Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:078:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 078, 15. marts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.078.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 78

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
15. marts 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 078/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 71 af 8.3.2014

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 078/02

Sag C-372/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Polymeles Protodikeio Athinon (Grækenland) den 2. juli 2013 — Warner-Lambert Company LLC og Pfizer Ellas AE mod Sieger Pharma Anonymis Farmakeftikis Etaireias

2

2014/C 078/03

Sag C-462/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Polymeles Protodikeio Athinon (Grækenland) den 6. august 2013 — Warner-Lambert Company LLC og Pfizer Ellas AE mod Minerva Farmakeftiki AE

2

2014/C 078/04

Sag C-640/13: Sag anlagt den 4. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

2

2014/C 078/05

Sag C-655/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 12. december 2013 — H.J. Mertens mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

3

2014/C 078/06

Sag C-662/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 13. december 2013 — Surgicare — Unidades de Saúde SA mod Fazenda Pública

3

2014/C 078/07

Sag C-687/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Mûnchen (Tyskland) den 30. december 2013 — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH mod Hauptzollamt Regensburg

3

2014/C 078/08

Sag C-688/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spanien) den 27. december 2013 — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L. mod Gemma Atarés París y Agencia Estatal de la Administración Tributaria

4

2014/C 078/09

Sag C-690/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Efeteio Thrakis (Grækenland) den 27. december 2013 — Trapeza Eurobank Ergasias AE mod Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) og Pavlos Sidiropoulos

5

2014/C 078/10

Sag C-23/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sø- og Handelsretten (Danmark) den 16. januar 2014, Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet

5

 

Retten

2014/C 078/11

Forenede sager T-23/10 og T-24/10: Rettens dom af 6. februar 2014 — Arkema France mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — de europæiske markeder for tin- og ESBO/estere-varmestabilisatorer — beslutning som konstaterer to overtrædelser af EF-traktatens artikel 81 og af EØS-aftalens artikel 53 — bøder — overtrædelsens varighed — forældelse — berettiget interesse i at fastslå en overtrædelse — påstand om ændring — bødernes størrelse — overtrædelsernes varighed — fuld prøvelsesret)

6

2014/C 078/12

Sag T-27/10: Rettens dom af 6. februar 2014 — AC-Treuhand mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for tin- og ESBO/estere- varmestabilisatorer — beslutning, der fastslår to overtrædelser af artikel 81 EF og artikel 53 i EØS-aftalen — rådgivningsvirksomhed, der ikke driver virksomhed på det omhandlede marked — bøder — annullationspåstand — begrebet virksomhed — princippet om, at strafbare forhold og straffe skal have lovhjemmel — overtrædelsens varighed — forældelse — den administrative procedures varighed — rimelig frist — ret til forsvar — for sen underretning om undersøgelsesproceduren — loft på 10 % af omsætningen — sanktioner for to overtrædelser i en enkelt beslutning — begrebet en enkelt overtrædelse — påstand om ændring — bøders størrelse — overtrædelsens varighed — den administrative procedures varighed — retningslinjer for beregningen af bøder af 2006 — afsætningens værdi — symbolsk bøde — fuld prøvelsesret)

6

2014/C 078/13

Sag T-40/10: Rettens dom af 6. februar 2014 — Elf Aquitaine mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — de europæiske markeder for tin- og ESBO/estere-varmestabilisatorer — beslutning, der fastslår to overtrædelser af artikel 81 EF og artikel 53 i EØS-aftalen — bøder — annullationspåstand — ret til forsvar — for sen underretning om Kommissionens undersøgelsesprocedure — den administrative procedures varighed — et moderselskabs ansvar for de overtrædelser af konkurrencereglerne, som dets datterselskaber har begået — formodning om udøvelse af en bestemmende indflydelse — overtrædelsernes varighed — forældelse — berettiget interesse i at fastslå en tidligere overtrædelse — moderselskabet pålægges bøder af en anden størrelse end de, som datterselskabet pålægges — fuld prøvelsesret)

7

2014/C 078/14

Sag T-342/11: Rettens dom af 6. februar 2014 — CEEES og Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det spanske marked for tankstationer — afgørelse om afvisning af en klage — forordning (EF) nr. 1/2003 — manglende gennemførelse af tilsagn, der er blevet gjort bindende ved en kommissionsbeslutning — genåbning af proceduren — bøder — tvangsbøder)

7

2014/C 078/15

Sagerne T-604/11 og T-292/12: Rettens dom af 4. februar 2014 — Mega Brands mod KHIM — Diset (MAGNEXT) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket MAGNEXT og EF-ordmærket MAGNEXT — ældre nationalt ordmærke MAGNET 4 — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

8

2014/C 078/16

Sag T-127/12: Rettens dom af 4. februar 2014 — Free mod KHIM — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket FREEVOLUTION TM — det ældre nationale figurmærke free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX og de ældre nationale ordmærker FREE og FREE MOBILE — relative registreringshindringer — ingen risiko for forveksling — manglende lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

8

2014/C 078/17

Forenede sager T-174/12 og T-80/13: Rettens dom af 4. februar 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — tilpasning af påstande — frist — åbenbar fejlvurdering — begrundelsespligt — ret til effektiv retsbeskyttelse — ret til forsvar)

9

2014/C 078/18

Sag T-339/12: Rettens dom af 4. februar 2014 — Gandia Blasco mod KHIM — Sachi Premium-Outdoor Furniture (Kubisk lænestol) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en kubisk lænestol — tidligere nationalt design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — andet helhedsindtryk — artikel 6 og 25, stk. 1, litra b), i forordning nr. 6/2002)

9

2014/C 078/19

Sag T-357/12: Rettens dom af 4. februar 2014 — Sachi Premium-Outdoor Furniture mod KHIM — Gandia Blasco (lænestol) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en lænestol — tidligere nationalt design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning(EF) nr. 6/2002)

10

2014/C 078/20

Sag T-156/10: Rettens kendelse af 23. januar 2014 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España og CEPES mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — spansk lovgivning om foranstaltninger til fordel for landbrugskooperativerne som følge af prisstigningerne på brændstof — afgørelse der fastslår, at støtten er uforenelig med det indre marked — brancheorganisationer — ikke individuelt berørt — manglende tilbagesøgning — den retlige interesse bortfaldet — afvisning)

10

2014/C 078/21

Sag T-596/11: Rettens kendelse af 21. januar 2014 — Bricmate mod Rådet (Annullationssøgsmål — dumping — import af keramiske fliser med oprindelse i Kina — endelig antidumpingtold — ikke individuelt berørt — regelfastsættende retsakt, der omfatter gennemførelsesforanstaltninger — afvisning)

11

2014/C 078/22

Sag T-141/12: Rettens kendelse af 23. januar 2014 — Pro-Duo mod KHIM — El Corte Inglés (GO!) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagekaldelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

11

2014/C 078/23

Sag T-468/12: Rettens kendelse af 22. januar 2014 — Faktor, B. i W. Gęsina mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — forsinkelse — force majeure eller hændelige omstændigheder foreligger ikke — åbenbart afvisningsgrundlag)

11

2014/C 078/24

Sag T-168/13: Rettens kendelse af 21. januar 2014 — EPAW mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — juridisk privatretlig person — manglende bevis for, at sagsøgeren består som juridisk person — artikel 44, stk. 5, litra a), i Rettens procesreglement — åbenbart afvisningsgrundlag)

12

2014/C 078/25

Sag T-670/13 P: Appel iværksat den 18. december 2013 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 23. oktober 2013 i sag F-93/12, D’Agostino mod Kommissionen

12

2014/C 078/26

Sag T-681/13: Sag anlagt den 20. december 2013 — Colomer Italy mod KHIM — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

13

2014/C 078/27

Sag T-715/13: Sag anlagt den 24. december 2013 — Lidl Stiftung mod KHIM — Horno del Espinar (Castello)

13

2014/C 078/28

Sag T-28/14: Sag anlagt den 14. januar 2014 — José Manuel Baena Grupo mod KHIM — Neuman og Galdeano del Sel (gengivelse af en siddende figur)

14

2014/C 078/29

Sag T-46/14: Sag anlagt den 20. januar 2014 — Sales & Solutions mod KHIM — Wattline (WATTLINE)

14

2014/C 078/30

Sag T-48/14: Sag anlagt den 21. januar 2014 — Pfizer mod Kommissionen og EMA

15

2014/C 078/31

Sag T-50/14: Sag anlagt den 20. januar 2014 — Demp mod KHIM (TURBO DRILL)

15

2014/C 078/32

Sag T-55/14: Sag anlagt den 21. januar 2014 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen mod KHIM (Lembergerland)

16

2014/C 078/33

Sag T-63/14: Sag anlagt den 29. januar 2014 — Iran Insurance mod Rådet

16

2014/C 078/34

Sag T-437/10: Rettens kendelse af 22. januar 2014 — Gap granen & producten mod Kommissionen

17

2014/C 078/35

Sag T-658/11: Rettens kendelse af 27. januar 2014 — Kommissionen mod KHIM — Ten ewiv (TEN)

18

2014/C 078/36

Sag T-659/11: Rettens kendelse af 27. januar 2014 — Kommissionen mod KHIM — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

18

2014/C 078/37

Sag T-389/12: Rettens kendelse af 22. januar 2014 — EDF mod Kommissionen

18

2014/C 078/38

Sag T-415/12: Rettens kendelse af 21. januar 2014 — Xeda International m.fl. mod Kommissionen

18

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 078/39

Sag F-102/12: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. januar 2014 — Van Asbroeck mod Parlamentet (Personalesag — indplacering i lønklasse — ansøgere opført på reservelisten fra udvælgelsesprøven med henblik på overgang til en anden kategori inden ikrafttrædelsen af vedtægtsreformen i 2004 — udligningsgodtgørelse — afgørelse om at omplacere de tjenestemænd, der er berettiget til denne udligningsgodtgørelse)

19

2014/C 078/40

Sag F-114/12: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. januar 2014 — Jelenkowska-Luca mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — løn — udlandstillæg — betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i vedtægtens bilag VII — statsborgerskab i den stat, på hvis område tjenestestedet er beliggende — sædvanlig bopæl)

19


DA

 

Top