EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:238:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 238, 13. august 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.238.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 238

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
13. august 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 238/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 232 af 6.8.2011

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 238/02

Sag C-97/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italien) den 28. februar 2011 — Amia Spa, under likvidation mod Provincia Regionale di Palermo

2

2011/C 238/03

Sag C-104/11 P: Appel iværksat den 1. marts 2011 af Stichting Nederlandse Publieke Omroep, tidligere Nederlandse Omroep Stichting (NOS) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 16. december 2010 i forenede sager T-231/06 og sag T-237/06, Kongeriget Nederlandene (sag T-231/06) og Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (sag T-237/06) mod Europa-Kommissionen

2

2011/C 238/04

Sag C-105/11 P: Appel iværksat den 2. marts 2011 af Kongeriget Nederlandene til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 16. december 2010 i de forenede sager T-231/06 og T-237/06, Kongeriget Nederlandene (sag T-231/06) og Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (sag T-237/06) mod Europa-Kommissionen

3

2011/C 238/05

Sag C-113/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Ragusa (Italien) den 7. marts 2011 — straffesag mod Mohamed Ali Cherni

4

2011/C 238/06

Sag C-236/11: Sag anlagt den 17. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

4

2011/C 238/07

Sag C-251/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Rennes (Frankrig) den 23. maj 2011 — Martial Huet mod Université de Bretagne occidentale

4

2011/C 238/08

Sag C-257/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 26. maj 2011 SC Gran Via Moinești Srl mod Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

4

2011/C 238/09

Sag C-261/11: Sag anlagt den 26. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Danmark

5

2011/C 238/10

Sag C-276/11 P: Appel iværksat den 3. juni 2011 af Viega GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 24. marts 2011 i sag T-375/06, Viega GmbH & Co. KG mod Europa-Kommissionen

5

2011/C 238/11

Sag C-280/11 P: Appel iværksat den 6. juni 2011 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 22. marts 2011 i sag T-233/09, Access Info Europe mod Rådet for Den Europæiske Union

6

2011/C 238/12

Sag C-284/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 8. juni 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto«, grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direktøren for direktoratet »Klager og Opkrævningsadministration« under centraladministrationen for Det Nationale Agentur for Indtægter — Plovdiv)

7

2011/C 238/13

Sag C-285/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 8. juni 2011 — Bonik EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto«, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (direktøren for direktoratet »Klager og Opkrævningsadministration« Varna, under centraladministrationen ved Det Nationale Agentur for Indtægter)

8

2011/C 238/14

Sag C-286/11 P: Appel iværksat den 7. juni 2011 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 24. marts 2011 i sag T-382/06, Tomkins plc mod Europa-Kommissionen

9

2011/C 238/15

Sag C-287/11 P: Appel iværksat den 6. juni 2011 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 24. marts 2011 i sag T-385/06, Aalberts Industries NV, Comap SA, tidligere Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG mod Europa-Kommissionen

10

2011/C 238/16

Sag C-297/11: Sag anlagt den 14. juni 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

11

2011/C 238/17

Sag C-306/11 P: Appel iværksat den 14. juni 2011 af XXXLutz Marken GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 24. marts 2011 i sag T-54/09 — XXXLutz Marken GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) — Natura Selection S.L.

12

2011/C 238/18

Sag C-314/11 P: Appel iværksat den 24. juni 2011 af Europa-Kommissionen til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. april 2011 i sag T-320/09, Planet AE mod Kommissionen

12

 

Retten

2011/C 238/19

Sag T-161/04: Rettens dom af 7. juli 2011 — Valero Jordana mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — reserveliste fra en almindelig udvælgelsesprøve og individuelle afgørelser om udnævnelse af tjenestemænd — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet — beskyttelse af personoplysninger — forordning (EF) nr. 45/2001)

14

2011/C 238/20

Sag T-283/08 P: Rettens dom af 7. juli 2011 — Longinidis mod Cedefop (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — kontrakt på ubestemt tid — afskedigelse — begrundelse — åbenbart urigtigt skøn — ret til forsvar)

14

2011/C 238/21

Sag T-463/08: Rettens dom af 30. juni 2011 — Imagion mod KHIM (DYNAMIC HD) (EF-varemærker — ansøgning om registrering af EF-ordmærket DYNAMIC HD — absolutte registreringshindringer — manglende fornødent særpræg — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009))

15

2011/C 238/22

Sag T-258/09: Rettens dom af 6. juli 2011 — i-content mod KHIM (BETWIN) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket BETWIN — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — ligebehandling — artikel 49 EF)

15

2011/C 238/23

Sag T-318/09: Rettens dom af 6. juli 2011 — Audi og Volkswagen mod KHIM (TDI) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket TDI — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra c), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 75 og artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

15

2011/C 238/24

Sag T-235/10: Rettens dom af 6. juli 2011 — Timehouse mod KHIM (form som et ur med takkede kanter) (EF-varemærker — ansøgning om et tredimensionelt varemærke — form som et ur med takkede kanter — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

16

2011/C 238/25

Sag T-343/09: Rettens kendelse af 27. juni 2011 — Amecke Fruchtsaft mod KHIM — Uhse (69 Sex up) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagekaldelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse i sagen)

16

2011/C 238/26

Sag T-409/09: Rettens kendelse af 22. juni 2011 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — offentlige tjenesteydelseskontrakter — afvisning af en bydendes bud — annullation af beslutningen ved Rettens dom — forældelse — frister fastsat under hensyn til afstanden — søgsmål, der dels skal afvises, dels åbenbart savner ethvert retligt grundlag)

16

2011/C 238/27

Sag T-452/09 P: Rettens kendelse af 21. juni 2011 — Rosenbaum mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — indplacering i lønklasse ved ansættelsen — hensyntagen til den pågældendes erhvervserfaring — vedtægtens artikel 31 — begrundelsespligt)

16

2011/C 238/28

Sag T-12/10 P: Rettens kendelse af 21. juni 2011 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — erstatning af retsudgifter — notat uarbejdet af Kommissionen, hvorved sagsøgeren gøres bekendt med, at den agter at foretage indeholdelse i hans invaliditetsydelse — ingen bebyrdende akt — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

17

2011/C 238/29

Sag T-125/10: Rettens kendelse af 27. juni 2011 — Amecke Fruchtsaft mod KHIM — Uhse (69 Sex up) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagekaldelse af indsigelse — stillingtagen til sagen ufornøden)

17

2011/C 238/30

Sag T-256/10 P: Rettens kendelse af 20. juni 2011 — Marcuccio mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — flytning af personlige ejendele — stiltiende og udtrykkelig afvisning af sagsøgerens ansøgninger — begrundelsespligt — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

17

2011/C 238/31

Sag T-160/10: Sag anlagt den 19. april 2011 — J mod Parlamentet

18

2011/C 238/32

Sag T-231/11: Sag anlagt den 2. maj 2011 — Fraas mod KHIM (ternet mønster i farverne mørkegrå, lysegrå, lyseblå, mørkeblå, okker og beige)

18

2011/C 238/33

Sag T-247/11: Sag anlagt den 13. maj 2011 — FairWild Foundation mod KHIM — Wild (FAIRWILD)

18

2011/C 238/34

Sag T-263/11: Sag anlagt den 23. maj 2011 — Bopp mod KHIM (Ottekant med grønne kanter)

19

2011/C 238/35

Sag T-277/11: Sag anlagt den 30. maj 2011 — Hotel Reservation Service Robert Ragge mod KHIM — Promotora Imperial (iHotel)

19

2011/C 238/36

Sag T-280/11: Sag anlagt den 31. maj 2011 — Ewald mod KHIM — Kin Cosmetics (Keen)

20

2011/C 238/37

Sag T-281/11 P: Appel iværksat den 3. juni 2011 af Diego Canga Fano til prøvelse af Personalerettens dom af 24. marts 2011 i sag F-104/09, Canga Fano mod Rådet

20

2011/C 238/38

Sag T-285/11: Sag anlagt den 6. juni 2011 — Gooré mod Rådet

21

2011/C 238/39

Sag T-287/11: Sag anlagt den 6. juni 2011 — Heitkamp BauHolding mod Kommissionen

21

2011/C 238/40

Sag T-289/11: Sag anlagt den 7. juni 2011 — Deutsche Bahn m.fl. mod Kommissionen

22

2011/C 238/41

Sag T-290/11: Sag anlagt den 7. juni 2011 — Deutsche Bahn m.fl. mod Kommissionen

22

2011/C 238/42

Sag T-292/11: Sag anlagt den 9. juni 2011 — Cemex m.fl. mod Kommissionen

23

2011/C 238/43

Sag T-293/11: Sag anlagt den 9. juni 2011 — Holcim AG (Tyskland) og Holcim mod Kommissionen

24

2011/C 238/44

Sag T-294/11: Sag anlagt den 9. juni 2011 — Den Hellenske Republik mod Kommissionen

25

2011/C 238/45

Sag T-295/11: Sag anlagt den 9. juni 2011 — Duscholux Ibérica mod KHIM — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

26

2011/C 238/46

Sag T-296/11: Sag anlagt den 8. juni 2011 — Cementos Portland Valderrivas mod Kommissionen

26

2011/C 238/47

Sag T-298/11: Sag anlagt den 31. maj 2011 — Ghost Brand mod KHIM — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

27

2011/C 238/48

Sag T-300/11: Sag anlagt den 10. juni 2011 — Otto mod KHIM — Nalsani (TOTTO)

27

2011/C 238/49

Sag T-302/11: Sag anlagt den 10. juni 2011 — HeidelbergCement mod Kommissionen

28

2011/C 238/50

Sag T-303/11: Sag anlagt den 14. juni 2011 — Leopardi Dittajuti mod KHIM — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

29

2011/C 238/51

Sag T-306/11: Sag anlagt den 10. juni 2011 — Schwenk Zement mod Kommissionen

29

2011/C 238/52

Sag T-308/11: Sag anlagt den 13. juni 2011 — Eurallumina mod Kommissionen

30

2011/C 238/53

Sag T-312/11: Sag anlagt den 14. juni 2011 — Süd-Chemie AG mod KHIM — BYK-Cera (CERATIX)

32

2011/C 238/54

Sag T-313/11: Sag anlagt den 16. juni 2011 — Heede mod KHIM (Matrix-Energetics)

32

2011/C 238/55

Sag T-314/11: Sag anlagt den 17. juni 2011 — Fortress Participations mod KHIM — Fortress Investment Group and Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

32

2011/C 238/56

Sag T-315/11: Sag anlagt den 17. juni 2011 — Fortress Participations mod KHIM — Fortress Investment Group and Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

33

2011/C 238/57

Sag T-321/11: Sag anlagt den 21. juni 2011 — Morelli mod KHIM — Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (PARTITO DELLA LIBERTA')

33

2011/C 238/58

Sag T-322/11: Sag anlagt den 21. juni 2011 — Morelli mod KHIM — Brambilla (Partito della Libertà)

34

2011/C 238/59

Sag T-330/11: Sag anlagt den 15. juni 2011 — MasterCard m.fl. mod Kommissionen

34

2011/C 238/60

Sag T-331/11: Sag anlagt den 16. juni 2011 — Besselink mod Rådet

35

2011/C 238/61

Sag T-522/09: Rettens kendelse af 10. juni 2011 — Gemmi Furs mod KHIM — Lemmi Fashion (GEMMI)

35

2011/C 238/62

Sag T-484/10: Rettens kendelse af 20. juni 2011 — Gas Natural Fenosa SDG mod Kommissionen

36

2011/C 238/63

Sag T-486/10: Rettens kendelse af 20. juni 2011 — Iberdrola mod Kommissionen

36

2011/C 238/64

Sag T-490/10: Rettens kendelse af 20. juni 2011 — Endesa og Endesa Generación mod Kommissionen

36

2011/C 238/65

Sag T-14/11: Rettens kendelse af 14. juni 2011 — Timab Industries og CFPR mod Kommissionen

36

 

Retten for EU-Personalesager

2011/C 238/66

Sag F-14/11: Sag anlagt den 17. februar 2011 — Strohm mod Kommissionen

37


 

Berigtigelser

2011/C 238/67

Berigtigelse til meddelelse til Tidende i sag T-242/11 (EUT C 211 af 16.7.2011, s. 27)

38


DA

 

Top