EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:347:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 347, 26. november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.347.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 347

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
26. november 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 347/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 340 af 19.11.2011

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 347/02

Forenede sager C-403/08 og C-429/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 4. oktober 2011 — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA og Multichoice Hellas SA mod QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisur Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (sag C-403/08) og Karen Murphy mod Media Protection Services Ltd (sag C-429/08) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales) og Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Radio- og tv-udsendelse via satellit — udsendelse af fodboldkampe — modtagelse af udsendelsen ved hjælp af satellitdekoderkort — satellitdekoderkort, der lovligt er bragt i omsætning i en medlemsstat og anvendes i en anden medlemsstat — forbud mod markedsføring og anvendelse i en medlemsstat — visning af udsendelserne i strid med de tildelte eksklusive rettigheder — ophavsret — ret til tv-udsendelse — eksklusive licenser til udsendelse på en enkelt medlemsstats område — fri udveksling af tjenesteydelser — artikel 56 TEUF — konkurrence — artikel 101 TEUF — konkurrencebegrænsende formål — beskyttelse af adgangsstyringstjenester — ulovlig anordning — direktiv 98/84/EF — direktiv 2001/29/EF — reproduktion af værkerne i en satellitdekoders hukommelse og på en tv-skærm — undtagelse fra retten til reproduktion — overføring af værkerne til almenheden i restaurationer — direktiv 93/83/EØF)

2

2011/C 347/03

Sag C-302/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — støtte til virksomhederne i Venedig og Chioggia — nedsættelse af sociale bidrag — tilbagesøgning)

3

2011/C 347/04

Sag C-493/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. oktober 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — artikel 63 TEUF og EØS-aftalens artikel 40 — frie kapitalbevægelser — udenlandske og nationale pensionsfonde — selskabsskat — udbytte — fritagelse — forskelsbehandling)

4

2011/C 347/05

Sag C-381/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 6. oktober 2011 — Astrid Preissl KEG mod Landeshauptmann von Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Østrig) (Industripolitik — fødevarehygiejne — forordning (EF) nr. 852/2004 — installering af en håndvask på toiletterne i en virksomhed, der forhandler fødevarer)

4

2011/C 347/06

Sag C-382/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 6. oktober 2011 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda og Stefan Toth mod Landeshauptmann von Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Østrig) (Industripolitik — fødevarehygiejne — forordning (EF) nr. 852/2004 — håndkøbssalg af bagværk og konditorvarer)

5

2011/C 347/07

Sag C-421/10: Domstolens dom (Femte Afdeling Afdeling) af 6. oktober 2011 — Finanzamt Deggendorf mod Markus Stoppelkamp, som kurator for boet efter Harald Raab (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Moms — sjette direktiv — artikel 21, stk. 1, litra b) — fastlæggelse af det fiskale tilknytningssted — ydelser, der leveres af en tjenesteyder, der er bosiddende i samme land som aftageren af disse ydelser, men som har hjemstedet for sin økonomiske virksomhed i et andet land — begrebet »afgiftspligtig, der er etableret i udlandet«)

5

2011/C 347/08

Sag C-443/10: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2011 — Philippe Bonnarde mod Agence de Services et de Paiement (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif de Limoges (Frankrig)) (Frie varebevægelser — kvantitative restriktioner — foranstaltninger med tilsvarende virkning — import foretaget af en person bosiddende i en medlemsstat af et køretøj, som allerede er indregistreret i en anden medlemsstat — miljøbonus — betingelser — attest, der godtgør, at køretøjet er et demonstrationskøretøj)

6

2011/C 347/09

Sag C-506/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. oktober 2011 — Rico Graf og Rudolf Engel mod Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Tyskland) (Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer — ligebehandling — selvstændige grænsearbejdere — forpagtningskontrakt — landbrugsstruktur — bestemmelse i en medlemsstat, hvorefter der kan nedlægges forbud mod kontrakten, hvis produkterne, der er fremstillet på det nationale område af schweiziske grænsearbejdende landbrugere, er bestemt til eksport fritaget for told til Schweiz)

6

2011/C 347/10

Sag C-364/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Bíróság (Republikken Ungarn) den 11. juli 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott és mások mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ENSZ Menekültügyi Főbiztosság

7

2011/C 347/11

Sag C-409/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Bíróság (Republikken Ungarn) den 1. august 2011 — Csonka Gábor m.fl. mod den ungarske stat

7

2011/C 347/12

Sag C-438/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 26. august 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Hafen

8

2011/C 347/13

Sag C-439/11 P: Appel iværksat den 25. august 2011 af Ziegler SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 16. juni 2011 i sag T-199/08, Ziegler mod Kommissionen

8

2011/C 347/14

Sag C-444/11 P: Appel iværksat den 30. august 2011 af Team Relocations NV m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 16. juni 2011 i forenede sager T-204/08 og T-212/08, Team Relocations NV m.fl. mod Kommissionen

9

2011/C 347/15

Sag C-451/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichts Gießen (Tyskland) den 1. september 2011 — Natthaya Dülger mod Wetteraukreis

10

2011/C 347/16

Sag C-455/11 P: Appel iværksat den 2. september 2011 af Solvay SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Udvidede Afdeling) den 16. juni 2011 i sag T-186/06, Solvay SA mod Europa-Kommissionen

11

2011/C 347/17

Sag C-466/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale ordinario di Brescia (Italien) den 9. september 2011 — Gennaro Currà m.fl. mod Forbundsrepublikken Tyskland

12

2011/C 347/18

Sag C-467/11 P: Appel iværksat den 9. september 2011 af Audi AG og Volkswagen AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 6. juli 2011 i sag T-318/09 — Audi AG og Volkswagen AG mod KHIM

12

2011/C 347/19

Sag C-473/11: Sag anlagt den 16. september 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene

13

2011/C 347/20

Sag C-477/11 P: Appel iværksat den 19. september 2011 af Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd til prøvelse af Rettens kendelse (Fjerde Afdeling) af 4. juli 2011 i sag F-275/09, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd mod Europa-Kommissionen

13

2011/C 347/21

Sag C-483/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Argeș (Rumænien) den 20. september 2011 — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc og Cornelia Mihăilescu mod den rumænske stat repræsenteret ved Ministerul Finanțelor Publice

14

2011/C 347/22

Sag C-484/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Argeș (Rumænien) den 20. september 2011 — Mariana Budan mod den rumænske stat — Ministerul Finanțelor Publice repræsenteret ved Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș

15

2011/C 347/23

Sag C-487/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administratīvā rajona tiesa (Den Lettiske Republik) den 22. september 2011 — Laimonis Treimanis mod Valsts ieņēmumu dienests

15

2011/C 347/24

Sag C-489/11 P: Appel iværksat den 23. september 2011 af Mitsubishi Electric Corp. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 12. juli 2011 i sag T-133/07, Mitsubishi Electric Corp. mod Europa-Kommissionen

15

2011/C 347/25

Sag C-492/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di Pace di Mercato San Severino (Italien) den 26. september 2011 — Ciro Di Donna mod Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA)

16

2011/C 347/26

Sag C-493/11 P: Appel iværksat den 23. september 2011 af United Technologies Corp. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i sag T-141/07, United Technologies Corp. mod Europa-Kommissionen

17

2011/C 347/27

Sag C-494/11 P: Appel iværksat den 23. september 2011 af Otis Luxembourg Sàrl, tidligere General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company og Otis GmbH & Co. OHG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i sag T-141/07, Otis Luxembourg Sàrl, tidligere General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company og Otis GmbH & Co. OHG mod Europa-Kommissionen

18

2011/C 347/28

Sag C-498/11 P: Appel iværksat den 27. september 2011 af Toshiba Corp. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 12. juli 2011 i sag T-113/07, Toshiba Corp. mod Europa-Kommissionen

18

2011/C 347/29

Sag C-501/11 P: Appel iværksat den 28. september 2011 af Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV og Schindler Deutschland Holding GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i sag T-138/07, Schinder Holding Ltd m.fl. mod Europa-Kommissionen, støttet af Rådet for Den Europæiske Union

19

2011/C 347/30

Sag C-502/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 30. september 2011 — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss mod Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

20

2011/C 347/31

Sag C-503/11 P: Appel iværksat den 30. september 2011 af ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, tidligere ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, og ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i de forenede sager T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 og T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mod Europa-Kommissionen

21

2011/C 347/32

Sag C-504/11 P: Appel iværksat den 30. september 2011 af ThyssenKrupp Ascenseurs Luxemburg Sàrl til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i de forenede sager T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 og T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mod Europa-Kommissionen

22

2011/C 347/33

Sag C-505/11 P: Appel iværksat den 30. september 2011 af ThyssenKrupp Elevator AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i de forenede sager T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 og T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mod Kommissionen

23

2011/C 347/34

Sag C-506/11 P: Appel iværksat den 13. juli 2011 af ThyssenKrupp AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 30. september 2011 i de forenede sager T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 og T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mod Kommissionen

24

2011/C 347/35

Sag C-512/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Työtuomioistuin (Finland) den 3. oktober 2011 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry mod Terveyspalvelualan Liitto ry og Mehiläinen Oy

25

2011/C 347/36

Sag C-513/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Työtuomioistuin (Finland) den 3. oktober 2011 — Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry mod Teknologiateollisuus ry og Nokia Siemens Networks Oy

25

 

Retten

2011/C 347/37

Sag T-38/05: Rettens dom af 12. oktober 2011 — Agroexpansión mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — det spanske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — beslutning, der fastslår en tilsidesættelse af artikel 81 EF — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — bøder — tilregnelse af ulovlig adfærd — maksimumsgrænse på 10 % af omsætningen — afskrækkende virkning — ligebehandling — formildende omstændigheder — samarbejde)

26

2011/C 347/38

Sag T-41/05: Rettens dom af 12. oktober 2011 — Alliance One International mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — det spanske marked for køb og første forarbejdning af råtobak — beslutning, der fastslår en tilsidesættelse af artikel 81 EF — fastsættelse af priser og opdeling af markedet — bøder — tilregnelse af ulovlig adfærd — maksimumsgrænse på 10 % af omsætningen — afskrækkende virkning — formildende omstændigheder)

26

2011/C 347/39

Sag T-139/06: Rettens dom af 19. oktober 2011 — Frankrig mod Kommissionen (Manglende opfyldelse af en dom afsagt af Domstolen vedrørende traktatbrud — tvangsbøde — medlemsstatens vedtagelse af visse foranstaltninger — krav om betaling — Kommissionens kompetence — Rettens kompetence)

27

2011/C 347/40

Sag T-312/07: Rettens dom af 12. oktober 2011 — Dimos Peramatos mod Kommissionen (Finansiel støtte bevilget et projekt på miljøområdet — LIFE — beslutning om delvist at tilbagesøge det udbetalte beløb — fastlæggelse af de forpligtelser, som støttemodtageren har påtaget sig i forbindelse med det støttede projekt — berettiget forventning — begrundelsespligt)

27

2011/C 347/41

Sag T-449/08: Rettens dom af 18. oktober 2011 — SLV Elektronik mod KHIM — Jiménez Muñoz (LINE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EF-figurmærket LINE — de ældre nationale ord- og figurmærker Line — delvist afslag på registrering — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

27

2011/C 347/42

Sag T-561/08: Rettens dom af 18. oktober 2011 — Gutknecht mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — sundhedspolitik — biocidholdige produkter — identifikation af aktive stoffer på markedet — Kommissionens vedtagelse af forordninger i henhold til direktiv 98/8/EF — årsagsforbindelse)

28

2011/C 347/43

Sag T-393/09: Rettens dom af 13. oktober 2011 — NEC Display Solutions Europe mod KHIM — Nokia (NaViKey) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EF-ordmærket NaViKey — det ældre EF-ordmærke NAVI — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — tilsidesættelse af begrundelsespligten — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

28

2011/C 347/44

Sag T-439/09: Rettens dom af 18. oktober 2011 — Purvis mod Parlamentet (Regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — supplerende pensionsordning — afslag på at udbetale en del af den supplerende frivillige pensionsordning som et engangsbeløb — ulovlighedsindsigelse — velerhvervede rettigheder — berettiget forventning — proportionalitet)

28

2011/C 347/45

Sag T-53/10: Rettens dom af 18. oktober 2011 — Reisenthel mod KHIM — Dynamic Promotion (Stabelkasser og kurve) (EF-design — ugyldighedssag — ugyldighedsafdelingens afslag på ugyldighedsbegæringen — meddelelse af ugyldighedsafdelingens afslag pr. telefax — klage for appelkammeret — skriftlig begrundelse for klagen — frist for indgivelse — antagelse af klage til behandling — artikel 57 i forordning (EF) nr. 6/2002 — berigtigelse af en afgørelse — artikel 39 i forordning (EF) nr. 2245/2002 — det almindelige retsprincip om tilbagetrækning af en retsstridig afgørelse)

29

2011/C 347/46

Sag T-87/10: Rettens dom af 11. oktober 2011 — Chestnut Medical Technologies mod KHIM (PIPELINE) (EF-varemærker — ansøgning om registrering af EF-ordmærket »PIPELINE« — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

29

2011/C 347/47

Sag T-213/10 P: Rettens dom af 24. oktober 2011 — P mod Parlamentet (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — afskedigelse — tab af tillid — begrundelse — urigtig gengivelse af beviserne)

29

2011/C 347/48

Sag T-224/10: Rettens dom af 12. oktober 2011 — Association belge des consommateurs test-achats mod Kommissionen (Konkurrence — fusioner — det belgiske energimarked — beslutning om en fusions forenelighed med fællesmarkedet — tilsagn afgivet under den indledende undersøgelsesfase — beslutning om afvisning af delvis henvisning af undersøgelse af en fusion til nationale myndigheder — annullationssøgsmål — forbrugersammenslutning — retlig interesse — manglende indledning af den dybtgående kontrolprocedure — processuelle rettigheder — afvisning)

30

2011/C 347/49

Sag T-304/10: Rettens dom af 18. oktober 2011 — dm-drogerie markt mod KHIM Semtee (caldea) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EF-figurmærket caldea — det ældre internationale ordmærke BALEA — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — manglende lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

30

2011/C 347/50

Sag T-277/07: Rettens kendelse af 6. oktober 2011 — Secure Computing mod KHIM — Investrónica (SECUREOS) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagekaldelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

31

2011/C 347/51

Sag T-341/08: Rettens kendelse af 30. juni 2011 — Hess Group mod KHIM — Coloma Navarro (COLOMÉ) (EF-varemærker — ugyldighedsbegæring — enighed og tilbagetagelse af ugyldighedsbegæringen — ufornødent at træffe afgørelse i sagen)

31

2011/C 347/52

Sag T-96/09: Rettens kendelse af 28. september 2011 — UCAPT mod Rådet (Annullationssøgsmål — fælles landbrugspolitik — støtteordninger for landbrugere — støtte til produktion af tobak — forordning (EF) nr. 73/2009 — ikke individuelt berørt — afvisning)

31

2011/C 347/53

Sag T-128/09: Rettens kendelse af 3. oktober 2011 — Meridiana og Meridiana fly mod Kommissionen (Statsstøtte — annullationssøgsmål — sagsøgernes passivitet — ufornødent at træffe afgørelse)

32

2011/C 347/54

Sag T-297/10: Rettens kendelse af 11. oktober 2011 — DVB mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — dumping — import af visse aluminiumshjul med oprindelse i Kina — ret til forsvar — beregning af den normale værdi — proportionalitet — søgsmålet delvis afvises, delvis forkastes)

32

2011/C 347/55

Sag T-149/11: Rettens kendelse af 12. oktober 2011 — GS mod Parlamentet og Rådet (Annullationssøgsmål — forordning (EU) nr. 1210/2010 — medlemsstaternes mulighed for at nægte at indløse euromønter, der er uegnede til at være i omløb — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

32

2011/C 347/56

Sag T-206/11: Rettens kendelse af 28. september 2011 — Complex mod KHIM — Kajometal (KX) (EF-varemærker — afslag på registrering — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse i sagen)

33

2011/C 347/57

Sag T-346/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 30. september 2011 — Gollnisch mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — ophævelse af et Europa-Parlamentsmedlems immunitet — begæring om udsættelsen af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

33

2011/C 347/58

Sag T-347/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 30. september 2011 — Gollnisch mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — anmodning om beskyttelse af et parlamentsmedlems immunitet ikke taget til følge — begæring om udsættelse af gennemførelse — ikke taget til følge)

33

2011/C 347/59

Sag T-379/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. september 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann m.fl. mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — miljø — gratistildeling af kvoter for drivhusgasemissioner i henhold til direktiv 2003/87/EF — Kommissionens afgørelse om fastlæggelse af produktbenchmark — begæring om foreløbige forholdsregler — formaliteten — uopsættelighed)

33

2011/C 347/60

Sag T-381/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. september 2011 — Eurofer mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — miljø — gratistildeling af kvoter for udledning af drivhusgasser i henhold til direktiv 2003/87/EF — fastsættelse af de omhandlede produktbenchmark i Kommissionens afgørelse — begæring om foreløbige forholdsregler — formaliteten — uopsættelighed)

34

2011/C 347/61

Sag T-384/11 R: Kendelse afsagt af dommeren i sager om foreløbige forholdsregler den 28. september 2011 — Safa Nicu Sepahan mod Rådet (Særlige rettergangsformer — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at undgå nuklear spredning — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer — begæring om foreløbige forholdsregler — manglende uopsættelighed)

34

2011/C 347/62

Sag T-395/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 30. september 2011 — Elti mod Den Europæiske Unions delegation i Montenegro (Særlige rettergangsformer — offentlige indkøb — udbudsprocedure — afslag på et bud — begæring om udsættelse af gennemførelse — manglende overholdelse af formkrav — begæring ikke taget til følge)

34

2011/C 347/63

Sag T-421/11 R: Kendelse afsagt af dommeren i sager om foreløbige forholdsregler ved Retten den 3. oktober 2011 — Qualitest FZE mod Rådet (Foreløbige forholdsregler — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer — begæring om udsættelse af gennemførelse — manglende uopsættelighed)

35

2011/C 347/64

Sag T-422/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 5. oktober 2011 — Computer Resources International (Luxembourg) mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige kontrakter — udbudsprocedure — afvisning af bud — begæring om udsættelse af gennemførelse — mistet mulighed — ikke alvorligt og uopretteligt tab — ingen uopsættelighed)

35

2011/C 347/65

Sag T-309/10: Sag anlagt den 15. september 2011 — Klein mod Kommissionen

35

2011/C 347/66

Sag T-489/11: Sag anlagt den 20. september 2011 — Ruse Industry mod Kommissionen

36

2011/C 347/67

Sag T-495/11: Sag anlagt den 19. september 2011 — Streng mod KHIM — Gismondi (PARAMETRICA)

37

2011/C 347/68

Sag T-498/11: Sag anlagt den 16. september 2011 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

37

2011/C 347/69

Sag T-503/11: Sag anlagt den 27. september 2011 — Al-Aqsa mod Rådet

38

2011/C 347/70

Sag T-508/11: Sag anlagt den 27. september 2011 — LTTE mod Rådet

39

2011/C 347/71

Sag T-512/11: nSag anlagt den 24. september 2011 — Ryanair mod Kommissionen

40

2011/C 347/72

Sag T-516/11: Sag anlagt den 22. september 2011 — MasterCard m.fl. mod Kommissionen

40

2011/C 347/73

Sag T-519/11 P: Appel iværksat den 29. september 2011 af Sandro Gozi til prøvelse af Personalerettens dom af 20. juli 2011 i sag F-116/10, Gozi mod Kommissionen

41

2011/C 347/74

Sag T-526/11: Sag anlagt den 3. oktober 2011 — Igcar Chemicals mod ECHA

41

2011/C 347/75

Sag T-538/11: Sag anlagt den 10. oktober 2011 — Belgien mod Kommissionen

42

2011/C 347/76

Sag T-540/11: Sag anlagt den 4. oktober 2011 — Melkveebedrijf Overenk m.fl. mod Kommissionen

42

2011/C 347/77

Sag T-234/00: Rettens kendelse af 6. oktober 2011 — Fondazione Opera S. Maria della Carità mod Kommissionen

44

2011/C 347/78

Sag T-235/00: Rettens kendelse af 6. oktober 2011 — Codess Sociale m.fl. mod Kommissionen

44

2011/C 347/79

Sag T-255/00: Rettens kendelse af 6. oktober 2011 — Ciga m.fl. mod Kommissionen

44

2011/C 347/80

Sag T-266/00: Rettens kendelse af 6. oktober 2011 — Confartigianato Venezia m.fl. mod Kommissionen

44

2011/C 347/81

Sag T-502/09: Rettens kendelse af 11. oktober 2011 — Inovis mod KHIM — Sonaecom (INOVIS)

44

2011/C 347/82

Sag T-23/11: Rettens kendelse af 11. oktober 2011 — El Corte Inglés mod KHIM — BA&SH (ba&sh)

44

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 347/83

Sag F-87/11: Sag anlagt den 13. september 2011 — ZZ mod FRONTEX

45

2011/C 347/84

Sag F-88/11: Sag anlagt den 16. september 2011 — ZZ mod Europa-Kommissionen

45

2011/C 347/85

Sag F-89/11: Sag anlagt den 18. september 2011 — ZZ mod Regionsudvalget

45

2011/C 347/86

Sag F-92/11: Sag anlagt den 23. september 2011 — ZZ mod EØSU

46

2011/C 347/87

Sag F-93/11: Sag anlagt den 23. september 2011 — ZZ mod Kommissionen

46

2011/C 347/88

Sag F-95/11: Sag anlagt den 28. september 2011 — ZZ mod EIB

46

2011/C 347/89

Sag F-97/11: Sag anlagt den 3. oktober 2011 — ZZ mod Parlamentet

47

2011/C 347/90

Sag F-98/11: Sag anlagt den 3. oktober 2011 — ZZ m.fl. mod Kommissionen

47


DA

 

Top