Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:298:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 298, 12. oktober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.298.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 298

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
12. oktober 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 298/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 291 af 5.10.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 298/02

Sag C-352/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Dortmund (Tyskland) den 26. juni 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) mod Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA og Edison SpA

2

2013/C 298/03

Sag C-401/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Cluj (Rumænien) den 16. juli 2013 — Vasiliki Balazs mod Casa Județeană de Pensii Cluj

3

2013/C 298/04

Sag C-412/13 P: Appel iværksat den 19. juli 2013 af Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. februar 2013 i sag T-378/11 — Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

3

2013/C 298/05

Sag C-414/13 P: Appel iværksat den 22. juli 2013 af Reber Holding GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. maj 2013 i sag T-530/10 — Reber Holding GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

3

2013/C 298/06

Sag C-432/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Cluj (Rumænien) den 31. juli 2013 — Casa Județeană de Pensii Cluj mod Attila Balazs

4

2013/C 298/07

Sag C-436/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 2. august 2013 — E. mod B.

5

 

Retten

2013/C 298/08

Sag T-5/13 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 29. august 2013 — Iran Liquefied Natural Gas mod Rådet (Særlige rettergangsformer — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran — indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer — forbud mod at opfylde gældende forretningskontrakter — begæring om udsættelse af gennemførelse — åbenbar afvisning af den til begæringen knyttede ulovlighedsindsigelse — begæringen ikke taget til følge)

6

2013/C 298/09

Sag T-37/13: Rettens kendelse af 12. juli 2013 — Exakt Advanced Technologies mod KHIM — Exakt Precision Tools (EXAKT) (EF-varemærker — ugyldighedsbegæring — tilbagekaldelse af begæring om ugyldighed — ufornødent at træffe afgørelse)

6

2013/C 298/10

Sag T-56/13: Rettens kendelse af 8. juli 2013 — ClientEarth og Stichting BirdLife Europe mod Kommissionen (Aktindsigt i institutionernes dokumenter — Kommissionens tilbageholdelse af dokument vedrørende Den Europæiske Unions politik på energiområdet — stiltiende afslag på aktindsigt — udtrykkelig afgørelse vedtaget efter sagsanlægget — ufornødent at træffe afgørelse)

6

2013/C 298/11

Sag T-366/13 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 29. august 2013 — Frankrig mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — statsstøtte — støtte iværksat til fordel for selskaber, som har fået overdraget at udføre en offentlig tjeneste, der består i at varetage skibsforbindelserne mellem Korsika og Marseille — kompensation for en tjeneste, der supplerer basistjenesten, som tilsigter at dække spidsbelastningsperioderne i løbet af turistsæsonen — afgørelse, som kvalificerer denne kompensation som støtte, der er uforenelig med det indre marked, og som anordner tilbagesøgning heraf hos modtagerne — begæring om udsættelse af gennemførelsen — ingen uopsættelighed)

7

2013/C 298/12

Sag T-326/13: Sag anlagt den 18. juni 2013 — Kommissionen mod Thales développement et coopération

7

2013/C 298/13

Sag T-348/13: Sag anlagt den 3. juli 2013 — Kadhaf Al Dam mod Rådet og Kommissionen

8

2013/C 298/14

Sag T-356/13 P: Appel iværksat den 4. juli 2013 af Giorgio Lebedef til prøvelse af Personalerettens dom af 24. april 2013 i sag F-56/11, Lebedef mod Kommissionen

8

2013/C 298/15

Sag T-388/13: Sag anlagt den 22. juli 2013 — Costa Crociere SpA mod KHIM — Guerlain (SAMSARA)

9

2013/C 298/16

Sag T-400/13: Sag anlagt den 5. august 2013 — L’Oréal mod KHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

9

2013/C 298/17

Sag T-456/13: Sag anlagt den 21. august 2013 — Sea Handling mod Kommissionen

10

2013/C 298/18

Sag T-412/12: Rettens kendelse af 16. juli 2013 — bpost mod Kommissionen

11

2013/C 298/19

Sag T-164/13: Rettens kendelse af 12. juli 2013 — Sun Capital Partners mod KHIM — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

11

2013/C 298/20

Sag T-301/13: Rettens kendelse af 14. august 2013 — Nordex Holding mod KHIM — Fontana Food (Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)

11

2013/C 298/21

Sag T-302/13: Rettens kendelse af 14. august 2013 — Nordex Holding mod KHIM — Fontana Food (Taverna)

11


DA

 

Top