Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:313:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 313, 26. oktober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.313.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 313

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
26. oktober 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 313/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 304 af 19.10.2013

1

 

Retten

2013/C 313/02

Valg af præsident for Retten

2

2013/C 313/03

Valg af vice-præsident for Retten

2

2013/C 313/04

Valg af afdelingsformænd

2

2013/C 313/05

Dommernes fordeling mellem afdelingerne

2

2013/C 313/06

Kriterier for fordeling af sager til afdelingerne

4

2013/C 313/07

Plenum

4

2013/C 313/08

Sammensætning af den store afdeling

5

2013/C 313/09

Appelafdelingen

5

2013/C 313/10

Udpegelse af den dommer, der afløser Rettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

5

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 313/11

Sammensætning af afdelingerne og tilknytning af dommerne til afdelingerne

6


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 313/12

Sag C-407/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 17. juli 2013 — Rotondo m.fl. mod Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Sag C-418/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte costituzionale (Italien) den 23. juli 2013 – Napolitano m.fl. mod Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Sag C-420/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundespatentgericht (Tyskland) den 24. juli 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG mod Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Sag C-421/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundespatentgericht (Tyskland) den 24. juli 2013 — Apple Inc. mod Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Sag C-428/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 26. juli 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e AAMS mod Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Sag C-434/13 P: Appel iværksat den 1. august 2013 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 17. maj 2013 i sag T-146/09, Parker ITR Srl og Parker-Hannifin Corp mod Kommissionen

9

2013/C 313/18

Sag C-441/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 5. august 2013 — Pez Hejduk mod EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Sag C-448/13 P: Appel iværksat den 7. august 2013 af Delphi Technologies, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 6. juni 2013 i sag T-515/11 — Delphi Technologies, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

10

2013/C 313/20

Sag C-449/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal d’instance d’Orléans (Frankrig) den 12. august 2013 — CA Consumer Finance mod Ingrid Bakkaus m.fl.

11

2013/C 313/21

Sag C-450/13 P: Appel iværksat den 12. august 2013 af Donaldson Filtration Deutschland GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 30. maj 2013 i sag T-396/11 — ultra air GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

12

2013/C 313/22

Sag C-454/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de première instance de Bruxelles (Belgien) den 13. august 2013 — Belgacom SA mod Commune d’Etterbeek

13

2013/C 313/23

Sag C-466/13 P: Appel iværksat den 27. august 2013 af Repsol, SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 27. juni 2013 i sag T-89/12, Repsol YPF mod KHIM — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Sag C-496/13 P: Appel iværksat den 16. september 2013 af GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 3. juli 2013 i sag T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

13

 

Retten

2013/C 313/25

Sag T-73/08: Rettens dom af 13. september 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung mod Kommissionen (Finansielt tilskud ydet inden for rammerne af Daphné II-programmet — fastsættelse af det endelige tilskud — debetnota — anfægtelig retsakt — begrundelsespligt — retfærdig rettergang — urigtigt skøn)

15

2013/C 313/26

Sag T-142/08: Rettens dom af 12. september 2013 — Italien mod Kommissionen (Sprogordninger — meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af administratorer og assistenter — fuldstændig offentliggørelse på tre officielle sprog — oplysninger vedrørende meddelelser om udvælgelsesprøver — offentliggørelse på alle de officielle sprog — prøvernes sprog — valg af det andet sprog blandt tre officielle sprog)

15

2013/C 313/27

Sag T-164/08: Rettens dom af 12. september 2013 — Italien mod Kommissionen (Sprogordning — meddelelse om en almindelig udvælgelsesprøve med henblik på ansættelse af læger — fuldstændig offentliggørelse på tre officielle sprog — oplysning vedrørende meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve — offentliggørelse på alle de officielle sprog — sprogtest — valg af det andet sprog blandt tre officielle sprog)

15

2013/C 313/28

Sag T-380/08: Rettens dom af 13. september 2013 — Nederlandene mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — anmodning om aktindsigt i visse fortrolige afsnit i Kommissionens endelige afgørelse i en kartelsag — afslag på aktindsigt — begrundelsespligt — forpligtelse til at foretage en konkret og individuel undersøgelse — undtagelse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet — undtagelse vedrørende beskyttelse af en tredjeparts forretningsmæssige interesser — undtagelse om beskyttelsen af formålet med undersøgelser — tungtvejende offentlig interesse — loyalt samarbejde)

16

2013/C 313/29

Sag T-525/08: Rettens dom af 13. september 2013 — Poste Italiane mod Kommissionen (Statsstøtte — forrentning af midler fra løbende postkonti placeret hos det italienske finansministerium — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — begrebet statsstøtte — fordel)

16

2013/C 313/30

Sag T-536/08: Rettens dom af 13. september 2013 — Huvis mod Rådet (Dumping — import af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Republikken Korea — opretholdelse af antidumpingtold efter en delvis interimsundersøgelse — annullationssøgsmål — umiddelbart og individuelt berørt — antagelse til realitetsbehandling — ligebehandling og ikke-forskelsbehandling — artikel 9, stk. 5, og artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 9, stk. 5, og artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1225/2009))

17

2013/C 313/31

Sag T-537/08: Rettens dom af 13. september 2013 — Cixi Jiangnan Chemical Fiber m.fl. mod Rådet (Dumping — import af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Kina — opretholdelse af antidumpingtold efter en delvis interimsundersøgelse — annullationssøgsmål — umiddelbart og individuelt berørt — formaliteten — ligebehandling og ikke-forskelsbehandling — artikel 9, stk. 5, og artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 9, stk. 5, og artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1225/2009))

17

2013/C 313/32

Sag T-548/08: Rettens dom af 13. september 2013 — Total mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for stearin — markedet for råparaffin — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — fastsættelse af priser og opdeling af markeder — ret til forsvar — princippet om, at strafbare forhold og straffe skal have lovhjemmel — uskyldsformodning — tilregnelse af den ulovlige adfærd — et moderselskabs ansvar for sine datterselskabers overtrædelse af konkurrencereglerne — moderselskabets afgørende indflydelse — formodning herfor ved et ejerskab på 100 %)

18

2013/C 313/33

Sag T-566/08: Rettens dom af 13. september 2013 — Total Raffinage Marketing mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for stearin — markedet for råparaffin — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — prisfastsættelse og markedsopdeling — bevis for kartellets eksistens — begrebet samlet og vedvarende overtrædelse — overtrædelsens varighed — afbrydelse af overtrædelsen — 2006-retningslinjerne for beregningen af bøder — ligebehandling — uskyldsformodning — tilregnelse af den ulovlige adfærd — et moderselskabs ansvar for sine datterselskabers overtrædelse af konkurrencereglerne — moderselskabets afgørende indflydelse — formodning herfor ved et ejerskab på 100 % — proportionalitet — afrundingsmetode — fuld prøvelsesret)

18

2013/C 313/34

Sag T-126/09: Rettens dom af 12. september 2013 — Italien mod Kommissionen (Sprogordninger — meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af administratorer — fuldstændig offentliggørelse på tre officielle sprog — oplysninger vedrørende meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver — offentliggørelse på alle de officielle sprog — prøvernes sprog — valg af det andet sprog blandt tre officielle sprog)

19

2013/C 313/35

Sag T-218/09: Rettens dom af 12. september 2013 — Italien mod Kommissionen (Sprogordning — meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af assistenter — prøvernes sprog — valg af det andet sprog blandt tre officielle sprog)

19

2013/C 313/36

Sag T-347/09: Rettens dom af 12. september 2013 — Tyskland mod Kommissionen (Statsstøtte — vederlagsfri overdragelse af visse arealer, som er omfattet af den nationale naturarv — foranstaltninger, der tilsigter at yde finansiel støtte til store miljøbeskyttelsesprojekter — afgørelse, hvorved støtten blev erklæret forenelig med fællesmarkedet — begrebet virksomhed — begrundelsespligt)

20

2013/C 313/37

Sag T-320/10: Rettens dom af 13. september 2013 — Fürstlich Castell’sches Domänenamt mod KHIM — Castel Frères (CASTEL) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket CASTEL — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — formaliteten — absolut registreringshindring ikke påberåbt for appelkammeret — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 76, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009)

20

2013/C 313/38

Sag T-551/10: Rettens dom af 13. september 2013 — Fri-El Acerra mod Kommissionen (Statsstøtte — tilskud til erhvervelse af et termoelektrisk kraftværk og til omdannelse af kraftværket til et biobrændselfyret kraftværk — afgørelse, der fastslår, at støtten ikke er forenelig med det indre marked — tidsmæssig anvendelse af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte — berettiget forventning — tilskyndelsesvirkning)

21

2013/C 313/39

Sag T-111/11: Rettens dom af 13. september 2013 — ClientEarth mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — undersøgelser modtaget af Kommissionen vedrørende gennemførelsen af miljødirektiver — delvist afslag på aktindsigt — undtagelse om beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision — konkret og individuel undersøgelse — forenelighed med Århuskonventionen — en mere tungtvejende offentlig interesse — følgerne af overskridelse af fristen for vedtagelse af en udtrykkelig afgørelse — rækkevidden af forpligtelsen til aktivt at formidle miljøoplysninger)

21

2013/C 313/40

Sag T-214/11: Rettens dom af 13. september 2013 — ClientEarth og PAN Europe mod EFSA (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — navne på de eksperter, der har afgivet bemærkninger til et udkast til vejledning om videnskabelig dokumentation, som skal vedlægges ansøgninger om markedsføringstilladelse til plantebeskyttelsesmidler og aktive stoffer, der er indeholdt i disse midler — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet — beskyttelse af personoplysninger — forordning (EF) nr. 45/2001 — begrundelsespligt)

21

2013/C 313/41

Sag T-264/11 P: Rettens dom af 16. september 2013 — De Nicola mod EIB (Appel — personalesag — EIB’s personale — vurdering — forfremmelse — bedømmelses- og forfremmelsesåret 2007 — appeludvalgets afgørelse — psykisk chikane — rimelig frist — påstand om annullation — erstatningspåstand)

22

2013/C 313/42

Sag T-331/11: Rettens dom af 12. september 2013 — Besselink mod Rådet (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — Udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at forhandle aftalen om Unionens tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder — undtagelse vedrørende beskyttelse af offentlighedens interesser med hensyn til internationale forbindelser — delvis aktindsigt — begrundelsespligt — begæring om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse eller bevisoptagelse — afvisning)

22

2013/C 313/43

Sag T-380/11: Rettens dom af 12. september 2013 — Palirria Souliotis mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — den fælles toldtarif — tarifering i den kombinerede nomenklatur — toldposition — regelfastsættende retsakt, der omfatter gennemførelsesforanstaltninger — afvisning)

23

2013/C 313/44

Sag T-383/11: Rettens dom af 13. september 2013 — Makhlouf mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer — restriktioner for indrejse i og transit gennem Den Europæiske Unions område — ret til forsvar — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — grundlæggende rettigheder)

23

2013/C 313/45

Sag T-418/11 P: Rettens dom af 16. september 2013 — De Nicola mod EIB (Appel — personalesag — EIB’s personale — sygeforsikring- afvisning af at dække udgifter til lægebehandling — ansøgning om udpegning af en uafhængig læge — rimelig frist — afslag på en ansøgning om at indlede forligsprocedure — annullationspåstand — ansøgning om godtgørelse af lægeudgifter — litispendens)

23

2013/C 313/46

Sag T-457/11: Rettens dom af 12. september 2013 — Valeo Vision mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — den fælles toldtarif — tarifering i den kombinerede nomenklatur — toldposition — ikke individuelt berørt — regelfastsættende retsakt, der omfatter gennemførelsesforanstaltninger — afvisning)

24

2013/C 313/47

Sag T-492/11: Rettens dom af 12. september 2013 — »Rauscher« Consumer Products mod KHIM (gengivelse af en tampon) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket der gengiver en tampon — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2013/C 313/48

Sag T-563/11: Rettens dom af 13. september 2013 — Anbouba mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer — bevisbyrde — åbenbart urigtigt skøn — ret til forsvar — begrundelsespligt — udeblivelsessag — interventionsbegæring — ufornødent at træffe afgørelse)

24

2013/C 313/49

Sag T-592/11: Rettens dom af 13. september 2013 — Anbouba mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer — uskyldsformodning — bevisbyrde — åbenbart urigtigt skøn — ret til forsvar — begrundelsespligt)

25

2013/C 313/50

Sag T-618/11 P: Rettens dom af 16. september 2013 — De Nicola mod EIB (Appel — personalesag — personale i EIB — bedømmelse — forfremmelse — bedømmelses- og forfremmelsesåret 2008 — appeludvalgets afgørelse — kontrollens rækkevidde — bedømmelsesrapport — ulovlighedsindsigelse — rimelig frist — påstand om annullation — påstand om erstatning — litispendens)

25

2013/C 313/51

Sag T-383/13: Sag anlagt den 17. juli 2013 — Chatzianagnostou mod Rådet m.fl.

26

2013/C 313/52

Sag T-386/13: Sag anlagt den 29. juli 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB m.fl. mod Rådet og Kommissionen

27

2013/C 313/53

Sag T-402/13: Sag anlagt den 31. juli 2013 — Orange mod Kommissionen

28

2013/C 313/54

Sag T-406/13: Sag anlagt den 29. juli 2013 — Gossio mod Rådet

28

2013/C 313/55

Sag T-416/13: Sag anlagt den 13. august 2013 — Stanleybet Malta og Stanley International Betting mod Kommissionen

29

2013/C 313/56

Sag T-427/13: Sag anlagt den 12. august 2013 — Gruppo Norton mod KHIM — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Sag T-428/13: Sag anlagt den 19. august 2013 — IOC-UK mod Rådet

30

2013/C 313/58

Sag T-433/13: Sag anlagt den 20. august 2013 — Petropars Iran m.fl. mod Rådet

31

2013/C 313/59

Sag T-453/13: Sag anlagt den 26. august 2013 — Klaes mod KHIM — Klaes Kunststoffe (Klaes)

31

2013/C 313/60

Sag T-458/13: Sag anlagt den 23. august 2013 — Larrañaga Otaño mod KHIM (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Sag T-459/13: Sag anlagt den 23. august 2013 — Larrañaga Otaño mod KHIM

32

2013/C 313/62

Sag T-467/13: Sag anlagt den 28. august 2013 — Arrow Group og Arrow Generics mod Kommissionen

32

2013/C 313/63

Sag T-482/13: Sag anlagt den 9. september 2013 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack mod KHIM — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Sag T-487/13: Sag anlagt den 6. september 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías mod Kommissionen

34

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 313/65

Sag F-83/08: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. september 2013 — Gheysens mod Rådet (Personalesag — kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner — ansættelsesvilkår — ansættelsesgruppe — overensstemmelse mellem opgavetyper og ansættelsesgrupper — ansættelsens varighed)

35

2013/C 313/66

Sag F-31/13: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 19. september 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 — stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen forlænget med afstandsfristen på ti dage — stævning indgivet pr. post inden for de efterfølgende ti dage — ingen lighed mellem den ene og den anden — sagen for sent anlagt)

35


DA

 

Top