EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:299:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 299, 4. oktober 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.299.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 299

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
4. oktober 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

482. plenarmøde den 11. og 12. juli 2012

2012/C 299/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »En styrkelse af deltagelsesprocesserne og inddragelse af lokale myndigheder, ngo'er og arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af Europa 2020-strategien« (sonderende udtalelse)

1

2012/C 299/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Nye finansielle regler: hvilke ændringer for banksektoren?« (initiativudtalelse)

6

2012/C 299/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Europæiske teknologiplatforme (ETP) og industrielle ændringer« (initiativudtalelse)

12

2012/C 299/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Behovet for en europæisk forsvarsindustri: industrielle, innovative og sociale aspekter« (initiativudtalelse)

17

2012/C 299/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kvindelige iværksættere – målrettede politikker til fremme af vækst og beskæftigelse i EU« (initiativudtalelse)

24

2012/C 299/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kvindernes rolle som drivkraft for en udviklings- og innovationsmodel inden for landbruget og i landdistrikterne« (initiativudtalelse)

29

2012/C 299/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forbindelserne mellem EU og Moldova: Hvilken rolle skal det organiserede civilsamfund spille?«

34

2012/C 299/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Civilsamfundets rolle i flerpartshandelsaftalen mellem EU, Colombia og Peru«

39

2012/C 299/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kooperativer og landbrugsfødevaresektorens udvikling« (initiativudtalelse)

45

2012/C 299/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Revision af retningslinjerne fra 1994 og 2005 om luftfart og lufthavne i EU« (tillægsudtalelse)

49


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

482. plenarmøde den 11. og 12. juli 2012

2012/C 299/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Omstruktureringer og foregribelse af forandringer: Hvilken lære kan vi drage af den økonomiske krise?« (Grønbog) COM(2012) 7 final

54

2012/C 299/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog om mulighederne for at indføre stabilitetsobligationer«COM(2011) 818 final

60

2012/C 299/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets operationelle aktiviteter (fra 2014 og frem)«COM(2011) 831 final

72

2012/C 299/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CSD'er) samt om ændring af direktiv 98/26/EF«COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD)

76

2012/C 299/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger«COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD)

81

2012/C 299/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat«COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD)

89

2012/C 299/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om styrket solidaritet i EU på asylområdet – En EU-dagsorden for bedre ansvarsfordeling og øget gensidig tillid«COM(2011) 835 final

92

2012/C 299/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Initiativet »Muligheder for Unge« «COM(2011) 933 final

97

2012/C 299/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020«COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD)

103

2012/C 299/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed«COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en asyl- og migrationsfond COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om almindelige bestemmelser om Asyl- og Migrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD)

108

2012/C 299/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Hvidbog – En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner«COM(2012) 55 final

115

2012/C 299/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet »Europa for Borgerne« for perioden 2014-2020«COM(2011) 884 final – 2011/0436 (APP)

122

2012/C 299/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union«COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD)

128

2012/C 299/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik]«COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD)

133

2012/C 299/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukterne: en strategi af stor europæisk merværdi til fremme af smagfulde produkter fra Europa«COM(2012) 148 final

141

2012/C 299/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande«COM(2012) 155 final – 2012/0077 (COD)

145

2012/C 299/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Højtydende databehandling: Europas position i det globale kapløb«COM(2012) 45 final

148

2012/C 299/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol«COM(2012) 129 final – 2012/62 (COD) og »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF«COM(2012) 134 final – 2012/65 (COD)

153

2012/C 299/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe«COM(2012) 118 final – 2012/0055 (COD)

158

2012/C 299/30

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Akten for det indre marked II – nøgleaktioner« (sonderende udtalelse)

165

2012/C 299/31

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Transporthvidbog: Civilsamfundets tilslutning og deltagelse« (sonderende udtalelse)

170


DA

 

Top