Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:239E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 239, 20. august 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.CE2013.239.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 239E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
20. august 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet
SESSIONEN 2012-2013
Mødet den 2. februar 2012
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 114 E af 19.4.2012.
VEDTAGNE TEKSTER

 

Torsdag den 2. februar 2012

2013/C 239E/01

EU's udenrigspolitik over for BRICS-landene og andre vækstlande: målsætninger og strategierEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om EU’s eksterne politik over for BRICS-landene og andre nye stormagter: målsætninger og strategier (2011/2111(INI))

1

2013/C 239E/02

En konsekvent holdning over for regimer, som EU har vedtaget restriktive foranstaltninger over forEuropa-Parlamentets henstilling til Rådet af 2. februar 2012 om en konsekvent holdning over for regimer, som EU har vedtaget restriktive foranstaltninger over for, når deres ledere forfølger personlige og erhvervsmæssige interesser inden for EU (2011/2187(INI))

11

2013/C 239E/03

Grænseoverskridende flytning af selskabers hjemstedEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 med henstillinger til Kommissionen om fjortende selskabsretsdirektiv om grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted (2011/2046(INI))

18

BILAG

21

2013/C 239E/04

Budgetkontrol af EU’s humanitære bistandEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om budgetkontrol af EU’s humanitære bistand forvaltet af ECHO (2011/2073(INI))

23

2013/C 239E/05

På vej mod en sammenhængende EU-strategi for kollektive retsmidlerEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om en sammenhængende EU-strategi for kollektive retsmidler (2011/2089(INI))

32

2013/C 239E/06

Liste over ernæringsanprisningerEuropa-Parlamentets beslutning 2. februar 2012 om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger

39

2013/C 239E/07

Konklusionerne fra det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 30. januar 2012Europa-Parlamentets beslutning 2. februar 2012 om Det Europæiske Råds møde den 30. januar 2012

41

2013/C 239E/08

Iran og dets atomprogramEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om Iran og dets atomprogram

43

2013/C 239E/09

Sportens europæiske dimensionEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om sportens europæiske dimension (2011/2087(INI))

46

2013/C 239E/10

Anvendelsen af affaldshåndteringsdirektivetEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om de spørgsmål, som andragere har rejst i forbindelse med anvendelsen af affaldshåndteringsdirektivet og tilknyttede direktiver i EU-medlemsstaterne (2011/2038(INI))

60

2013/C 239E/11

Daphne-programmetEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om Daphne-programmet: resultater og fremtidige perspektiver (2011/2273(INI))

69

2013/C 239E/12

Kvinders situation i krigEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om kvinders situation i krig (2011/2198(INI))

74

2013/C 239E/13

EU-udviklingssamarbejde til støtte for målsætningen om global adgang til energi i 2030Europa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om EU-udviklingssamarbejde til støtte for målsætningen om global adgang til energi i 2030 (2011/2112(INI))

83

2013/C 239E/14

Årlig skattebetænkningEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om beskatning (2011/2271(INI))

89

2013/C 239E/15

EU's konkurrencepolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik (2011/2094(INI))

97


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Politiske ændringer: den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv, udeladelser markeres med symbolet ▐.

Tekniske rettelser og justeringer foretaget af tjenestegrenene: den nye eller ændrede tekst markeres med kursiv, udeladelser markeres med symbolet ║.

DA

 

Top