EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 24, 28. januar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.024.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 24

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
28. januar 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

475. plenarmøde den 26. og 27. oktober 2011

2012/C 024/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om socialt entreprenørskab og socialt iværksætteri (sonderende udtalelse)

1

2012/C 024/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om krisens konsekvenser for europæiske virksomheders mulighed for at foretage klimavenlige investeringer (sonderende udtalelse)

7

2012/C 024/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om behandling og udnyttelse af den europæiske unions industri- og mineaffald til økonomiske og miljømæssige formål (initiativudtalelse)

11

2012/C 024/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om muligheder og udfordringer for en mere konkurrencedygtig europæisk træbearbejdnings- og møbelsektor (initiativudtalelse)

18

2012/C 024/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om perspektiverne for bæredygtig beskæftigelse i jernbanesektoren, sektoren for rullende materiel og infrastruktur: Hvordan påvirker de industrielle ændringer beskæftigelsen og kompetencegrundlaget i Europa? (initiativudtalelse)

24

2012/C 024/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om styrkelse af samhørigheden og samordningen i EU på det sociale område ved hjælp af den nye horisontale sociale klausul i EUF-traktatens artikel 9 (initiativudtalelse)

29

2012/C 024/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om hjemløshed (initiativudtalelse)

35

2012/C 024/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Cloud-computing i Europa (initiativudtalelse)

40

2012/C 024/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om udvikling af regionale zoner for forvaltning af fiskebestande og fiskerikontrol (initiativudtalelse)

48

2012/C 024/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om civilsamfundets rolle i frihandelsaftalen mellem EU og Indien (initiativudtalelse)

51

2012/C 024/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om EU's nye udenrigs- og sikkerhedspolitik og civilsamfundets rolle (initiativudtalelse)

56


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

475. plenarmøde den 26. og 27. oktober 2011

2012/C 024/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag — KOM(2011) 121 endelig — 2011/0058 (CNS)

63

2012/C 024/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet — KOM(2011) 169 endelig — 2011/0092 (CNS) og Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Mere intelligent energibeskatning i EU: Forslag til revision af energibeskatningsdirektivet — KOM(2011) 168 endelig

70

2012/C 024/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik — KOM(2011) 483 endelig — 2011/0210 (COD)

78

2012/C 024/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (omarbejdning) — KOM(2011) 319 endelig — 2009/0165 (COD)

79

2012/C 024/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (omarbejdning) — KOM(2011) 320 endelig — 2008/0244 (COD)

80

2012/C 024/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet — KOM(2011) 482 endelig — 2011/0211 (COD)

81

2012/C 024/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet — KOM(2011) 481 endelig — 2011/0209 (COD)

83

2012/C 024/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet — KOM(2011) 484 endelig — 2011/0212 (COD)

84

2012/C 024/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog om onlinespil i det indre marked« — KOM(2011) 128 endelig

85

2012/C 024/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog — En ramme for corporate governance i EU« — KOM(2011) 164 endelig

91

2012/C 024/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Akten for det indre marked — Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid — »Sammen om fornyet vækst«KOM(2011) 206 endelig

99

2012/C 024/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Udvikling af sportens europæiske dimension — KOM(2011) 12 endelig

106

2012/C 024/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse: Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 — KOM(2011) 244 endelig

111

2012/C 024/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet — KOM(2011) 330 endelig

116

2012/C 024/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål — KOM(2011) 353 endelig — 2011/0156 (COD)

119

2012/C 024/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand — KOM(2011) 385 endelig — 2011/0170 (NLE)

122

2012/C 024/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om flypassagerers etablerede rettigheder — virkemåde og anvendelse

125

2012/C 024/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdet) — KOM(2011) 402 endelig — 2011/0187 (COD)

131

2012/C 024/30

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF — KOM(2011) 370 endelig — 2011/0172 (COD)

134

2012/C 024/31

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Det åbne internet og netneutraliteten i Europa — KOM(2011) 222 endelig

139

2012/C 024/32

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Hvidbog: En køreplan for et fælles europæisk transportområde — mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem« — KOM(2011) 144 endelig

146

2012/C 024/33

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug (tillægsudtalelse)

154


DA

 

Top