Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:344:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 344, 23. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.344.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 344

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
23. november 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 344/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende EUT C 336 af 16.11.2013

1

 

Retten

2013/C 344/02

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 344/03

Sag C-189/11: Domstolens dom (Tredje) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — afgiftspålæggelse — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — afvigelser mellem sprogversionerne — national lovgivning, der fastsætter anvendelse af denne særordning på andre personer end de rejsende — begreberne »rejsende« og »kunde« — udelukkelse fra nævnte særordning af visse salg til offentligheden — angivelse på fakturaen af et fradragsberettiget momsbeløb, som ikke har forbindelse med den skyldige eller erlagte indgående moms — samlet fastsættelse af afgiftsgrundlaget for en given periode — uforenelighed)

4

2013/C 344/04

Sag C-193/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — afgiftspålæggelse — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — afvigelser mellem sprogversionerne — national lovgivning, der fastsætter anvendelse af denne særordning på andre personer end de rejsende — begreberne »rejsende« og »kunde«)

5

2013/C 344/05

Sag C-221/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 24. september 2013 — Leyla Ecem Demirkan mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Tyskland) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — tillægsprotokollen — artikel 41, stk. 1 — »standstill«-klausulen — visumpligt ved indrejse til en medlemsstats område — fri udveksling af tjenesteydelser — en tyrkisk statsborgers ret til at indrejse i en medlemsstat med henblik på at besøge slægtninge og potentielt oppebære tjenesteydelser)

5

2013/C 344/06

Sag C-236/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — skat — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — uoverensstemmelser mellem sprogversionerne — national lovgivning, der fastsætter anvendelse af denne særordning på andre personer end de rejsende — begreberne »rejsende« og »kunde«)

6

2013/C 344/07

Sag C-267/11 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Letland, Republikken Litauen, Den Slovakiske Republik og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Appel — integreret forebyggelse og reduktion af forurening — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — tildeling af kvoter til Republikken Letland — perioden 2008-2012)

6

2013/C 344/08

Sag C-269/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (Traktatbrud — afgiftspålæggelse — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — afvigelser mellem sprogversionerne — national lovgivning, der fastsætter anvendelse af denne særordning på andre personer end de rejsende — begreberne »rejsende« og »kunde«)

7

2013/C 344/09

Sag C-293/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — skat — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306 — 310 — særordning for rejsebureauer — afvigelser mellem sprogversionerne — national lovgivning, der fastsætter anvendelse af denne særordning på andre personer end de rejsende — begreberne »rejsende« og »kunde«)

7

2013/C 344/10

Sag C-296/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — beskatning — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — uoverensstemmelser mellem sprogversionerne — national lovgivning, hvorefter særordningen finder anvendelse på andre end rejsende — begrebet »rejsende« og »kunde«)

8

2013/C 344/11

Sag C-309/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland (Traktatbrud — skat — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — uoverensstemmelser mellem sprogversionerne — national lovgivning, der fastsætter anvendelse af denne særordning på andre personer end de rejsende — begreberne »rejsende« og »kunde«)

8

2013/C 344/12

Sag C-369/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — transport — direktiv 2001/14/EF — artikel 4, stk. 1, og artikel 30, stk. 3 — tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet — fastsættelse af afgifter — infrastrukturafgifter — infrastrukturforvalterens uafhængighed)

9

2013/C 344/13

Sag C-373/11: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. september 2013 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou mod Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon og Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Symvoulio tis Epikrateias — Grækenland) (Præjudiciel forelæggelse — bedømmelse af gyldigheden — fælles landbrugspolitik — forordning (EF) nr. 1782/2003 — supplerende betaling til særlige typer landbrug og kvalitetsproduktion — skønsbeføjelse overladt til medlemsstaterne — forskelsbehandling — artikel 32 EF og 34 EF)

9

2013/C 344/14

Sag C-418/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — TEXDATA Software GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Innsbruck — Østrig) (Selskabsret — etableringsfrihed — ellevte direktiv 89/666/EØF — offentliggørelse af regnskabsdokumenter — et kapitalselskabs filial oprettet i en anden medlemsstat — økonomisk sanktion i tilfælde af undladt offentliggørelse inden for den fastsatte frist — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — princippet om retten til forsvar — sanktionens passende, effektive, forholdsmæssige og afskrækkende karakter)

10

2013/C 344/15

Sag C-431/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. september 2013 — Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Rådet for Den Europæiske Union (Koordinering af de sociale sikringsordninger — EØS-aftalen — ændringsforslag — Rådets afgørelse — valg af retsgrundlag — artikel 48 TEUF — artikel 79, stk. 2, litra b), TEUF)

10

2013/C 344/16

Sag C-435/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 19. september 2013 — CHS Tour Services GmbH mod Team4 Travel GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Direktiv 2005/29/EF — urimelig handelspraksis — salgsbrochure, der indeholder en urigtig oplysning — kvalificering som »vildledende handelspraksis« — tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke kan kritiseres for nogen tilsidesættelse af diligenspligt)

11

2013/C 344/17

Sag C-450/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — beskatning — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — uoverensstemmelser mellem sprogversioner — national lovgivning hvorefter momssærordningen for rejsebureauer anvendes på transaktioner, der udføres af rejsebureauer for andre end rejsende — begrebet »kunde og rejsende«)

11

2013/C 344/18

Sag C-476/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. september 2013 — HK Danmark som mandatar for Glennie Kristensen mod Experian A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark) (Princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 21, stk. 1 — direktiv 2000/78/EF — artikel 6, stk. 1 og 2 — erhvervstilknyttet pensionsordning — aldersgraduering af bidrag)

12

2013/C 344/19

Sag C-509/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. september 2013 — sag indledt af ÖBB Personenverkehr AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Forordning (EF) nr. 1371/2007 — jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser — artikel 17 — erstatning for billetprisen i tilfælde af forsinkelse — udelukket i tilfælde af force majeure — lovlighed — artikel 30, stk. 1, første afsnit — kompetencen hos det nationale organ, der er ansvarlig for håndhævelsen af forordningen — muligheden for at pålægge jernbaneoperatøren at ændre sine betingelser for erstatning til passagererne)

12

2013/C 344/20

Sag C-539/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Ottica New Line di Accardi Vincenzo mod Comune di Campobello di Mazara (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana — Italien) (Artikel 49 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — den offentlige sundhed — optikere — regional lovgivning, der gør etablering af nye optikerforretninger betinget af en tilladelse — befolkningsmæssige og geografiske begrænsninger — begrundelse — egnethed til opnåelse af det forfulgte mål — sammenhæng — proportionalitet)

13

2013/C 344/21

Sag C-546/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. september 2013 — Dansk Jurist- og Økonomforbund, som mandatar for Erik Toftgaard mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Højesteret — Danmark) (Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — forbud mod diskrimination på grund af alder — direktiv 2000/78/EF — artikel 6, stk. 1 og 2 — afslag på udbetaling af rådighedsløn til tjenestemænd, som er fyldt 65 år og er berettigede til alderdomspension)

13

2013/C 344/22

Sag C-583/11 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 3. oktober 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mod Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Kongeriget Nederlandene og Europa-Kommissionen (Appel — forordning (EF) nr. 1007/2009 — handel med sælprodukter — restriktioner for import og markedsføring af nævnte produkter — annullationssøgsmål — formaliteten — fysiske og juridiske personers søgsmålsadgang — artikel 263, stk. 4, TEUF — begrebet »regelfastsættende retsakter« — lovgivningsmæssige retsakter — grundlæggende ret til en effektiv domstolsbeskyttelse)

14

2013/C 344/23

Sag C-609/11 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH mod centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (Appel — forordning (EF) nr. 207/2009 og forordning (EF) nr. 2868/95 — fortabelsessag — EF-ordmærket CENTROTHERM — reel brug — begreb — bevismidler — erklæring på tro og love — artikel 134, stk. 1-3, i Rettens procesreglement — Rettens beføjelse til at omgøre — rækkevidden af en intervenients anbringender og påstande)

15

2013/C 344/24

Sag C-610/11 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Appel — fortabelsessag — EF-ordmærket CENTROTHERM — reel brug — bevismidler — erklæring på tro og love — bevisbyrde — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — yderligere beviser fremlagt for appelkammeret — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 15, 51 og 76 — forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 40, stk. 5)

15

2013/C 344/25

Sag C-622/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. oktober 2013 — Staatssecretaris van Financiën mod Pactor Vastgoed BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Sjette momsdirektiv — artikel 13, punkt C, og artikel 20 — levering af fast ejendom — ret til at vælge at erlægge afgift — ret til fradrag — berigtigelse af fradrag — inddrivelse af beløb, der skyldes som følge af et momsfradrags berigtigelse — betalingspligtig person — afgiftspligtig person, som ikke er den, der oprindeligt har fradraget momsen, og som ikke har været inddraget i den afgiftspligtige transaktion, der gav anledning til dette fradrag)

16

2013/C 344/26

Sag C-625/11 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) og SNF SAS mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Kongeriget Nederlandene og Europa-Kommissionen (Appel — Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) — registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier — forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) — artikel 57 og 59 — stoffer, der kræver godkendelse — identifikation af acrylamid som et særligt problematisk stof — optagelse på kandidatlisten over stoffer — offentliggørelse — søgsmålsfrist — artikel 102, stk. 1, i Rettens procesreglement — dato, hvorfra denne frist skal beregnes ved et søgsmål til prøvelse af en afgørelse, der kun er offentliggjort på internettet — retssikkerhed — effektiv domstolsbeskyttelse)

16

2013/C 344/27

Sag C-626/11 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Polyelectrolyte Producers Group og SNF SAS mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Europa-Kommissionen og Kongeriget Nederlandene (Appel — Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) — registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier — forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) — artikel 57 og 59 — stoffer, der kræver godkendelse — identifikation af acrylamid som et særligt problematisk stof — optagelse på kandidatlisten over stoffer — offentliggørelse af listen på ECHA’s hjemmeside — annullationssøgsmål indgivet før offentliggørelsen — formaliteten)

17

2013/C 344/28

Sag C-661/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 19. september 2013 — Martin y Paz Diffusion SA mod David Depuydt og Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Belgien) (Varemærker — direktiv 89/104/EØF — artikel 5 — samtykke fra indehaveren af et varemærke til tredjemands brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke — samtykke afgivet i forbindelse med fælles brug — nævnte indehavers mulighed for at bringe den fælles brug til ophør og genoptage eneretten til sit varemærke)

17

2013/C 344/29

Sag C-668/11 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. september 2013 — Alliance One International Inc. mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det spanske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — tilsidesættelse af artikel 81 EF — spørgsmålet, om et moderselskab kan pålægges ansvaret for et datterselskabs ulovlige adfærd — afskrækkende virkning — ligebehandling — samarbejde — begrundelsespligt — formildende omstændigheder)

18

2013/C 344/30

Sag C-679/11 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. september 2013 — Alliance One International, Inc mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det spanske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — tilsidesættelse af artikel 81 EF — moderselskab kan tilregnes datterselskabs ulovlige adfærd — begrundelsespligt — grundlæggende rettigheder — afskrækkende virkning — ligebehandling — formildende omstændighed — samarbejde — fuld prøvelsesret — Ne ultra petita — ret til en retfærdig rettergang)

18

2013/C 344/31

Sag C-5/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. september 2013 — Marc Betriu Montull mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 1 de Lleida — Spanien) (Socialpolitik — direktiv 92/85/EØF — beskyttelse af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer — artikel 8 — barselsorlov — direktiv 76/207/EØF — ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere — artikel 2, stk. 1 og 3 — ret til orlov for mødre, som er arbejdstagere, efter fødsel af et barn — mulig anvendelse for mødre, der er arbejdstagere, eller for fædre, der er arbejdstagere — moder, som er selvstændig erhvervsdrivende og ikke omfattet af en offentlig social sikringsordning — ingen ret til orlov for fader, som er arbejdstager — biologisk far og adoptivfar — ligebehandlingsprincippet)

19

2013/C 344/32

Sag C-32/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2013 — Soledad Duarte Hueros mod Autociba SA og Automóviles Citroen España SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz — Spanien) (Direktiv 1999/44/EF — forbrugerens rettigheder i forbindelse med varens manglende overensstemmelse — uvæsentlig manglende overensstemmelse — ikke mulighed for at hæve købet — den nationale rets kompetence)

19

2013/C 344/33

Sag C-56/12 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. september 2013 — European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) mod Europa-Kommissionen og Lexmark International Technology SA (Appel — konkurrence — misbrug af dominerende stilling — markeder for blækpatroner — beslutning om afvisning af en klage — manglende fællesskabsinteresse — ringe sandsynlighed for at godtgøre en overtrædelse af artikel 82 EF — betydningen af overtrædelsens grovhed)

20

2013/C 344/34

Sag C-59/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2013 — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts mod Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Direktiv 2005/29/EF — urimelig handelspraksis — anvendelsesområde — vildledende oplysninger, der er udsendt af en sygekasse under den lovbestemte sygeforsikringsordning — sygekasse, der er oprettet som et offentligretligt organ)

20

2013/C 344/35

Sag C-86/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. oktober 2013 — Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Mondoulou og Eja Mondoulou mod Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour administrative — Luxembourg) (Unionsborgerskab — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — direktiv 2004/38/EF — opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er beslægtet i direkte opstigende linje med mindreårige unionsborgere — unionsborgere, der er født i en anden medlemsstat end den, hvor de har statsborgerskab, og som ikke har gjort brug af deres ret til fri bevægelighed — grundlæggende rettigheder)

21

2013/C 344/36

Sag C-94/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 10. oktober 2013 — Swm Costruzioni 2 SpA og Mannocchi Luigino DI mod Provincia di Fermo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italien) (Offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — økonomisk og finansiel formåen — teknisk og/eller faglig formåen — artikel 47, stk. 2, og artikel 48, stk. 3 — en økonomisk aktørs mulighed for at påberåbe sig andre enheders formåen — artikel 52 — certificeringsordning — offentlige bygge- og anlægskontrakter — national lovgivning, der foreskriver besiddelse af en kvalifikationsattest, der svarer til kategorien af værdien af de arbejder, der er genstand for kontrakten — forbud mod at påberåbe sig attesteringer for flere enheder for bygge- og anlægsarbejder, der henhører under samme kategori)

22

2013/C 344/37

Sag C-109/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013 — Laboratoires Lyocentre mod Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus og Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — medicinsk udstyr — direktiv 93/42/EØF — humanmedicinske lægemidler — direktiv 2001/83/EF — den nationale kompetente myndigheds ret til at klassificere et præparat, der i en anden medlemsstat forhandles som CE-mærket medicinsk udstyr, som humanmedicinsk lægemiddel — gældende procedure)

22

2013/C 344/38

Sag C-113/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013 — Donal Brady mod Environmental Protection Agency (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) (Miljø — direktiv 75/442/EØF — gylle produceret og opbevaret på et svineopdrætsanlæg i venten på at blive overdraget til landbrugere, der anvender den som gødning på deres jorder — klassificering som »affald« eller »biprodukt« — betingelser — bevisbyrde — direktiv 91/676/EØF — manglende gennemførelse — producentens personlige ansvar for, at disse landbrugere overholder EU-retten vedrørende håndtering af affald og gødning)

23

2013/C 344/39

Sag C-115/12 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Den Franske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — EF-strukturintervention i regionen Martinique — nedsættelse af finansiel støtte — offentlige bygge- og anlægskontrakter — transaktioners forenelighed med bestemmelserne i EU-retten — samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 93/37/EØF — artikel 2 — begrebet »direkte tilskud« — begrebet »sportsanlæg, rekreative anlæg og anlæg til fritidsformål«)

24

2013/C 344/40

Sag C-120/12 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013 — Bernhard Rintisch mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Bariatrix Europe Inc. SAS (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 74, stk. 2 — forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 50, stk. 1, første og tredje afsnit — indsigelse fra indehaveren af et ældre varemærke — eksistensen af varemærket — beviser indgivet til støtte for indsigelsen efter udløbet af den fastsatte frist — ingen hensyntagen hertil — appelkammerets skønsbeføjelse — andet fastsat — omstændigheder, der er til hinder for en hensyntagen til yderligere eller supplerende beviser)

24

2013/C 344/41

Sag C-121/12 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013 — Bernhard Rintisch mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 74, stk. 2 — forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 50, stk. 1, første og tredje afsnit — indsigelse fra indehaveren af et ældre varemærke — eksistensen af varemærket — beviser indgivet til støtte for indsigelsen efter udløbet af den fastsatte frist — ingen hensyntagen hertil — appelkammerets skønsbeføjelse — andet fastsat — omstændigheder, der er til hinder for en hensyntagen til yderligere eller supplerende beviser)

25

2013/C 344/42

Sag C-122/12 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013 — Bernhard Rintisch mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 74, stk. 2 — forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 50, stk. 1, første og tredje afsnit — indsigelse fra indehaveren af et ældre varemærke — eksistensen af varemærket — beviser indgivet til støtte for indsigelsen efter udløbet af den fastsatte frist — ingen hensyntagen hertil — appelkammerets skønsbeføjelse — andet fastsat — omstændigheder, der er til hinder for en hensyntagen til yderligere eller supplerende beviser)

25

2013/C 344/43

Sag C-140/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 19. september 2013 — Pensionsversicherungsanstalt mod Peter Brey (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Fri bevægelighed for personer — unionsborgerskab — direktiv 2004/38/EF — ret til ophold i mere end tre måneder — artikel 7, stk. 1, litra b) — person, der ikke længere er arbejdstager — alderspensionsberettiget — betingelse om at være i besiddelse af tilstrækkelige midler til ikke at blive en byrde for værtsmedlemsstatens »sociale system« — ansøgning om en særlig, ikke-bidragspligtig kontantydelse — udligningstillæg, der supplerer alderspension — forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 3, stk. 2, og artikel 70 — bopælsmedlemsstatens kompetence — betingelser for tildeling — lovlig opholdsret på det nationale område — overensstemmelse med EU-retten)

26

2013/C 344/44

Sag C-157/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH mod SC Laminorul SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — retligt samarbejde på det civilretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 34, nr. 3) og 4) — anerkendelse af en retsafgørelse truffet i en anden medlemsstat — situation, hvor nævnte retsafgørelse er uforenelig med en anden retsafgørelse, som tidligere er truffet i samme medlemsstat mellem de samme parter i en tvist, der har samme genstand og hviler på samme grundlag)

26

2013/C 344/45

Sag C-170/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013 — Peter Pinckney mod KDG médiatech AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Forordning (EF) nr. 44/2001 — retternes kompetence — sag om erstatning uden for kontrakt — ophavsrettigheder — fysisk medium, der gengiver et beskyttet værk — lagt på nettet — fastlæggelse af det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået)

27

2013/C 344/46

Sag C-172/12 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. september 2013 — EI du Pont de Nemours and Company mod Europa-Kommissionen, DuPont Performance Elastomers LLC og DuPont Performance Elastomers SA (Appel — konkurrence — karteller — markedet for koloprengummi — prisfastsættelse og opdeling af markedet — overtrædelse af artikel 81 EF — moderselskab tilregnes datterselskabs ulovlige adfærd — to forskellige moderselskabers fælles kontrol — afgørende indflydelse — solidarisk hæftelse — krav — legitim interesse)

27

2013/C 344/47

Sag C-179/12 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. september 2013 — The Dow Chemical Company mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for koloprengummi — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — overtrædelse af artikel 81 EF — et moderselskab tilregnes dets datterselskabs ulovlige adfærd — to moderselskabers fælles kontrol — afgørende indflydelse — ret til forsvar — forhøjelsen af bøden — afskrækkende virkning)

28

2013/C 344/48

Sag C-195/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA mod Région wallonne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour constitutionnelle — Belgien) (Direktiv 2004/8/EF — anvendelsesområde — kraftvarmeproduktion og højeffektiv kraftvarmeproduktion — artikel 7 — national støtteordning, hvorved der tildeles supplerende »grønne certifikater« til kraftvarmeanlæg — tildeling af et større antal grønne certifikater til kraftvarmeanlæg, der i det væsentligste udnytter andre former for biomasse end træ og træaffald — lighedsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling — artikel 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

28

2013/C 344/49

Forenede sager C-216/12 og 217/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. september 2013 — Caisse nationale des prestations familiales mod Fjola Hliddal (sag C-216/12) og Pierre-Louis Bornand (sag C-217/12) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) (Social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund — schweiziske statsborgere med bopæl i Schweiz og arbejde i Luxembourg — tildeling af forældreorlovsydelse — begrebet »familieydelse«)

29

2013/C 344/50

Sag C-251/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 19. september 2013 — Christian Van Buggenhout og Ilse Van de Mierop, kuratorer i konkursboet efter Grontimmo SA mod Banque Internationale à Luxembourg SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de commerce de Bruxelles — Belgien) (Retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 1346/2000 — konkurs — artikel 24, stk. 1 — opfyldelse af en forpligtelse »over for skyldneren i en insolvensbehandling« — betaling til en af denne skyldners kreditorer)

29

2013/C 344/51

Sag C-282/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2013 — ITELCAR — Automóveis de Aluguer Lda mod Fazenda Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) (Frie kapitalbevægelser — skattelovgivning — selskabsskat — renter, der betales af et hjemmehørende selskab som vederlag for midler lånt af et selskab med hjemsted i et tredjeland — forekomsten af »særlige forbindelser« mellem disse selskaber — ordning med tynd kapitalisering — manglende fradrag for renterne af den del af gælden, der betragtes som uforholdsmæssig — fradragsret i tilfælde af renter, der betales til et selskab hjemmehørende på det nationale område — svig og skatteunddragelse — rent kunstigt arrangement — betingelse om armslængdevilkår — proportionalitet)

30

2013/C 344/52

Sag C-283/12: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 26. september 2013 — Serebryannay vek EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto« Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 26, 62 og 63 — afgiftspligtens indtræden — gensidig levering — transaktioner mod vederlag — afgiftsgrundlag for en transaktion i tilfælde af at modværdien udgøres af tjenesteydelser — en fysisk persons overdragelse til et selskab af en ret til brug og udlejning til tredjemænd af ejendomme mod udveksling af ydelser til forbedring og indretning med dette selskab)

30

2013/C 344/53

Sag C-297/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. september 2013 — straffesagerne mod Gjoko Filev og Adnan Osmani (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Laufen — Tyskland) (Område for frihed, sikkerhed og retfærdighed — tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — direktiv 2008/115/EF — artikel 11, stk. 2 — afgørelse om tilbagesendelse ledsaget af et indrejseforbud — varighed af indrejseforbud begrænset til i princippet fem år — national lovgivning, som foreskriver tidsubegrænset indrejseforbud i fravær af en begæring om begrænsning — artikel 2, stk. 2, litra b) — tredjelandsstatsborgere, der er genstand for tilbagesendelse som en strafferetlig sanktion eller følge af en strafferetlig sanktion — ikke anvendelse af direktivet)

31

2013/C 344/54

Sag C-298/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 3. oktober 2013 — Confédération paysanne mod Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Frankrig) (Landbrug — fælles landbrugspolitik — enkeltbetalingsordning — forordning (EF) nr. 1782/2003 — beregning af betalingsrettighederne — fastsættelse af referencebeløbet — referenceperiode — artikel 40, stk. 1, 2 og 5 — usædvanlige omstændigheder — landbrugere omfattet af forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug i henhold til forordning (EØF) nr. 2078/92 og forordning (EF) nr. 1257/1999 — fastsættelse af retten til at få reguleret referencebeløbet — princippet om den berettigede forventning — ligebehandling af landbrugere)

32

2013/C 344/55

Sag C-306/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. oktober 2013 — Spedition Welter GmbH mod Avanssur SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Saarbrücken — Tyskland) (Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrol med forsikringspligtens overholdelse — direktiv 2009/103/EF — artikel 21, stk. 5 — skadebehandlingsrepræsentant — bemyndigelse til at modtage forkyndelse af retslige dokumenter — nationale bestemmelse, hvorefter denne forkyndelses gyldighed er betinget af, at der udtrykkeligt tildeles en bemyndigelse til at modtage denne — overensstemmende fortolkning)

32

2013/C 344/56

Sag C-317/12: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 3. oktober 2013 — straffesag mod Daniel Lundberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Svea hovrätt — Sverige) (Vejtransport — forordning (EF) nr. 561/2006 — forpligtelse til at anvende en fartskriver — undtagelser for ikke-erhvervsmæssig varetransport — begreb — transport, som en privatperson udfører inden for rammerne af sin hobbyvirksomhed som amatørrallykører, som delvist finansieres med økonomiske bidrag fra udenforstående)

33

2013/C 344/57

Sag C-321/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. oktober 2013 — F. van der Helder og D. Farrington mod College voor zorgverzekeringen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene) (Social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 28, stk. 2, litra b) — sygeforsikringsydelser — personer, der har ret til ydelser ved alderdom i flere medlemsstater — bopæl i en anden medlemsstat — erlæggelse af naturalydelser i bopælsstaten — udgifterne ved ydelserne — medlemsstat, af hvis »lovgivning« den pågældende har været omfattet længst — begreb)

33

2013/C 344/58

Sag C-322/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 3. oktober 2013 — État belge mod GIMLE SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Belgien) (Fjerde direktiv 78/660/EØF — artikel 2, stk. 3 — princippet om et pålideligt billede — artikel 2, stk. 5 — undtagelsespligt — artikel 32 — værdiansættelsesmåde på grundlag af den historiske anskaffelsespris — anskaffelsespris, der er åbenbart lavere end den faktiske værdi)

34

2013/C 344/59

Sag C-336/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 10. oktober 2013 — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — ligebehandlingsprincippet — begrænset udbud — udbudsannonce — anmodning om at vedlægge ansøgningen om deltagelse i et udbud sidste offentliggjorte balance — visse ansøgere undladt at vedlægge disse balancer — mulighed for den ordregivende myndighed for at anmode disse ansøgere om at fremsende disse balancer efter udløbet af fristen for ansøgning om deltagelse i udbuddet)

34

2013/C 344/60

Sag C-353/12: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 10. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — støtte ydet til Ixfin SpA — støtte fundet ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet — tilbagesøgning — manglende gennemførelse)

35

2013/C 344/61

Sag C-386/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. oktober 2013 — sag indledt af Siegfried János Schneider (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sofiyski gradski sad — Bulgarien) (Retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — anvendelsesområde — fysiske personers retlige status — enekompetence i sager om rettigheder over fast ejendom — rækkevidde — frivillig retspleje vedrørende retten for en person, der er sat under samværgemål i en medlemsstat, til at råde over sine ejendomme, der er beliggende i en anden medlemsstat)

35

2013/C 344/62

Sag C-492/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. september 2013 — Conseil national de l’ordre des médecins mod Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche og Ministre des Affaires sociales et de la Santé (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Fri bevægelighed for personer — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — direktiv 2005/36/EF — anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer — tandlægeerhvervet — specificitet og adskillelse i forhold til lægeerhvervet — fælles uddannelse)

36

2013/C 344/63

Sag C-579/12 RX II: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Guido Strack (Fornyet prøvelse af Rettens dom i sag T-286/11 P — personalesag — Kommissionens afgørelse om afslag på overførsel af årlig betalt ferie, der ikke har kunnet tages i referenceperiode af en tjenestemand på grund af længere sygeorlov — artikel 1e, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union — artikel 4 i bilag V til denne vedtægt — direktiv 2003/88/EF — artikel 7 — ret til årlig betalt ferie — princip i Unionens sociallovgivning — artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — påvirkning af EU-rettens ensartede anvendelse og sammenhæng)

36

2013/C 344/64

Sag C-573/11 P: Domstolens kendelse af 5. september 2013 — ClientEarth mod Rådet for Den Europæiske Union, Kongeriget Danmark, Republikken Finland og Kongeriget Sverige (Appel — artikel 19 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol — bistand fra en advokat, der ikke er tredjemand — annullationssøgsmål, der åbenbart skal afvises — appellens anbringender åbenbart ugrundede)

37

2013/C 344/65

Sag C-34/12 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 3. september2013 — Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo og Roberto Capuzzo mod Europa-Kommissionen (Appel — Den Europæiske Unions erstatningsansvar uden for kontraktforhold — erstatningssøgsmål — Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure — skadevoldende oplysninger — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

38

2013/C 344/66

Sag C-356/13: Sag anlagt den 26. juni 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

38

2013/C 344/67

Sag C-430/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Ítélőtábla (Ungarn) den 29. juli 2013 — Ilona Baradics m.fl. mod QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe og Magyar Állam

38

2013/C 344/68

Sag C-440/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 2. august 2013 — Croce Amica One Italia Srl mod Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

39

2013/C 344/69

Sag C-443/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Tyskland) den 7. august 2013 — Ute Reindl og MPREIS Warenvertriebs GmbH mod Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

39

2013/C 344/70

Sag C-445/13 P: Appel iværksat den 6. august 2013 af Voss of Norway ASA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 28. maj 2013 i sag T-178/11 — Voss of Norway ASA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

40

2013/C 344/71

Sag C-451/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 12. august 2013 — Gigaset AG mod SKW Stahl-Metallurgie GmbH og SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

41

2013/C 344/72

Sag C-453/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige) den 12. august 2013 — Newby Foods Ltd mod Food Standards Agency

42

2013/C 344/73

Sag C-457/13 P: Appel iværksat den 12. august 2013 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 30. maj 2013 i sag T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) og Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) mod Europa-Kommissionen

42

2013/C 344/74

Sag C-458/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 19. august 2013 — Andreas Grund som kurator for insolvensbehandlingen af SR-Tronic GmbH’s formue m.fl. mod Nintendo Co. Ltd og Nintendo of America Inc.

43

2013/C 344/75

Sag C-459/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 19. august 2013 — Milica Široká mod Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

44

2013/C 344/76

Sag C-463/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 23. august 2013 — Stanley International Betting Ltd og Stanleybet Malta Ltd mod Ministero dell’Economia e delle Finanze og Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

44

2013/C 344/77

Sag C-468/13 P: Appel iværksat den 28. august 2013 af MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 27. juni 2013 i sag T-367/12 — MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

45

2013/C 344/78

Sag C-471/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 2. september 2013 — Peter Link mod Condor Flugdienst GmbH

45

2013/C 344/79

Sag C-477/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 5. september 2013 — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer mod Hans Angerer

46

2013/C 344/80

Sag C-479/13: Sag anlagt den 6. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

46

2013/C 344/81

Sag C-488/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okrazhen sad — Targovishte (Bulgarien) den 9. september 2013 — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD og Siyk Faundeyshan LLS mod Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD og Kurator for Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD

47

2013/C 344/82

Sag C-491/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 13. september 2013 — Mohamed Ali Ben Alaya mod Forbundsrepublikken Tyskland

47

2013/C 344/83

Sag C-492/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad — Varna (Bulgarien) den 13. september 2013 — »Traum« EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika« — grad Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

48

2013/C 344/84

Sag C-493/13: Sag anlagt den 12. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

48

2013/C 344/85

Sag C-498/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 16. september 2013 — Agrooikosystimata EPE mod Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (økonomi- og finansministeren), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (landbrugs- og fødevareministeren) og Perifereia Thessalias (Periferiaki Enotita Magnisias) (regionen Thessalien, regionalområdet Magnisia)

49

2013/C 344/86

Sag C-502/13: Sag anlagt den 18. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

49

2013/C 344/87

Sag C-505/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 23. september 2013 — Levent Redzheb Yumer mod Teritorialna direktsia na NAP — Varna

50

2013/C 344/88

Sag C-506/13 P: Appel iværksat den 19. september 2013 af Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 9. juli 2013 i sag T-552/11, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mod Kommissionen

50

2013/C 344/89

Sag C-508/13: Sag anlagt den 23. september 2013 — Republikken Estland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

51

2013/C 344/90

Sag C-521/13 P: Appel iværksat den 1. oktober 2013 af Think Schuhwerk GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 11. juli 2013 i sag T-208/12 — Think Schuhwerk GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

52

2013/C 344/91

Sag C-245/12: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

53

2013/C 344/92

Sag C-310/12: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 20. august 2013 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

53

2013/C 344/93

Sag C-544/12: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

53

2013/C 344/94

Sag C-610/12: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. juli 2013 — Johannes Peter mod Bundeseisenbahnvermögen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Giessen — Tyskland)

53

 

Retten

2013/C 344/95

Sag T-545/11: Rettens dom af 8. oktober 2013 — Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende den første tilladelse til markedsføring af aktivstoffet glyphosat — delvist afslag på aktindsigt — risiko for at skade en fysisk eller juridisk persons forretningsmæssige interesser — artikel 4, stk. 5, i forordning nr. 1049/2001 — tungtvejende offentlig interesse — forordning (EF) nr. 1367/2006 — artikel 6, stk. 1, i forordning nr. 1367/2006 — direktiv 91/414/EØF)

54

2013/C 344/96

Sag T-167/12 P: Rettens dom af 8. oktober 2013 — Rådet mod AY (Appel — personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2010 — sammenligning af fortjenester — faglig efteruddannelse — beståelse af prøverne i uddannelsesprogrammet for tjenestemænd i ansættelsesgruppen AST i forbindelse med certificeringsproceduren med henblik på overgang til ansættelsesgruppen AD — forkert gengivelse af beviser)

54

2013/C 344/97

Sag T-285/12: Rettens dom af 2. oktober 2013 — Cartoon Network mod KHIM — Boomerang TV (BOOMERANG) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BOOMERANG — det ældre EF-figurmærke BoomerangTV — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

55

2013/C 344/98

Sag T-554/11: Rettens kendelse af 1. oktober 2013 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EU-finansiering af visse projekter i Tunesien inden for rammerne af EuropeAid-programmet — udvikling af et integreret it-system for de tunesiske domstole — Kommissionens inddrivelse af fordringer, som en tredjepart skylder Tunesien — debitnota — akter, som ikke kan adskilles fra kontrakten — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — afvisning)

55

2013/C 344/99

Sag T-153/12: Rettens kendelse af 16. september 2013 — Microsoft mod KHIM — Sky IP International (SKYDRIVE) (EF-varemærker — tilbagetrækning af registreringsansøgning — ufornødent at træffe afgørelse)

55

2013/C 344/00

Sag T-397/13 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 26. september 2013 — Tilly Sabco mod Kommissionen (Foreløbige forholdsregler — landbrug — eksportrestitutioner — fjerkrækød — forordning, der fastsætter restitutionerne til nul — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed — interesseafvejning)

56

2013/C 344/01

Sag T-407/13: Sag anlagt den 30. juli 2013 — Al Assad mod Rådet

56

2013/C 344/02

Sag T-408/13: Sag anlagt den 30. juli 2013 — Mayaleh mod Rådet

56

2013/C 344/03

Sag T-431/13: Sag anlagt den 19. august 2013 — Métropole Gestion mod KHIM — Metropol (METROPOL)

57

2013/C 344/04

Sag T-440/13: Sag anlagt den 12. august 2013 — »Millano« Krzysztof Kotas mod KHIM (gengivelse af formen på chokoladestykker i emballage)

57

2013/C 344/05

Sag T-473/13: Sag anlagt den 3. september 2013 — G-Star Raw mod KHIM — PepsiCo (PEPSI RAW)

57

2013/C 344/06

Sag T-478/13: Sag anlagt den 3. september 2013 — NumberFour mod KHIM — Inaer Helicópteros (ENFORE)

58

2013/C 344/07

Sag T-480/13: Sag anlagt den 30. august 2013 — You-View.tv mod KHIM — YouView TV (YouView+)

58

2013/C 344/08

Sag T-483/13: Sag anlagt den 10. september 2013 — Oikonomopoulos mod Kommissionen

59

2013/C 344/09

Sag T-484/13: Sag anlagt den 9. september 2013 — Lumene mod KHIM — (THE YOUTH EXPERTS)

59

2013/C 344/10

Sag T-491/13: Sag anlagt den 11. september 2013 — Perfetti Van Melle Benelux mod KHIM — Kraft Foods Global Brands (TRIDENT PURE)

60

2013/C 344/11

Sag T-494/13: Sag anlagt den 16. september 2013 — Sales & Solutions mod KHIM — Inceda Holding (watt)

60

2013/C 344/12

Sag T-495/13: Sag anlagt den 16. september 2013 — Sales & Solutions mod KHIM — Inceda Holding (Watt)

61

2013/C 344/13

Sag T-496/13: Sag anlagt den 16. september 2013 — McCullough mod Cedefop

61

2013/C 344/14

Sag T-497/13: Sag anlagt den 16. september 2013 — Boston Scientific Neuromodulation mod KHIM (PRECISION SPECTRA)

62

2013/C 344/15

Sag T-498/13: Sag anlagt den 16. september 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp mod KHIM — Vincci Hoteles (NAMMU)

62

2013/C 344/16

Sag T-499/13: Sag anlagt den 9. september 2013 — nMetric mod KHIM (SMARTER SCHEDULING)

63

2013/C 344/17

Sag T-505/13: Sag anlagt den 20. september 2013 — Stichting Sona og Nao mod Kommissionen

63

2013/C 344/18

Sag T-509/13: Sag anlagt den 19. september 2013 — Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs mod KHIM — IIC (NORTHWOOD)

64

2013/C 344/19

Sag T-519/13: Sag anlagt den 25. september 2013 — Leder & Schuh International mod KHIM — Epple (VALDASAAR)

65

2013/C 344/20

Sag T-520/13: Sag anlagt den 25. september 2013 — Philip Morris Benelux mod Kommissionen

65

2013/C 344/21

Sag T-527/13: Sag anlagt den 30. september 2013 — Italien mod Kommissionen

66

2013/C 344/22

Sag T-538/13: Sag anlagt den 10. oktober 2013 — Verein Natura Havel og Vierhaus mod Kommissionen

66

2013/C 344/23

Sag T-542/13: Sag anlagt den 2. oktober 2013 — Nederlandene mod Kommissionen

67

2013/C 344/24

Sag T-544/13: Sag anlagt den 7. oktober 2013 — Dyson mod Kommissionen

68

2013/C 344/25

Sag T-557/12: Rettens kendelse af 2. oktober 2013 — RiskMetrics Solutions mod KHIM (RISKMANAGER)

68

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 344/26

Sag F-116/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 9. oktober 2013 — Wahlström mod Frontex (Personalesag — midlertidigt ansat — begrundelsespligt — årlig dialog med bedømmeren — fastsættelse af mål)

69

2013/C 344/27

Sag F-81/13: Sag anlagt den 3. september 2013 — ZZ mod Kommissionen

69

2013/C 344/28

Sag F-83/13: Sag anlagt den 4. september 2013 — ZZ mod Kommissionen

69

2013/C 344/29

Sag F-87/13: Sag anlagt den 13. september 2013 — ZZ m.fl. mod Parlamentet

69


DA

 

Top