-skærme (LCD) — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser og produktionskapacitet — interne salg — ret til forsvar — bøder — delvis bødefritagelse — samlet og vedvarende overtrædelse — princippet ne bis in idem)

32

2014/C 102/51

Sag T-256/11: Rettens dom af 27. februar 2014 — Ezz m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten — indefrysning af midler — hjemmel — begrundelsespligt — faktisk vildfarelse — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — ejendomsret — ret til at oprette og drive erhvervsvirksomhed)

32

2014/C 102/52

Sag T-37/12: Rettens kendelse af 27. februar 2014 — Advance Magazine Publishers mod KHIM — López Cabré (TEEN VOGUE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket TEEN VOGUE — det ældre nationale ordmærke VOGUE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer af samme art — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — bevis for reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 — regel 22, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2868/95 — delvist afslag på registrering)

33

2014/C 102/53

Sag T-225/12: Rettens dom af 27. februar 2014 — Lidl Stiftung mod KHIM — Lídl Music (LIDL express) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket LIDL express — det ældre nationale figurmærke LÍDL MUSIC — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr.o207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — artikel 15, stk. 1, og artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009)

34

2014/C 102/54

Sag T-226/12: Rettens dom af 27. februar 2014 — Lidl Stiftung mod KHIM — Lídl Music (LIDL) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket LIDL — det ældre nationale figurmærke LIDL MUSIC — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — artikel 15, stk. 1, og artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009)

34

2014/C 102/55

Sag T-331/12: Rettens dom af 26. februar 2014 — Sartorius Lab Instruments mod KHIM (gul cirkelbue på den nederste del af en skærm) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-varemærke, der består af en gul cirkelbue på den nederste del af en skærm — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

35

2014/C 102/56

Sag T-509/12: Rettens dom af 27. februar 2014 — Advance Magazine Publishers mod KHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket TEEN VOGUE — det ældre nationale ordmærke VOGUE — formaliteten — kvalificering af påstande — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer af samme eller lignende art — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — delvist afslag på registrering)

36

2014/C 102/57

Sag T-6/14: Sag anlagt den 3. januar 2014 — Banco de Santander m.fl. mod Kommissionen

36

2014/C 102/58

Sag T-72/14: Sag anlagt den 30. januar 2014 — Bateaux mouches mod KHIM (BATEAUX MOUCHES)

37

2014/C 102/59

Sag T-73/14: Sag anlagt den 4. februar 2014 — Red Bull mod KHIM — Automobili Lamborghini (Gengivelse af to tyre)

38

2014/C 102/60

Sag T-80/14: Sag anlagt den 4. februar 2014 — PT Musim Mas mod Rådet

38

2014/C 102/61

Sag T-95/14: Sag anlagt den 7. februar 2014 — Iranian Offshore Engineering & Construction mod Rådet

40

2014/C 102/62

Sag T-99/14: Sag anlagt den 17. februar 2014 — Alesa mod Kommissionen

41

2014/C 102/63

Sag T-122/14: Sag anlagt den 19. februar 2014 — Italien mod Kommissionen

42

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 102/64

Sag F-53/13: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. februar 2014 — Diamantopoulos mod EU-Udenrigstjenesten (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 i forfremmelsesåret 2012 — stiltiende afgørelse om afvisning af klage — udtrykkelige afgørelse om afvisning af klagen efter søgsmålets anlæggelse — begrundelse)

44

2014/C 102/65

Sag F-118/11: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 25. februar 2014 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — ansættelsesmyndighedens afgørelse om pensionering af en tjenestemand og tildeling af en invaliditetsydelse — afgørelse om ikke at udtale sig om den erhvervsmæssige oprindelse af den sygdom, der berettigede til pension — pligt for ansættelsesmyndigheden til at anerkende den erhvervsmæssige oprindelse af sygdommen vedtægtens artikel 78, stk. 5 — behov for at indkalde et nyt invaliditetsudvalg — relevans af en tidligere afgørelse vedtaget i henhold til vedtægtens artikel 73 procesreglementets artikel 76 — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er åbenbart ugrundet)

44

2014/C 102/66

Sag F-155/12: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. februar 2014 — García Domínguez mod Kommissionen (Personalesag — udvælgelsesprøve — meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/215/11 — ikke opført på reservelisten — begrundelse for afgørelse om afslag på ansøgning — princippet om ligebehandling — interessekonflikt)

45

2014/C 102/67

Sag F-11/14: Sag anlagt den 7. februar 2014 — ZZ mod EU-Udenrigstjenesten

45

2014/C 102/68

Sag F-13/14: Sag anlagt den 17. februar 2014 — ZZ mod Kommissionen

46


DA

 

Top