Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:072:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 72, 10. marts 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.072.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 72

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
10. marts 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

2012/C 072/01

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 22. december 2011 om kreditinstitutters finansiering denomineret i amerikanske dollar (ESRB/2011/2)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 072/02

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

22

2012/C 072/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6369 — HBO/Ziggo/HBO Nederland) (2)

24

2012/C 072/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6216 — IHC/DEME/OceanflORE JV) (2)

24


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 072/05

Euroens vekselkurs

25

2012/C 072/06

Kommissionens afgørelse af 9. marts 2012 om udnævnelse af tre nye medlemmer af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri

26

2012/C 072/07

Meddelelse fra Kommissionen — Retningslinjer for nedsættelse af kvoter efter artikel 105, stk. 1, 2 og 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009

27

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 072/08

Myndigheder med beføjelse til at udstede eksportlicenser for kulturgoder, jf. artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 116/2009

29

2012/C 072/09

Meddelelse fra Sverige vedrørende gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU

43

2012/C 072/10

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7, EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5, EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6, EUT C 157 af 27.5.2011, s. 8, EUT C 203 af 9.7.2011, s. 16, EUT C 11 af 13.1.2012, s. 13)

44


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 072/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6521 — Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta) (2)

45


 


 

(1)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top