Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 12, 14. januar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.012.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 12

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
14. januar 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 012/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 012/02

Euroens vekselkurs

5

 

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

2012/C 012/03

Afgørelse nr. E3 af 19. oktober 2011 om overgangsperioden fastsat i artikel 95 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (2)

6

 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

2012/C 012/04

Afgørelse vedtaget af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 23. marts 2011 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

8

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 012/05

Bekendtgørelse fra Europa-Kommissionen om Den Hellenske Republiks meddelelse om en kompetent myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

17

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

Europa-Kommissionen

2012/C 012/06

Offentliggørelse af det norske »Samferdselsdepartementets« planer om tildeling af kontrakt om offentlig tjeneste uden forudgående udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70

18


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 012/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Beslutning om at indstille den formelle undersøgelsesprocedure, efter at medlemsstaten har trukket anmeldelsen tilbage — Statsstøtte — Polen (Artikel 107-109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) — Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 108, stk. 2, i TEUF — tilbagetrækning af anmeldelse — Statsstøtte SA.30340 (11/C) — LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland (1)

21


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen

DA

 

Top