Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:133:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 133, 9. maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.133.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 133

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
9. maj 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

487. plenarmøde den 13. og 14. februar 2013

2013/C 133/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Søsportssektoren fremskyndet omstrukturering på grund af krisen (initiativudtalelse)

1

2013/C 133/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forretningsmodeller for bæredygtig vækst, en kulstoffattig økonomi og industrielle ændringer (initiativudtalelse)

8

2013/C 133/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om kommercielle forbindelser mellem store detailhandelskæder og leverandører af fødevarer — aktuel status (initiativudtalelse)

16


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

487. plenarmøde den 13. og 14. februar 2013

2013/C 133/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Fremme af delt brug af frekvensressourcerne i det indre marked — COM(2012) 478 final

22

2013/C 133/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et fungerende indre energimarked — COM(2012) 663 final

27

2013/C 133/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig fravigelse fra Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet — COM(2012) 697 final — 2012/0328 (COD)

30

2013/C 133/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/92/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet — COM(2012) 628 final — 2012/0297 (NLE)

33

2013/C 133/08

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002 — COM(2012) 371 final —2012/0179 COD

41

2013/C 133/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om henstilling med henblik på Rådets henstilling om gennemførelse af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der har euroen som valuta — COM(2012) 301 final

44

2013/C 133/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 — COM(2012) 542 final — 2012/0266 (COD) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro diagnostik — COM(2012) 541 final — 2012/0267 (COD) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Sikkert, effektivt og innovativt medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik til gavn for patienter, forbrugere og sundhedspersoner — COM(2012) 540 final

52

2013/C 133/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr — COM(2012) 584 final — 2012/0283 (COD)

58

2013/C 133/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede — COM(2012) 617 final — 2012/295 (COD)

62

2013/C 133/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger — COM(2012) 614 final — 2012/0299 (COD)

68

2013/C 133/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker — COM(2012) 709 final — 2012/0335 (NLE)

77

2013/C 133/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen — Årlig vækstundersøgelse 2013 — COM(2012) 750 final

81

2013/C 133/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde — COM(2012) 499 final — 2012/0237 (COD)

90


DA

 

Top