Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:369:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 369, 29. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.369.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 369

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
29. november 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 369/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1

2012/C 369/02

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

4

2012/C 369/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6699 — MEP/Walach Bros/Walmark) (1)

5

2012/C 369/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV) (1)

5


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 369/05

Euroens vekselkurs

6

2012/C 369/06

Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

7

 

Europæisk Ombudsmand

2012/C 369/07

Særlig beretning til Europa-Parlamentet, forelagt i overensstemmelse med artikel 3(7) i Den Europæiske Ombudsmands statut

8

2012/C 369/08

Årsberetning for 2011

9

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2012/C 369/09

EFTA-staternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til den retsakt, der er nævnt under punkt 1 j i bilag XV til EØS-aftalen (Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning))

10


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

EFTA-Domstolen

2012/C 369/10

Domstolens dom af 25. april 2012 i sag E-13/11 — Granville Establishment mod Volker Anhalt, Melanie Anhalt og Jasmin Barbaro, født Anhalt (Værnetingsaftaler — fri udveksling og modtagelse af tjenesteydelser — forskelsbehandling på grund af nationalitet — begrundelse — retsmidler i tilfælde af manglende overholdelse af EØS-retten)

12

2012/C 369/11

Domstolens dom af 16. juli 2012 i sag E-9/11 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Kongeriget Norge (En EØS-stats manglende opfyldelse af sine forpligtelser — etableringsret — kapitalens frie bevægelighed — begrænsning i ejerskab og stemmerettigheder i virksomheder i sektoren for finansielle tjenesteydelser — proportionalitet — retssikkerhed)

13

2012/C 369/12

Sag anlagt den 4. september 2012 af den islandske regering mod EFTA-Tilsynsmyndigheden (Sag E-9/12)

14

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 369/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

15

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2012/C 369/14

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

16


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top