Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:161:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 161, 6. juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.161.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 161

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
6. juni 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

488. plenarmøde den 20. og 21. marts 2013

2013/C 161/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Behovet for og metoderne til at inddrage offentligheden i energipolitik (sonderende udtalelse)

1

2013/C 161/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Borgerne i centrum: en handlingsplan for et vellykket digitalt indre marked, hvor alle deltager (initiativudtalelse)

8

2013/C 161/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Misbrug af statussen som selvstændig erhvervsdrivende (Initiativudtalelse)

14

2013/C 161/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Det indre marked og statsstøtte med regionalt sigte (initiativudtalelse)

20

2013/C 161/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Jobskabelse gennem lærlingeuddannelser og livslang erhvervsfaglig uddannelse: erhvervslivets rolle i undervisningen i EU (initiativudtalelse)

27

2013/C 161/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Deltagelse og inddragelse af arbejdstagerne som nøgleaktører i god virksomhedsledelse og afbalancerede løsninger til overvindelse af krisen (initiativudtalelse)

35

2013/C 161/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Den sociale dialog i landene i østpartnerskabet

40

2013/C 161/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Civilsamfundets bidrag til en strategi til forebyggelse og begrænsning af fødevaretab og fødevarespild (initiativudtalelse)

46


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

488. plenarmøde den 20. og 21. marts 2013

2013/C 161/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Meddelelse fra Kommissionen — Regionerne i Den Europæiske Unions yderste periferi: et partnerskab for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst — COM(2012) 287 final

52

2013/C 161/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) — COM(2012) 682 final — 2012/0321 (NLE)

58

2013/C 161/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Grønbog — Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU — COM(2012) 698 final

60

2013/C 161/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 — COM(2012) 782 final — 2012/0364 (COD)

64

2013/C 161/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Unge på vej ind i beskæftigelse — COM(2012) 727 final

67

2013/C 161/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i Unionen — COM(2012) 576 final — 2012/0278 (COD)

73

2013/C 161/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden« — COM(2012) 710 final — 2012/0337 (COD)

77

2013/C 161/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Social sikring i Den Europæiske Unions udviklingssamarbejde — COM(2012) 446 final

82

2013/C 161/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »Blå vækst — mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi« — COM(2012) 494 final

87

2013/C 161/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skibsudstyr og om ophævelse af direktiv 96/98/EF — COM(2012) 772 final — 2012/0358 (COD)

93


DA

 

Top