Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:351E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 351, 2. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.CE2011.351.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 351E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
2. december 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet
SESSIONEN 2010-2011
Mødeperioden fra den 6. til 8. juli 2010
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 298 E af 4.11.2010.
VEDTAGNE TEKSTER

 

Tirsdag den 6. juli 2010

2011/C 351E/01

EU-strategien for Østersøområdet og makroregioners rolle i den fremtidige samhørighedspolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om EU-strategien for Østersøområdet og makroregioners rolle i den fremtidige samhørighedspolitik (2009/2230(INI))

1

2011/C 351E/02

EU's regionalpolitiks bidrag til bekæmpelsen af den finansielle og økonomiske krise med særlig fokus på mål 2Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om EU's regionalpolitiks bidrag til bekæmpelsen af den finansielle og økonomiske krise med særlig fokus på mål 2 (2009/2234(INI))

8

2011/C 351E/03

En bæredygtig fremtid for transportenEuropa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om en bæredygtig fremtid for transporten (2009/2096(INI))

13

2011/C 351E/04

Årlig betænkning fra Udvalget for Andragender 2009Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2009 (2009/2139(INI))

23

2011/C 351E/05

Fremme af unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status som praktikant og lærlingEuropa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om fremme af de unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status for praktikanter og praktik- og lærlingeordninger (2009/2221(INI))

29

2011/C 351E/06

Atypiske arbejdskontrakter, jobsikkerhed og nye former for arbejdsmarkedsdialogEuropa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om atypiske arbejdskontrakter, jobsikkerhed, flexicurity og nye former for arbejdsmarkedsdialog (2009/2220(INI))

39

2011/C 351E/07

Grønbog fra Kommissionen om håndtering af bioaffald i EUEuropa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om Kommissionens grønbog om håndtering af bioaffald i EU (2009/2153(INI))

48

 

Onsdag den 7. juli 2010

2011/C 351E/08

Aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektorenEuropa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2010 om aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektoren (2010/2009(INI))

56

2011/C 351E/09

Grænseoverskridende krisestyring i banksektorenEuropa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2010 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende krisestyring i banksektoren (2010/2006(INI))

61

BILAG TIL BESLUTNINGEN

65

2011/C 351E/10

Den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme og fremtidige aktionerEuropa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2010 om den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme og fremtidige aktioner

69

2011/C 351E/11

Islands ansøgning om medlemskab af EUEuropa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2010 om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union

73

 

Torsdag den 8. juli 2010

2011/C 351E/12

KosovoEuropa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om den europæiske integrationsproces for Kosovo

78

2011/C 351E/13

AlbanienEuropa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Albanien

85

2011/C 351E/14

Situationen i KirgisistanEuropa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om situationen i Kirgisistan

92

2011/C 351E/15

Aids/hiv med henblik på den 18. internationale aids-konference (Wien, 18.-23. juli 2010)Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om en rettighedsbaseret tilgang til EU's indsats mod hiv/aids

95

2011/C 351E/16

Ikrafttræden af konventionen om fragmentationsammunition den 1. august 2010 og EU's rolleEuropa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om ikrafttrædelsen af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle

101

2011/C 351E/17

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 (2009/2236(INI))

103

2011/C 351E/18

EU's importordning for fiskevarer og akvakulturprodukter i forbindelse med den kommende reform af den fælles fiskeripolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om EU's importordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter i lyset af reformen af den fælles fiskeripolitik (2009/2238(INI))

119

2011/C 351E/19

Zimbabwe, navnlig sagen om Farai MaguwuEuropa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Zimbabwe, navnlig sagen om Farai Maguwu

128

2011/C 351E/20

Venezuela, navnlig sagen om Maria Lourdes AfiuniEuropa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Venezuela, navnlig sagen om Maria Lourdes Afiuni

130

2011/C 351E/21

NordkoreaEuropa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Nordkorea

132


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 6. juli 2010

2011/C 351E/22

Anmodning om beskyttelse af Valdemar Tomaševskis parlamentariske immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse af 6. juli 2010 om anmodning om beskyttelse af Valdemar Tomaševskis immunitet og privilegier (2010/2047(IMM))

137


 

III   Forberedende retsakter

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 6. juli 2010

2011/C 351E/23

Medlemsstaternes tiltrædelse af konventionen angående internationale udstillinger, der blev undertegnet i Paris den 22. november 1928 ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af, at medlemsstater tiltræder konventionen angående internationale udstillinger, der blev undertegnet i Paris den 22. november 1928, og som blev suppleret med protokol af 10. maj 1948, af 16. november 1966 og af 30. november 1972 samt ændret den 24. juni 1982 og den 31. maj 1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

139

2011/C 351E/24

Indgåelse af protokollen om integreret kystzoneforvaltning til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

140

2011/C 351E/25

Aftale EU/Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil (05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE))

140

2011/C 351E/26

Schweiz' og Liechtensteins deltagelse i Frontex ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet på den anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (05707/2010 - C7-0217/2009 - 2009/0073(NLE))

141

2011/C 351E/27

Kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE))

142

2011/C 351E/28

Buspassagerers rettigheder ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (05218/3/2010– C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

149

P7_TC2-COD(2008)0237
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 6. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2010 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004
 (1)

150

BILAG I

166

BILAG II

167

2011/C 351E/29

Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning 6. juli 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD))

168

P7_TC2-COD(2008)0246
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 6. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

169

2011/C 351E/30

Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og samspillet med andre transportformer ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for ibrugtagning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportmåder (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))

169

BILAG

170

2011/C 351E/31

Meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i medlemsstaterne og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (KOM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD))

171

P7_TC1-COD(2009)0005
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/…/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF

172

BILAG

173

 

Onsdag den 7. juli 2010

2011/C 351E/32

Nye fødevarer ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 1331/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0002
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 7. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2010 om nye fødevarer, ændring af forordning (EF) nr. 1331/2008 og ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001
 (1)

175

2011/C 351E/33

Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (11962/2/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD))

193

P7_TC2-COD(2007)0286
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 7. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/…/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning)

194

2011/C 351E/34

Krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD))

194

P7_TC2-COD(2008)0198
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 7. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning

195

2011/C 351E/35

Beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***IForslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD))

195

2011/C 351E/36

Europæisk værdipapirtilsynsmyndighed ***IForslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD))

267

2011/C 351E/37

Makrotilsyn på fællesskabsplan med det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici ***IForslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici (KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD))

321

2011/C 351E/38

Europæisk bankmyndighed ***IForslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed (KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD))

337

2011/C 351E/39

Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger ***IForslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD))

391

2011/C 351E/40

Kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juli 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker (KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD))

446

P7_TC1-COD(2009)0099
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 7. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/…/EU om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker

447

2011/C 351E/41

Overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici *Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS))

447

 

Torsdag den 8. juli 2010

2011/C 351E/42

Aftale EU/USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra EU til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (11222/1/2010/REV 1 og COR 1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE))

453

2011/C 351E/43

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

454

P7_TC1-NLE(2010)0816
Europa-Parlamentets holdning fastlagt den 8. juli 2010 med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere

455

BILAG

468

BILAG

470


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Politiske ændringer: den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv, udeladelser markeres med symbolet ▐.

Tekniske rettelser og justeringer foretaget af tjenestegrenene: den nye eller ændrede tekst markeres med kursiv, udeladelser markeres med symbolet ║.

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top