Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:303:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 303, 6. oktober 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.303.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 303

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
6. oktober 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2012/C 303/02

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 295 af 29.9.2012

1

 

Retten for EU-Personalesager

2012/C 303/01

Udpegelse af den dommer, der afløser Personalerettens præsident som den dommer, der behandler sager om foreløbige forholdsregler

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2012/C 303/03

Sag C-21/11: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 7. juni 2012 — Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino e c. mod Camera di Commercio di Benevento og Equitalia Polis SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Benevento — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — åbenbart afvisningsgrundlag)

3

2012/C 303/04

Sag C-198/11 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 11. maj 2012 — Lan Airlines SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (Appel — procesreglementets artikel 119 — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — EF-ordmærket LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM — ansøgning om registrering — indsigelse fra indehaveren af de ældre EF-ord- og figurmærker LAN — indsigelsen forkastet — ingen risiko for forveksling — åbenbart, at appellen skal afvises)

3

2012/C 303/05

Sag C-240/11 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 3. maj 2012 — World Wide Tobacco España, SA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — det spanske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — prisfastsættelse og opdeling af markedet — bøder — afskrækkende virkning — ligebehandling — formildende omstændigheder — loft på 10 % af omsætningen — samarbejde)

4

2012/C 303/06

Sag C-389/11 P: Domstolens kendelse af 4. juli 2012 — Région Nord-Pas-de-Calais mod Communauté d’Agglomération du Douaisis og Europa-Kommissionen (Appel — statsstøtte — fremstilling af jernbanemateriel — afgørelser, hvorved en støtte erklæres uforenelig med fællesmarkedet og kræves tilbagesøgt)

4

2012/C 303/07

Sag C-453/11 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 14. maj 2012 — Timehouse GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — tredimensionalt varemærke, der gengiver et ur — afslag på registrering — mangel på fornødent særpræg)

4

2012/C 303/08

Sag C-466/11: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. juli 2012 — Gennaro Currà m.fl. mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Brescia — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — procesreglementets artikel 92, stk. 1 — søgsmål anlagt af ofre for massakrer mod en medlemsstat som ansvarlig for handlinger begået af dens væbnede styrker i krigstid — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — Domstolen åbenbart inkompetent)

5

2012/C 303/09

Sag C-467/11 P: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 5. juli 2012 — Audi AG og Volkswagen AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — sagsgenstanden bortfaldet under appelsagen — ufornødent at træffe afgørelse)

5

2012/C 303/10

Sag C-477/11 P: Domstolens kendelse af 14. maj 2012 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd mod Europa-Kommissionen (Appel — forordning (EF) nr. 726/2004 — humanmedicinske lægemidler — det aktive stof »eszopiclon« — tilladelse til markedsføring — procedure — Kommissionens stillingstagen — egenskab af »nyt aktivt stof« — begrebet »anfægtelig retsakt«)

6

2012/C 303/11

Sag C-582/11 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 10. juli 2012 — Rügen Fisch AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Schwaaner Fischwaren GmbH (Appel — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 7, stk. 1 og 2 — EF-varemærker — ordmærket SCOMBER MIX — absolut ugyldighedsgrund — beskrivende karakter)

6

2012/C 303/12

Sag C-599/11 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 28. juni 2012 — TofuTown.com GmbH og Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — artikel 119 i procesreglementet — EF-varemærker — ansøgning om registrering af ordmærket »TOFUKING« — indsigelse rejst af indehaveren af varemærket Curry King — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — risiko for forveksling — grad af lighed)

6

2012/C 303/13

Sag C-16/12: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 6. juli 2012 — HERMES Hitel és Faktor Zrt mod Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gyulai Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — EU-rettens grundlæggende principper — lov om skove — manglende forbindelse med EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

7

2012/C 303/14

Sag C-25/12 P: Domstolens kendelse af 4. juli 2012 — Gino Trevisanato mod Europa-Kommissonen (Appel — procesreglementets artikel 119 — anmodning om, at Kommissionen pålægges at tage stilling til fortolkningen og gennemførelsen af et direktiv — åbenbart afvisningsgrundlag)

7

2012/C 303/15

Sag C-73/12: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 4. juli 2012 — straffesag mod Ahmed Ettaghi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Giudice di Pace di Revere — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — manglende beskrivelse af tvisten i hovedsagen — åbenbart afvisningsgrundlag)

8

2012/C 303/16

Sag C-74/12: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 4. juli 2012 — straffesag mod Abd Aziz Tam (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Giudice di Pace di Revere — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — manglende beskrivelse af tvisten i hovedsagen — åbenbart afvisningsgrundlag)

8

2012/C 303/17

Sag C-75/12: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 4. juli 2012 — straffesag mod Majali Abdel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Giudice di Pace di Revere — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — manglende beskrivelse af tvisten i hovedsagen — åbenbart afvisningsgrundlag)

8

2012/C 303/18

Sag C-134/12: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 10. maj 2012 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Constanța — Rumænien) — Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române og Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea mod Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder — gyldigheden af en national lovgivning, som fastsætter en lønnedgang for flere kategorier af tjenestemænd — manglende gennemførelse af EU-retten — Domstolen åbenbart inkompetent)

9

2012/C 303/19

Sag C-156/12: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 13. juni 2012 — GREP GmbH mod Freitstaat Bayern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Salzburg — Østrig) (Artikel 104, stk. 3, første afsnit, i procesreglementet — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 og artikel 51, stk. 1 — gennemførelse af EU-retten — appel af en afgørelse, hvorved en kendelse om beslaglæggelse afsagt i en anden medlemsstat blev erklæret eksigibel — effektiv domstolsbeskyttelse — retten til søgsmålsadgang — retshjælp — nationale regler om afvisning af fri proces til juridiske personer)

9

2012/C 303/20

Sag C-238/12 P: Appel iværksat den 16. maj 2012 af FLSmidth & Co. A/S til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 6. marts 2012 i sag T-65/06, FLSmidth & Co. A/S mod Europa-Kommissionen

10

2012/C 303/21

Sag C-287/12 P: Appel iværksat den 7. juni 2012 af Ryanair Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 28. marts 2012 i sag T-123/09, Ryanair Ltd mod Europa-Kommissionen

11

2012/C 303/22

Sag C-294/12 P: Appel iværksat den 11. juni 2012 af You-Q BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 29. marts 2012 i sag T-369/10 — You-Q BV mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

12

2012/C 303/23

Sag C-314/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 29. juni 2012 — UPC Telekabel Wien GmbH mod Constantin Film Verleih GmbH og Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH

12

2012/C 303/24

Sag C-324/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 9. juli 2012 — Novontech-Zala Kf mod LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

13

2012/C 303/25

Sag C-326/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 10. juli 2012 — Rita van Caster og Patrick van Caster mod Finanzamt Essen-Süd

13

2012/C 303/26

Sag C-328/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 11. juli 2012 — Ralph Schmidt (som kurator i insolvensbehandlingen af Aletta Zimmermanns aktiver) mod Lilly Hertel

14

2012/C 303/27

Sag C-335/12: Sag anlagt den 13. juli 2012 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

14

2012/C 303/28

Sag C-343/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgien) den 19. juli 2012 — Euronics Belgium CVBA mod Kamera Express BV og Kamera Express Belgium BVBA

16

2012/C 303/29

Sag C-350/12 P: Appel iværksat den 24. juli 2012 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 4. maj 2012 i sag T-529/09, Sophie in ’t Veld mod Rådet for Den Europæiske Union

16

2012/C 303/30

Sag C-364/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien) den 1. august 2012 — Miguel Fradera Torredemer, María Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen og Alicia Fradera Torredemer mod Corporación Uniland, S.A.

17

2012/C 303/31

Sag C-370/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 3. august 2012 — Thomas Pringle mod Den irske regering, Irland og Attorney General

18

2012/C 303/32

Sag C-372/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 3. august 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mod M og S

18

2012/C 303/33

Sag C-379/12 P: Appel iværksat den 7. august 2012 af Arav Holding Srl til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 19. juni 2012 i sag T-557/10, H.Eich mod KHIM — Arav (H.EICH)

19

2012/C 303/34

Sag C-380/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 8. august 2012 — X BV, den anden part: Minister van Financiën

20

2012/C 303/35

Sag C-381/12 P: Appel iværksat den 9. august 2012 af I Marchi Italiani Srl til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 28. juni 2012 i sag T-133/09, I Marchi Italiani og Basile mod KHIM — Osra

20

2012/C 303/36

Sag C-298/11: Kendelse afsagt Domstolens præsident den 9. juli 2012 — »Dobrudzhanska petrolna kompanyia« AD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien)

21

2012/C 303/37

Sag C-353/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. juli 2012 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

21

2012/C 303/38

Sag C-503/11 P: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. maj 2012 — ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, tidligere ThyssenKrupp Aufzüge GmbH og ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH mod Europa-Kommissionen

21

2012/C 303/39

Sag C-504/11 P: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. maj 2012 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl mod Europa-Kommissionen

21

2012/C 303/40

Sag C-505/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. maj 2012 — ThyssenKrupp Elevator AG mod Europa-Kommissionen

21

2012/C 303/41

Sag C-506/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. maj 2012 — ThyssenKrupp AG mod Europa-Kommissionen

21

2012/C 303/42

Sag C-39/12: Kendelse afsagt Domstolens præsident den 18. juni 2012 — straffesag mod Vu Thang Dang, procesdeltager: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland)

21

 

Retten

2012/C 303/43

Sag T-333/12: Sag anlagt den 25. juli 2012 — Soltau mod Kommissionen

22


DA

 

Top