Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:171:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 171, 15. juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.171.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 171

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
15. juni 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2013/C 171/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 164 af 8.6.2013

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2013/C 171/02

Sag C-480/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige (Traktatbrud — beskatning — direktiv 2006/112/EF — artikel 11 — national lovgivning, der forbeholder muligheden for at danne en gruppe personer, der kan betragtes som én enkelt momspligtig person, for virksomheder på finans- og forsikringsområdet)

2

2013/C 171/03

Sag C-64/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — etableringsfrihed — artikel 49 TEUF — restriktioner — skattelovgivning — øjeblikkelig beskatning af latente kapitalgevinster — flytning af et selskabs hjemsted, ophør af et fast forretningssteds virksomhed eller flytning af dette forretningssteds aktiver)

2

2013/C 171/04

Sag C-65/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene (Traktatbrud — beskatning — direktiv 2006/112/EF — artikel 9 og 11 — national lovgivning, der tillader medtagelse af ikke-afgiftspligtige personer i en gruppe af personer, der kan betragtes som én enkelt momspligtig person — høring af Momsudvalget)

3

2013/C 171/05

Sag C-74/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland (Traktatbrud — beskatning — direktiv 2006/112/EF — artikel 9 og 11 — national lovgivning, hvorefter ikke-afgiftspligtige personer kan indgå i en gruppe personer, der kan betragtes som én enkelt momspligtig person, og hvorefter muligheden for at danne en sådan gruppe forbeholdes virksomheder på finans- og forsikringsområdet)

3

2013/C 171/06

Sag C-86/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Traktatbrud — beskatning — direktiv 2006/112/EF — artikel 9 og 11 — national lovgivning, hvorefter ikke-afgiftspligtige personer kan indgå i en gruppe personer, der kan betragtes som én enkelt momspligtig person)

4

2013/C 171/07

Sag C-95/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Danmark (Traktatbrud — beskatning — direktiv 2006/112/EF — artikel 9 og 11 — national lovgivning, hvorefter ikke-afgiftspligtige personer kan indgå i en gruppe personer, der kan betragtes som én enkelt momspligtig person)

4

2013/C 171/08

Sag C-109/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (Traktatbrud — beskatning — direktiv 2006/112/EF — artikel 9 og 11 — national lovgivning, hvorefter ikke-afgiftspligtige personer kan indgå i en gruppe af personer, der kan betragtes som én enkelt momspligtig person)

5

2013/C 171/09

Sag C-212/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling Afdeling) af 25. april 2013 — Jyske Bank Gibraltar Ltd mod Administración del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme — direktiv 2005/60/EF — artikel 22, stk. 2 — afgørelse 2000/642/RIA — forpligtelse for kreditinstitutter til at give underretning om mistænkelige finansielle transaktioner — institut, der udøver virksomhed inden for rammerne af den frie udveksling af tjenesteydelser — fastlæggelse af, hvilken national finansiel efterretningsenhed der er ansvarlig for at indsamle oplysningerne — artikel 56 TEUF — hindring for den frie udveksling af tjenesteydelser — tvingende almene hensyn — proportionalitet)

5

2013/C 171/10

Sag C-331/11: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik (Traktatbrud — direktiv 1999/31/EF — deponering af affald — artikel 14 — eksisterende deponeringsanlæg — en overgangsplan for anlægget foreligger ikke — fortsat drift)

6

2013/C 171/11

Sag C-398/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 25. april 2013 — Thomas Hogan m.fl. mod Minister for Social and Family Affairs m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Ireland — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — tilnærmelse af lovgivningerne — beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens — direktiv 2008/94/EF — anvendelsesområde — supplerende faglige forsikringsordninger — ydelsesdefineret og omkostningsafbalanceret pensionsordning — utilstrækkelige midler — mindstemål af beskyttelse — økonomisk krise — afbalanceret økonomisk og social udvikling — den berørte medlemsstats forpligtelser i tilfælde af utilstrækkelige midler — medlemsstatens ansvar i tilfælde af ukorrekt gennemførelse)

6

2013/C 171/12

Forenede sager C-478/11 P — 482/11 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. april 2013 — Laurent Gbagbo (sag C-478/11 P), Katinan Justin Koné (sag C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (sag C-480/11 P), Alcide Djédjé (sag C-481/11 P) og Affi Pascal N’Guessan (sag C-482/11 P) mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for personer og enheder — artikel 263, stk. 6, TEUF — søgsmålsfrist — force majeure — væbnet konflikt)

7

2013/C 171/13

Sag C-55/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 25. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — direktiv 2003/96/EF — beskatning af energiprodukter og elektricitet — fritagelse for punktafgift på brændstof til handicappedes motorkøretøjer — opretholdelse af fritagelsen efter overgangsperiodens udløb — tilsidesættelse)

7

2013/C 171/14

Sag C-81/12: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 25. april 2013 — Asociația ACCEPT mod Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel București — Rumænien) (Socialpolitik — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — direktiv 2000/78/EF — artikel 2, stk. 2, litra a), artikel 10, stk. 1, og artikel 17 — forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering — begrebet »faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling« — bevisbyrdens overgang — effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner — person, der præsenterer sig og i offentlighedens opmærksomhed opfattes som formanden for en professionel fodboldklub — offentlige udtalelser, som udelukker ansættelsen af en fodboldspiller, der fremstilles som homoseksuel)

8

2013/C 171/15

Sag C-89/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. april 2013 — Rose Marie Bark mod Galileo Joint Undertaking, under likvidation (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Cassatie van België — Belgien) (Fællesforetagender — kontrakter indgået med personalet — ansættelsesvilkår — forordning (EF) nr. 876/2002)

9

2013/C 171/16

Sag C-389/12 P: Appel iværksat den 20. august 2012 af Tibor Szarvas til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 26. juni 2012 i sag T-129/12, Szarvas mod Ungarn

9

2013/C 171/17

Sag C-27/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Tyskland) den 21. januar 2013 — Flughafen Lübeck GmbH mod Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

9

2013/C 171/18

Sag C-116/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spanien) den 11. marts 2013 — Banco de Valencia SA mod Joaquín Valldeperas Tortosa og María Ángeles Miret Jaume

10

2013/C 171/19

Sag C-117/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14. marts 2013 — Technische Universität Darmstadt mod Eugen Ulmer KG

10

2013/C 171/20

Sag C-118/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesarbeitsgericht Hamm (Tyskland) den 14. marts 2013 — Gülay Bollacke mod K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

10

2013/C 171/21

Sag C-128/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) den 18. marts 2013 — Cruz & Companhia Lda mod IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP m.fl.

11

2013/C 171/22

Sag C-129/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 18. marts 2013 — Kamino International Logistics BV, den anden part: Staatssecretaris van Financiën

11

2013/C 171/23

Sag C-130/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 18. marts 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV, den anden part: Staatssecretaris van Financiën

12

2013/C 171/24

Sag C-131/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 18. marts 2013 — Staatssecretaris van Financiën mod Schoenimport »Italmoda« Mariano Previti

12

2013/C 171/25

Sag C-133/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 18. marts 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken og Staatssecretaris van Financiën, den anden part: Q

13

2013/C 171/26

Sag C-135/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 18. marts 2013 — Szatmári Malom kft mod Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2013/C 171/27

Sag C-137/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tyskland) den 18. marts 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH mod Freistaat Bayern

14

2013/C 171/28

Sag C-138/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 19. marts 2013 — Naime Dogan mod Bundesrepublik Deutschland

14

2013/C 171/29

Sag C-143/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Specializat Cluj (Rumænien) den 20. marts 2013 — Bogdan Matei og Ioana Ofelia Matei mod SC Volksbank România SA

15

2013/C 171/30

Sag C-146/13: Sag anlagt den 22. marts 2013 — Kongeriget Spanien mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

15

2013/C 171/31

Sag C-147/13: Sag anlagt den 22. marts 2013 — Kongeriget Spanien mod Rådet for Den Europæiske Union

16

2013/C 171/32

Sag C-148/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 25. marts 2013 — A, den anden part: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2013/C 171/33

Sag C-149/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 25. marts 2013 — B. mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/34

Sag C-150/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 25. marts 2013 — C mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/35

Sag C-151/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour administrative d’appel de Versailles (Frankrig) den 25. marts 2013 — Le Rayon d’Or SARL mod Ministre de l’Économie et des Finances

17

2013/C 171/36

Sag C-159/13 P: Appel iværksat den 28. marts 2013 af Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 24. januar 2013 i sag T-474/09, Fercal mod KHIM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

18

2013/C 171/37

Sag C-163/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 2. april 2013 — Turbu.com BV, den anden part: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/38

Sag C-164/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 2. april 2013 — Turbu.com Mobile Phone’s BV mod Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/39

Sag C-169/13: Sag anlagt den 5. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

19

2013/C 171/40

Sag C-173/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative d’appel de Lyon (Frankrig) den 9. april 2013 — Maurice Leone og Blandine Leone mod Garde des Sceaux, Ministre de la Justice og Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

20

2013/C 171/41

Sag C-176/13 P: Appel iværksat den 9. april 2013 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 29. januar 2013 i sag T-496/10, Bank Mellat mod Rådet for Den Europæiske Union

20

2013/C 171/42

Sag C-199/13 P: Appel iværksat den 16. april 2013 af Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS og Travetanche Injection SPRL til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 1. februar 2013 i sag T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS og Travetanche Injection SPRL mod Europa-Kommissionen

21

2013/C 171/43

Sag C-200/13 P: Appel iværksat den 16. april 2013 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 5. februar 2013 i sag T-494/10, Bank Saderat Iran mod Rådet for Den Europæiske Union

22

2013/C 171/44

Sag C-209/13: Sag anlagt den 18. april 2013 — Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland mod Rådet for Den Europæiske Union

22

2013/C 171/45

Sag C-211/13: Sag anlagt den 9. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

23

2013/C 171/46

Sag C-215/13 P: Appel iværksat den 23. april 2013 af Acron OAO og Dorogobuzh OAO til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 7. februar 2013 i sag T-235/08, Acron OAO og Dorogobuzh OAO mod Rådet for den Europæiske Union

23

2013/C 171/47

Sag C-216/13 P: Appel iværksat den 23. april 2013 af Acron OAO til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 7. februar 2013 i sag T-118/10, Acron OAO mod Rådet for Den Europæiske Union

24

2013/C 171/48

Sag C-248/13: Sag anlagt den 6. maj 2013 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union

25

 

Retten

2013/C 171/49

Sag T-80/10: Rettens dom af 25. april 2013 — Bell & Ross mod KHIM — KIN (urkasse på armbåndsur) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en urkasse på et armbåndsur — ældre design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — andet helhedsindtryk foreligger ikke — informeret bruger — designerens grad af frihed — artikel 4 og 6 samt artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 — sammenhæng med et modkrav om ugyldighed — EF-designdomstol — artikel 91 i forordning nr. 6/2002)

26

2013/C 171/50

Sag T-288/11: Rettens dom af 6. maj 2013 — A+P Kieffer Omnitec mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — vedligeholdelse af HVAC-installationer, sprinklere og vandsanitære installationer i Joseph Bech-bygningen i Luxembourg — afvisning af tilbud fra en tilbudsgiver — ligebehandling — gennemsigtighed — proportionalitet — åbenbart urigtigt skøn — begrundelsespligt)

26

2013/C 171/51

Sag T-304/11: Rettens dom af 30. april 2013 — Alumina mod Rådet (Dumping — import af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina — den normale værdi — repræsentative hjemmemarkedssalg — fortjenstmargen — normal handel)

26

2013/C 171/52

Sag T-640/11: Rettens dom af 30. april 2013 — Boehringer Ingelheim International mod KHIM (RELY-ABLE) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærket RELY-ABLE — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — overflødig begrundelse)

27

2013/C 171/53

Sag T-61/12: Rettens dom af 30. april 2013 — ABC-One mod KHIM (SLIM BELLY) (EF-varemærker — ansøgning af EF-ordmærket SLIM BELLY — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2013/C 171/54

Sag T-183/13: Sag anlagt den 28. marts 2013 — Skype mod KHIM — British Sky Broadcasting og Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/55

Sag T-184/13: Sag anlagt den 28. marts 2013 — Skype mod KHIM — British Sky Broadcasting og Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/56

Sag T-187/13: Sag anlagt den 2. april 2013 — Jannatian mod Rådet

29

2013/C 171/57

Sag T-192/13: Sag anlagt den 2. april 2013 — Transworld Oil Computer Centrum m.fl. mod Eurojust

30

2013/C 171/58

Sag T-195/13: Sag anlagt den 3. april 2013 — dm-drogerie markt mod KHIM — V-Contact (CAMEA)

31

2013/C 171/59

Sag T-196/13: Sag anlagt den 5. april 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp mod KHIM — Stal Florez Botero (la nana)

31

2013/C 171/60

Sag T-198/13: Sag anlagt den 8. april 2013 — Imax mod KHIM — Himax Technologies (IMAX)

32

2013/C 171/61

Sag T-200/13 P: Appel iværksat den 9. april 2013 af Patrizia De Luca til prøvelse af Personalerettens dom af 30. januar 2013 i sag F-20/06 RENV, De Luca mod Kommissionen

32

2013/C 171/62

Sag T-202/13: Sag anlagt den 9. april 2013 — Group’Hygiène mod Kommissionen

33

2013/C 171/63

Sag T-206/13: Sag anlagt den 8. april 2013 — Stance mod KHIM — Pokarna (STANCE)

34

2013/C 171/64

Sag T-207/13: Sag anlagt den 10. april 2013 — 1872 Holdings mod KHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

34

2013/C 171/65

Sag T-214/13: Sag anlagt den 15. april 2013 — Typke mod Kommissionen

35

2013/C 171/66

Sag T-220/13: Sag anlagt den 16. april 2013 — Scuola Elementare Maria Montessori mod Kommissionen

35

2013/C 171/67

Sag T-223/13: Sag anlagt den 22. april 2013 — Cofresco Frischhalteprodukte mod Kommissionen

35

2013/C 171/68

Sag T-224/13: Sag anlagt den 22. april 2013 — Melitta France mod Kommissionen

36

2013/C 171/69

Sag T-226/13 P: Appel iværksat den 14. april 2013 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 6. februar 2013 i sag F-67/12, Marcuccio mod Kommissionen

36

2013/C 171/70

Sag T-229/13 P: Appel iværksat den 14. april 2013 af Luigi Marcuccio til prøvelse af Personalerettens kendelse af 21. februar 2013 i sag F-113/11, Marcuccio mod Kommissionen

37

2013/C 171/71

Sag T-231/13: Sag anlagt den 23. april 2013 — Wepa Lille mod Kommissionen

37

2013/C 171/72

Sag T-232/13: Sag anlagt den 23. april 2013 — SCA Hygiène Products mod Kommissionen

37

2013/C 171/73

Sag T-233/13: Sag anlagt den 23. april 2013 — Hartmann mod Kommissionen

38

2013/C 171/74

Sag T-234/13: Sag anlagt den 23. april 2013 — Lucart France mod Kommissionen

38

2013/C 171/75

Sag T-235/13: Sag anlagt den 23. april 2013 — Gopack mod Kommissionen

38

2013/C 171/76

Sag T-236/13: Sag anlagt den 23. april 2013 — CMC France mod Kommissionen

38

2013/C 171/77

Sag T-237/13: Sag anlagt den 23. april 2013 — SCA Tissue France mod Kommissionen

39

2013/C 171/78

Sag T-238/13: Sag anlagt den 24. april 2013 — Delipapier mod Kommissionen

39

2013/C 171/79

Sag T-243/13: Sag anlagt den 30. april 2013 — ICT mod Kommissionen

39

2013/C 171/80

Sag T-244/13: Sag anlagt den 2. maj 2013 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica mod Kommissionen

40

2013/C 171/81

Sag T-194/07: Rettens kendelse af 26. april 2013 — Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen

40

2013/C 171/82

Sag T-221/07: Rettens kendelse af 23. april 2013 — Ungarn mod Kommissionen

40

2013/C 171/83

Sag T-143/13: Rettens kendelse af 23. april 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology mod Kommissionen

40

 

Retten for EU-Personalesager

2013/C 171/84

Sag F-73/11: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. april 2013 — CB mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — almindelig udvælgelsesprøve — meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/181/10 — ikke adgang til at deltage i bedømmelsesprøverne)

41

2013/C 171/85

Sag F-96/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. april 2013 — Demeneix mod Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — ikke-opførelse på reservelisten — betingelse om erhvervserfaring — skønsbeføjelsens udstrækning)

41

2013/C 171/86

Sag F-126/12: Kendelse afsagt af Personaleretten den 9. april 2013 — de Brito Sequeira Carvalho mod Kommissionen

41

2013/C 171/87

Sag F-6/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. april 2013 — Rosenbaum mod Kommissionen

41


DA

 

Top