Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:165E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 165, 11. juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.CE2013.165.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 165E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
11. juni 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet
SESSIONEN 2011-2012
Mødeperioden fra den 1. december 2011
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 77 E af 16.3.2012.
VEDTAGNE TEKSTER

 

Torsdag den 1. december 2011

2013/C 165E/01

ECB's årsberetning for 2010Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om ECB's årsberetning for 2010 (2011/2156(INI))

1

2013/C 165E/02

Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligtEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt (2011/2088(INI))

7

2013/C 165E/03

Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske UnionEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (2011/2191(INI))

19

2013/C 165E/04

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikkerEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (2011/2071(INI))

24

2013/C 165E/05

Forum for det indre markedEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om resultatet af forummet for det indre marked

40

2013/C 165E/06

EU's globale reaktion på hiv/aidsEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om EU's reaktion på hiv/aids i EU og EU's nabolande, midtvejsevaluering af Kommissionens meddelelse

43

2013/C 165E/07

Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og UkraineEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (2011/2132(INI))

48

2013/C 165E/08

Modernisering af toldvæsenetEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om modernisering af toldvæsenet 2011/2083(INI)

56


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Torsdag den 1. december 2011

2013/C 165E/09

Anmodning om ophævelse af Georgios Toussas’ parlamentariske immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 1. december 2011 om anmodning om ophævelse af Georgios Toussas’ immunitet (2011/2057(IMM))

68

2013/C 165E/10

Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris’ immunitet og privilegierEuropa-Parlamentets afgørelse af 1. december 2011 om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris’ immunitet og privilegier (2011/2076(IMM))

69

2013/C 165E/11

Ændringer af forretningsordenen i forbindelse med en adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende finansielle interesser og interessekonflikterEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om ændringer af forretningsordenen i forbindelse med en adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter (2011/2174(REG))

70

2013/C 165E/12

Anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 1. december 2011 om anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet og privilegier (2011/2162(IMM)) og (2011/2099(IMM))

80


 

III   Forberedende retsakter

 

Europa-Parlamentet

 

Torsdag den 1. december 2011

2013/C 165E/13

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentetEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til fordel for EU 2020-strategien og det europæiske naboskabspolitik i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2011)0373) – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

82

BILAG

83

2013/C 165E/14

2012-budgetproceduren: fælles udkastEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast i forbindelse med 2012-budgetproceduren (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

83

BILAG I

85

BILAG II

97

2013/C 165E/15

Forslag til ændringsbudget nr. 6/2011: egne indtægter, integreret havpolitik, Grækenland, ESF, PalæstinaEuropa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

98

2013/C 165E/16

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - PortugalEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugal) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD))

100

BILAG

102

2013/C 165E/17

Tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik (KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0210
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte, finansieringsteknik og visse bestemmelser om udgiftsoversigten

103

2013/C 165E/18

Finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (EFRU og ESF) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

103

P7_TC1-COD(2011)0211
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

104

2013/C 165E/19

Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

104

2013/C 165E/20

Ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats (KOM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

105

2013/C 165E/21

Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde - ledsageforanstaltningerne for bananer ***IIIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (PE-CONS 00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

105

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

107

2013/C 165E/22

Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ***IIIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (PE-CONS 00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

107

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

108

2013/C 165E/23

Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***IIIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (PE-CONS 00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

109

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

110

2013/C 165E/24

Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***IIIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (PE-CONS 00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

110

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

111

2013/C 165E/25

Statistisk registrering af vejgodstrafikken ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistisk registrering af vejgodstrafikken (omarbejdning) (KOM(2010)0505 - C7-0286/2010 - 2010/0258(COD))

112

P7_TC1-COD(2010)0258
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om statistisk registrering af vejgodstrafikken (omarbejdning)

113

2013/C 165E/26

Kaliningrad-regionen og bestemte polske administrative distrikter ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1931/2006 med henblik på at inddrage Kaliningrad-regionen og bestemte polske administrative distrikter i et område, der betragtes som grænseområde (KOM(2011)0461 – C7–0213/2011 – 2011/0199(COD))

113

P7_TC1-COD(2011)0199
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1931/2006 med henblik på at inddrage Kaliningrad-enklaven og bestemte polske administrative distrikter i et område, der betragtes som grænseområde

114

2013/C 165E/27

Tiltrædelsestraktat: Traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

114


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Politiske ændringer: den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv, udeladelser markeres med symbolet ▐.

Tekniske rettelser og justeringer foretaget af tjenestegrenene: den nye eller ændrede tekst markeres med kursiv, udeladelser markeres med symbolet ║.

DA

 

Top