EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:155:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 155, 1. juni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.155.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 155

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
1. juni 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2012/C 155/01

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2012/285/FUSP og i Rådets forordning (EU) nr. 377/2012, som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 458/2012 om restriktive foranstaltninger over visse personer, enheder og organer, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Republikken Guinea-Bissau

1

 

Europa-Kommissionen

2012/C 155/02

Euroens vekselkurs

2

2012/C 155/03

Kommissionens meddelelse om de tilbagebetalingsrenter, referencesatser og kalkulationsrenter for statsstøtte, der gælder for de 27 medlemsstater pr. 1. juni 2012(Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 (EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1))

3

2012/C 155/04

Meddelelse i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 885/2006 om udpegning af en suppleant til forligsorganet som led i regnskabsafslutningen for EGFL og ELFUL

4

2012/C 155/05

Meddelelse fra Kommissionen om de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater i henhold til forordning (EF) nr. 891/2009

4

 

Revisionsretten

2012/C 155/06

Særberetning nr. 8/2012 »Målretning af støtten til modernisering af landbrugsbedrifter«

5

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 155/07

Meddelelse fra Danmarks regering vedrørende invitation til at søge om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et område i Nordsøen (1)

6

2012/C 155/08

Saneringsforanstaltninger — Afgørelse om godkendelse af overdragelsen af forsikringsporteføjlen fra Omniasig Vienna Insurance Group SA, som overdrager, til BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, som overtager, og af en fusion ved overtagelse mellem BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA som overtagende selskab og Omniasig Vienna Insurance Group SA som det overtagne selskab (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber)

8


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 155/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

9

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2012/C 155/10

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

11


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top