Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:018:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 18, 21. januar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.018.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 18

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
21. januar 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 018/01

Udtalelse fra Kommissionen af 20. januar 2012 vedrørende den ændrede plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra atomkraftværket i Blayais, Frankrig

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 018/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6425 — Imperial Mobility/Lehnkering) (1)

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 018/03

Euroens vekselkurs

3

2012/C 018/04

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 5. december 2011 om udkast til beslutning i sag COMP/39.692 — IBM's vedligeholdelsestjenester — Ordfører: Estland

4

2012/C 018/05

Høringskonsulentens endelige rapport — COMP/39.692 — IBM's vedligeholdelsestjenester

5

2012/C 018/06

Resumé af Kommissionens afgørelse af 13. december 2011 om en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 54 (Sag COMP/39.692 — IBM's vedligeholdelsestjenester) (meddelt under nummer K(2011) 9245)  (1)

6

2012/C 018/07

Kommissionens afgørelse af 19. januar 2012 om etablering af Den Europæiske Unions Myndighedsgruppe for Offshore Olie- og Gasaktiviteter

8

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 018/08

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, første punktum, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste på luftfartsruter mellem lufthavnene på Lampedusa og Pantelleria og Trapani, Palermo og Catania (1)

11

2012/C 018/09

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til fremgangsmåden i artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste i henhold til bekendtgørelsen i EUT C 53 af 19. februar 2011 (1)

12


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

2012/C 018/10

Offentliggørelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

13

2012/C 018/11

Meddelelse i henhold til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

14

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2012/C 018/12

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af ethanolamin med oprindelse i USA

16


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top