EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:093:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 93, 30. marts 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.093.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 93

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
30. marts 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Den Europæiske Centralbank

2012/C 093/01

Den Europæiske Centralbanks henstilling af 23. marts 2012 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque de France (ECB/2012/5)

1

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2012/C 093/02

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 10. februar 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF (CON/2012/10)

2


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 093/03

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

13

2012/C 093/04

Indledning af procedure (Sag COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) (1)

15

2012/C 093/05

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (2)

16


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 093/06

Euroens vekselkurs

18

2012/C 093/07

Erklæring fra Kommissionen

19

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 093/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

20


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 093/09

Indkaldelse af forslag — Ajourførte indikatorer for global og regional handel

21

2012/C 093/10

Forberedende foranstaltning »Udbredelse af film i den digitale tidsalder« — Indkaldelse af forslag 2012

30

2012/C 093/11

Indkaldelse af ansøgninger med henblik på udpegning af medlemmer til varetagelse af samfundsmæssige interesser i EFRAG's tilsynsråd

32

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 093/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6508 — GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

34

2012/C 093/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6483 — PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

35


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

DA

 

Top