Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:304:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 304, 19. oktober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.304.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 304

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
19. oktober 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 304/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 298 af 12.10.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 304/02

Sag C-572/11: Domstolens kendelse (Anden Afdeling) af 4. juli 2013 — Menidzherski biznes reshenia OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto« — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarien) (Direktiv 2006/112/EF — moms — ret til fradrag — afslag — afgift, der er anført på en faktura — faktisk gennemførelse af en afgiftspligtig transaktion — foreligger ikke — bevis — princippet om afgiftsneutralitet og om beskyttelse af den berettigede forventning)

2

2013/C 304/03

Sag C-586/11 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 9. juli 2013 — Regione Puglia mod Den Italienske Republik og Europa-Kommissionen (Appel — Domstolens procesreglement, artikel 181 — EFRU — beslutning om nedsættelse af økonomisk støtte — artikel 263, stk. 4, TEUF — regional enhed — retsakt, der berører denne enhed umiddelbart — afvisning)

2

2013/C 304/04

Sag C-430/12: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 11. juli 2013 — Elena Luca mod Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bacău — Rumænien) (Procesreglementets artikel 99 — social sikring — fri udveksling af tjenesteydelser — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 22 — sygeforsikring — hospitalsbehandling i en anden medlemsstat — forhåndsgodkendelse — refusion af beløb til den socialt forsikrede)

3

2013/C 304/05

Sag C-520/12 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 4. juli 2013 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE mod Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions delegation i Tyrkiet og Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Appel — instrumentet til førtiltrædelsesbistand — offentlig kontrakt — projekt vedrørende udvidelse af det europæiske netværk af erhvervsfremmecentre i Tyrkiet — afgørelse om ikke at tildele projektet — påstand om erstatning af det tab, der angiveligt er lidt — national afgørelse — Unionens organer ikke impliceret heri)

3

2013/C 304/06

Sag C-337/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 20. juni 2013 — Almos Agrárkülkereskedelmi Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

4

2013/C 304/07

Sag C-388/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 8. juli 2013 — UPC Magyarország kft mod Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

4

2013/C 304/08

Sag C-422/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht (Tyskland) den 25. juli 2013 — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein mod Dr. med. vet. Uta Wree

5

2013/C 304/09

Sag C-423/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 25. juli 2013 — UAB »Vilniaus energija« mod Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių

5

2013/C 304/10

Sag C-435/13 P: Appel iværksat den 2. august 2013 af Erich Kastenholz til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 6. juni 2013 i sag T-68/11 — Erich Kastenholz mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

5

2013/C 304/11

Sag C-439/13 P: Appel iværksat den 5. august 2013 af Elitaliana SpA til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 4. juni 2013 i sag T-213/12, Elitaliana mod Eulex Kosovo

6

2013/C 304/12

Sag C-446/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 7. august 2013 — Société Fonderie 2A mod Ministre de l’Économie et des Finances

7

2013/C 304/13

Sag C-447/13 P: Appel iværksat den 6. august 2013 af Riccardo Nencini til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 4. juni 2013 i sag T-431/10, Nencini mod Europa-Parlamentet

7

2013/C 304/14

Sag C-468/11: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Anden Afdeling den 24. juli 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

8

2013/C 304/15

Sag C-123/12: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Fjerde Afdeling den 10. juli 2013 — SC Volksbank România SA mod Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Giurgiu — Rumænien)

8

2013/C 304/16

Sag C-99/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. juli 2013 — Guy Kleynen mod Conseil des ministres (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour constitutionnelle — Belgien)

8

 

Retten

2013/C 304/17

Forenede sager T-35/10 og T-7/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Bank Melli Iran mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at undgå nuklear spredning — indefrysning af pengemidler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — berettiget forventning — fornyet gennemgang af de vedtagne restriktive foranstaltninger — fejlskøn — ligebehandling — retsgrundlag — væsentlige formkrav — proportionalitet)

9

2013/C 304/18

Sag T-317/10 P: Rettens dom af 11. september 2013 — L mod Parlamentet (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — kontrakt på ubestemt tid — afgørelse om afskedigelse — begrundelsespligt — mistet tillid)

9

2013/C 304/19

Sag T-493/10: Rettens dom af 6. september 2013 — Persia International Bank mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — urigtigt skøn)

10

2013/C 304/20

Sag T-599/10: Rettens dom af 6. september 2013 — Eurocool Logistik mod KHIM — Lenger (EUROCOOL) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket EUROCOOL — ældre nationalt figurmærke EUROCOOL LOGISTICS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tjenesteydelserne — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ret til kontradiktion)

11

2013/C 304/21

Forenede sager T-4/11 og T-5/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Export Development Bank of Iran mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — fejlskøn)

11

2013/C 304/22

Sag T-12/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Iran Insurance mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — hjemmel — tilsidesættelse af folkeretten — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — åbenbart fejlskøn — ejendomsret — proportionalitet — ligebehandling — forbud mod forskelsbehandling)

12

2013/C 304/23

Sag T-13/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Post Bank Iran mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — hjemmel — tilsidesættelse af folkeretten — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — åbenbart fejlskøn — ejendomsret — proportionalitet — ligebehandling — forbud mod forskelsbehandling)

13

2013/C 304/24

Sag T-24/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Bank Refah Kargaran mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse)

14

2013/C 304/25

Forenede sager T-289/11, T-290/11 og T-521/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Deutsche Bahn m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — administrativ procedure — beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse — Kommissionens beføjelser til kontrolundersøgelser — ret til forsvar — proportionalitet — begrundelsespligt)

15

2013/C 304/26

Sag T-434/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Europäisch-Iranische Handelsbank mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af pengemidler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret — proportionalitet)

16

2013/C 304/27

Sag T-465/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Globula mod Kommissionen (Indre marked for naturgas — direktiv 2003/55/EF — forpligtelse for naturgasselskaber til at indføre et system med forhandlet tredjepartsadgang til gasoplagringsanlæg — de tjekkiske myndigheders afgørelse om at indrømme sagsøgeren en midlertidig undtagelse for dennes fremtidige underjordiske gasoplagringsanlæg i Dambořice — Kommissionens afgørelse, hvorved Den Tjekkiske Republik blev pålagt at tilbagekalde beslutningen om undtagelse — tidsmæssig anvendelse af direktiv 2003/55)

16

2013/C 304/28

Sag T-483/11: Rettens dom af 6. september 2013 — Sepro Europe mod Kommissionen (Plantebeskyttelsesmidler — det aktive stof flurprimidol — afvisning af at optage flurprimidol i bilag I til direktiv 91/414/EØF — forordning (EF) nr. 33/2008 — fremskyndet procedure for vurdering — åbenbart urigtigt skøn — ret til forsvar — proportionalitet — begrundelsespligt)

17

2013/C 304/29

Sag T-6/12: Rettens dom af 6. september 2013 — Godrej Industries og VVF mod Rådet (Dumping — import af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia — krav om en justering for valutaomregning — bevisbyrde — skade — endelig antidumpingtold)

17

2013/C 304/30

Sagerne T-42/12 og T-181/12: Rettens dom af 6. september 2013 — Bateni mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — åbenbart urigtigt skøn)

18

2013/C 304/31

Sag T-57/12: Rettens dom af 6. september 2013 — Good Luck Shipping mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)

18

2013/C 304/32

Sag T-110/12: Rettens dom af 6. september 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — frist for tilpasning af påstandene — formaliteten — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)

19

2013/C 304/33

Sag T-349/12: Rettens dom af 6. september 2013 — Leiner mod KHIM — Recaro (REVARO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF figurmærket REVARO — det ældre internationale ordmærke RECARO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

19

2013/C 304/34

Sag T-414/13: Sag anlagt den 8. august 2013 — Tsujimoto mod KHIM — Kenzo (KENZO ESTATE)

20

2013/C 304/35

Sag T-419/13: Sag anlagt den 14. august 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España mod Kommissionen

20

2013/C 304/36

Sag T-426/13: Sag anlagt den 14. august 2013 — L’Oréal mod KHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

21

2013/C 304/37

Sag T-435/13: Sag anlagt den 20. august 2013 — Triarii mod Kommissionen

21

2013/C 304/38

Sag T-448/13: Sag anlagt den 21. august 2013 — Bora Creations mod KHIM Beauté Prestige International (essence)

22

2013/C 304/39

Sag T-449/13: Sag anlagt den 23. august 2013 — CEDC International mod KHIM — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT)

22

2013/C 304/40

Sag T-450/13: Sag anlagt den 23. august 2013 — CEDC International mod KHIM — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA)

23

2013/C 304/41

Sag T-461/13: Sag anlagt den 30. august 2013 — Spanien mod Kommissionen

23

2013/C 304/42

Sag T-462/13: Sag anlagt den 30. august 2013 — Comunidad Autónoma del País Vasco og Itelazpi mod Kommissionen

24

2013/C 304/43

Sag T-463/13: Sag anlagt den 30. august 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia mod Kommissionen

25

2013/C 304/44

Sag T-464/13: Sag anlagt den 30. august 2013 — Retegal mod Kommissionen

25

2013/C 304/45

Sag T-465/13: Sag anlagt den 30. august 2013 — Comunidad Autónoma de Cataluña og CTTI mod Kommissionen

26


DA

 

Top