Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:080:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 80, 17. marts 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.080.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 80

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
17. marts 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2012/C 080/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 73 af 10.3.2012

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2012/C 080/02

Sag C-545/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. februar 2012 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Aftale om vedtægten for Europaskolerne — fortolkning og anvendelse af artikel 12, nr. 4), litra a), og artikel 25, nr. 1) — udstationerede læreres ret til samme stigning i rang og løn som lærere i den pågældende medlemsstat — udelukkelse af visse lærere udstationeret af Det Forenede Kongerige i Europaskolerne fra adgang til mere gunstige lønskalaer og til andre løntillæg, der tildeles lærere i den pågældende medlemsstat — uforenelighed med artikel 12, nr. 4), litra a), og artikel 25, nr. 1)

2

2012/C 080/03

Sag C-210/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 9. februar 2012 — Márton Urbán mod Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungarn) (Vejtransport — overtrædelse af reglerne vedrørende brug af fartskriver — medlemsstaternes forpligtelse til at fastsætte forholdsmæssigt afpassede sanktioner — fast bøde — sanktionens forholdsmæssighed)

2

2012/C 080/04

Sag C-249/10 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 2. februar 2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd og Risen Footwear (HK) Co. Ltd mod Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) (Appel — dumping — forordning (EF) nr. 1472/2006 — import af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam — forordning (EF) nr. 384/96 — artikel 2, stk. 7, artikel 9, stk. 5, og artikel 17, stk. 3 — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — individuel behandling — stikprøve)

3

2012/C 080/05

Sag C-277/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 9. februar 2012 — Martin Luksan mod Petrus van der Let (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handelsgericht Wien — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — intellektuel ejendomsret — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiverne 93/83/EØF, 2001/29/EF, 2006/115/EF og 2006/116/EF — kontrakt om fordeling af brugsrettighederne til et filmværk mellem den ledende instruktør og producenten af værket — national lovgivning, hvorved udelukkende filmproducenten automatisk tildeles disse rettigheder — parternes mulighed for at fravige denne regel ved aftale — efterfølgende ret til vederlag)

4

2012/C 080/06

Sag C-553/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2. november 2011 — Bernhard Rintisch mod Klaus Eder

5

2012/C 080/07

Sag C-601/11 P: Appel iværksat den 28. november 2011 af Den Franske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 9. september 2011 i sag T-257/07, Frankrig mod Kommissionen

5

2012/C 080/08

Sag C-609/11 P: Appel iværksat den 29. november 2011 af Centrotherm Systemtechnik GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 15. september 2011 i sag T-427/09 — centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

6

2012/C 080/09

Sag C-610/11 P: Appel iværksat den 29. november 2011 af Centrotherm Systemtechnik GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 15. september 2011 i sag T-434/09 — Centrotherm Systemtechnik GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

7

2012/C 080/10

Sag C-614/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 30. november 2011 — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer mod Anneliese Kuso

8

2012/C 080/11

Sag C-628/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Braunschweig (Tyskland) den 7. december 2011 — Bußgeldsache mod International Jet Management GmbH

9

2012/C 080/12

Sag C-642/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen Sad — Varna (Bulgarien) den 15. december 2011 — Stroy Trans EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

9

2012/C 080/13

Sag C-643/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen Sad — Varna (Bulgarien) den 15. december 2011 — LVK-56 EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

10

2012/C 080/14

Sag C-645/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 16. december 2011 — Land Berlin mod Ellen Mirjam Sapir m.fl.

11

2012/C 080/15

Sag C-664/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanien) den 30. december 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L. mod Banco Mare Nostrum, S.A.

11

2012/C 080/16

Sag C-665/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanien) den 30. december 2011 — Alfonso Carlos Amselem Almor mod NCG Banco, S.A.

12

2012/C 080/17

Sag C-4/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italien) den 2. januar 2012 — Danilo Tola mod Ministero della Difesa

12

2012/C 080/18

Sag C-23/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāts (Republikken Letland) den 17. januar 2012 — Mohamad Zakaria

12

2012/C 080/19

Sag C-48/12: Sag anlagt den 31. januar 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

13

2012/C 080/20

Sag C-50/12 P: Appel iværksat den 1. februar 2012 af Kendrion NV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 16. november 2011 i sag T-54/06, Kendrion mod Kommissionen

14

 

Retten

2012/C 080/21

Sag T-76/08: Rettens dom af 2. februar 2012 — EI du Pont de Nemours m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for kloroprengummi — beslutning der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — fastsættelse af priser — opdeling af markedet — tilregnelse af ulovlig adfærd — jointventure-selskab — retningslinjer for beregning af bøder — formildende omstændigheder — samarbejde)

15

2012/C 080/22

Sag T-77/08: Rettens dom af 2. februar 2012 — Dow Chemical mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedsandele for kloroprengummi — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — fastsættelse af priser — fordeling af markedet — tilregnelse af ulovlig adfærd — joint ventures — retningslinjer for beregning af bøder — formildende omstændigheder — samarbejde)

15

2012/C 080/23

Sag T-83/08: Rettens dom af 2. februar 2012 — Denki Kagaku Kogyo og Denka Chemicals Denki mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — markedet for kloroprengummi — beslutning der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — fastsættelse af priser — opdeling af markedet — bevis for deltagelse i kartellet — bevis for afstandtagen — overtrædelsens varighed — ret til forsvar — aktindsigt — retningslinjer for beregning af bøder — ingen tilbagevirkende kraft — berettiget forventning — proportionalitetsprincippet — formildende omstændigheder)

16

2012/C 080/24

Sag T-321/09: Rettens dom af 2. februar 2012 — skytron energy mod KHIM (arraybox) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket arraybox — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

16

2012/C 080/25

Sag T-469/09: Rettens dom af 2. februar 2012 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra EF-finansiering — sektoren for forarbejdning af tomater og sektoren for oplagring af ris — primære kontroller — det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger — proportionalitetsprincippet)

16

2012/C 080/26

Sag T-305/10: Rettens dom af 7. februar 2012 — Hartmann-Lamboy mod KHIM — Diptyque (DYNIQUE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket DYNIQUE — det ældre EF-ordmærke DIPTYQUE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2012/C 080/27

Sag T-387/10: Rettens dom af 2. februar 2012 — Goutier mod KHIM — Euro Data (ARANTAX) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket ARANTAX — det ældre nationale ordmærke ANTAX — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009)

17

2012/C 080/28

Sag T-424/10: Rettens dom af 7. februar 2012 — Dosenbach-Ochsner mod KHIM — Sisma (gengivelse af elefanter i et rektangel) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærke, der gengiver elefanter i et rektangel — ældre internationale og nationale figurmærker, der gengiver en elefant, og det ældre nationale ordmærke elefanten — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ældre varemærkers særpræg)

17

2012/C 080/29

Sag T-596/10: Rettens dom af 2. februar 2012 — Almunia Textil mod KHIM — FIBA-Europe (EuroBasket) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket EuroBasket — det ældre EF-figurmærke Basket — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

18

2012/C 080/30

Sag T-64/11: Rettens dom af 7. februar 2012 — Run2Day Franchise mod KHIM — Runners Point (Run2) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Run2 — de ældre EF-ord- og figurmærker RUN2DAY — det ældre Benelux-figurmærke RUN2DATE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

18

2012/C 080/31

Sag T-315/10: Rettens kendelse af 20. januar 2012 — Groupe Partouche mod Europa-Kommissionen (Annullationssøgsmål — fusioner — beslutning, hvorved en fusion erklæres forenelig med fællesmarkedet — artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement — afvisning)

18

2012/C 080/32

Sag T-607/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 23. januar 2012 — Henkel og Henkel France mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — afgørelse fra Kommissionen hvorved der gives afslag på udlevering af dokumenter til en national konkurrencemyndighed — begæring om foreløbige forholdsregler — manglende søgsmålsinteresse — tilsidesættelse af formforskrifter — de begærede foranstaltninger ej af foreløbig karakter — afvisning)

19

2012/C 080/33

Sag T-637/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. januar 2012 — Euris Consult mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — oversættelsestjenester til maltesisk — afvisning af en tilbudsgivers bud — kommunikationsprocedurer — begæring om udsættelse af gennemførelse — fortabelse af mulighed — alvorligt og uopretteligt tab foreligger ikke — manglende uopsættelighed)

19

2012/C 080/34

Sag T-674/11: Sag anlagt den 30. december 2011 — TV2/Danmark mod Kommissionen

19

2012/C 080/35

Sag T-1/12: Sag anlagt den 2. januar 2012 — Frankrig mod Kommissionen

20

2012/C 080/36

Sag T-18/12: Sag anlagt den 9. januar 2012 — Interbev mod Kommissionen

21

2012/C 080/37

Sag T-22/12: Sag anlagt den 16. januar 2012 — Fomanu mod KHIM (Qualität hat Zukunft)

22

2012/C 080/38

Sag T-26/12: Sag anlagt den 20. januar 2012 — PT Musim Mas mod Rådet

22

2012/C 080/39

Sag T-29/12: Sag anlagt den 17. januar 2012 — Bauer mod KHIM — BenQ Materials (Daxon)

23

2012/C 080/40

Sag T-33/12: Sag anlagt den 23. januar 2012 — Piotrowski mod KHIM (MEDIGYM)

24

2012/C 080/41

Sag T-34/12: Sag anlagt den 25. januar 2012 — Herbacin cosmetic mod KHIM — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

24

2012/C 080/42

Sag T-36/12: Sag anlagt den 20. januar 2012 — Athens Resort Casino mod Kommissionen

25

2012/C 080/43

Sag T-43/12: Sag anlagt den 30. januar 2012 — Hamcho og Hamcho International mod Rådet

25

2012/C 080/44

Sag T-337/09: Rettens kendelse af 6. februar 2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia mod Kommission

26

2012/C 080/45

Sag T-298/11: Rettens kendelse af 18. januar 2012 — Ghost Brand mod KHIM — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

26

2012/C 080/46

Sag T-300/11: Rettens kendelse af 18. januar 2012 — Otto mod KHIM — Nalsani (TOTTO)

26

2012/C 080/47

Sag T-362/11: Rettens kendelse af 18. januar 2012 — Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe mod Kommission

26

2012/C 080/48

Sag T-397/11: Rettens kendelse af 26. januar 2012 — Symfiliosi mod FRA

26


DA

 

Top