Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:198:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 198, 10. juli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.198.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 198

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
10. juli 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

489. plenarmøde den 17. og 18. april 2013

2013/C 198/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om de økonomiske konsekvenser af elsystemer med øget anvendelse af intermitterende vedvarende energikilder (sonderende udtalelse)

1

2013/C 198/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det fælles europæiske luftrum II+ (sonderende udtalelse)

9

2013/C 198/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om tekniske tekstiler — drivkraft for vækst (initiativudtalelse)

14

2013/C 198/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en EU-politik for Arktis med henblik på varetagelse af de nye globale interesser i regionen — civilsamfundets holdning (initiativudtalelse)

26


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

489. plenarmøde den 17. og 18. april 2013

2013/C 198/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — En handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse COM(2012) 722 final

34

2013/C 198/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Fremme af de kulturelle og kreative sektorers bidrag til vækst og beskæftigelse i EU — COM(2012) 537 final

39

2013/C 198/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder COM(2012) 433 final

45

2013/C 198/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU's luftfartspolitik over for tredjelande — indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer — COM(2012) 556 final

51

2013/C 198/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD)

56

2013/C 198/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur COM(2013) 40 final – 2013/0022 (COD)

67

2013/C 198/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik COM(2013) 09 final – 2013/0007 (COD)

71

2013/C 198/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af episoder inden for civil luftfart, ændring af forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007 — COM(2012) 776 final – 2012/0361 (COD)

73

2013/C 198/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger — COM(2013) 102 final — 2013/0062 (COD)

77


DA

 

Top