Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:220:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 220, 26. juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.220.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 220

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
26. juli 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2011/C 220/01

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 220/02

Medlemsstaternes implementering af artikel 35, 36, 43, 55 og 64 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner (»auktioneringsforordningen«) og relevansen heraf for udpegelse af auktionsplatforme ifølge artikel 26 i samme forordning — Gennemsigtighed med hensyn til de udbudsdokumenter som omhandlet i artikel 92 i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og artikel 130, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne dertil, som udveksles mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med udpegelsen af den eneste auktionstilsynsførende ifølge auktioneringsforordningens artikel 24 og af auktionsplatformene ifølge artikel 26 i samme forordning

12


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 220/03

Euroens vekselkurs

16


 

Berigtigelser

2011/C 220/04

Berigtigelse til indkaldelse af forslag i henhold til det flerårige arbejdsprogram for 2011 om tilskud til transeuropæiske transportnet (TEN-T) for perioden 2007-2013 (EUT C 187 af 28.6.2011)

17


DA

 

Top