Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 402, 29. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.402.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 402

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
29. december 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Rådet

2012/C 402/01

Udkast til EU's narkotikastrategi (2013-2020)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 402/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6785 — General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 402/04

Euroens vekselkurs

12

2012/C 402/05

Forretningsorden for Styrelsesudvalget for Den Europæiske Unions Publikationskontor

13

2012/C 402/06

Kommissionens meddelelse om de tilbagebetalingsrenter, referencesatser og kalkulationsrenter for statsstøtte, der gælder for de 27 medlemsstater pr. 1. januar 2013(Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 (EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1))

16

2012/C 402/07

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 547/2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper(Titler på og referencer til foreløbige målemetoder, som offentliggøres med henblik på gennemførelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 547/2012, særlig bilag III og IV)  (1)

17

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 402/08

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer

20

2012/C 402/09

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

22


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 402/10

Beslutning om at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure efter at medlemsstaten har trukket anmeldelsen tilbage — Statsstøtte — Grækenland (Artikel 107 til 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) — Kommissionens meddelelse efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2 — tilbagetrækning af anmeldelse — Statsstøtte C 21/09 — (ex N 105/08, N 168/08 og N 169/08) — Græsk — offentlig finansiering af infrastruktur og udstyr i havnen i Piræus — del meddelt under ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6784 — SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

26


 

2012/C 402/12

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top