Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:376:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 376, 22. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.376.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 376

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
22. december 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

474. plenarmøde den 21. og 22. september 2011

2011/C 376/01

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fremme af vedvarende energi og EU's naboskabspolitik: Euro-Middelhavsområdet (sonderende udtalelse)

1

2011/C 376/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om storbyområder og byregioner inden for rammerne af Europa 2020-strategien (initiativudtalelse)

7

2011/C 376/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om leader som instrument for lokal udvikling (initiativudtalelse)

15

2011/C 376/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fremtiden for unge landmænd i Europa (initiativudtalelse)

19

2011/C 376/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om udvikling af landdistrikterne og beskæftigelse på det vestlige Balkan

25

2011/C 376/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fremme af repræsentative civilsamfund i Euromed-regionen (initiativudtalelse)

32

2011/C 376/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Det fælles europæiske luftrum II (initiativudtalelse)

38


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

474. plenarmøde den 21. og 22. september 2011

2011/C 376/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En ny turismepolitik for Europa — verdens førende rejsemål KOM(2010) 352 endelig

44

2011/C 376/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Status vedrørende »Small Business Act« for Europa KOM(2011) 78 endelig

51

2011/C 376/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer KOM(2011) 259 endelig — 2011/0111 (CNS)

58

2011/C 376/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage visse opgaver i forbindelse med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering. KOM(2011) 288 endelig — 2011/0135 (COD)

62

2011/C 376/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker KOM(2011) 289 endelig — 2011/0136 (COD)

66

2011/C 376/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk standardisering og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 2009/23/EF KOM(2011) 315 endelig — 2011/0150 (COD)

69

2011/C 376/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen »Strategi for Den Europæiske Unions effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder«KOM(2010) 573 endelig

74

2011/C 376/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer KOM(2010) 636 endelig

81

2011/C 376/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller KOM(2011) 126 endelig — 2011/0059 (CNS) og om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber KOM(2011) 127 endelig — 2011/0060 (CNS)

87

2011/C 376/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den europæiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015 — Intelligent, bæredygtig og innovativ offentlig forvaltning ved hjælp af ikt KOM(2010) 743 endelig og meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Interoperabilitet som forudsætning for europæiske offentlige tjenester KOM(2010) 744 endelig

92

2011/C 376/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt Europa under Europa 2020-strategien KOM(2011) 21 endelig

97

2011/C 376/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: »Rio+20: mod en grøn økonomi og bedre styring«KOM(2011) 363 endelig — Det europæiske organiserede civilsamfunds bidrag

102

2011/C 376/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 KOM(2011) 112 endelig

110

2011/C 376/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen KOM(2011) 336 endelig — 2011/0147 (COD)

116


DA

 

Top