Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:215:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 215, 21. juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.215.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 215

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
21. juli 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Rådet

2011/C 215/01

Rådets henstilling af 12. juli 2011 om Irlands nationale reformprogram for 2011 og med Rådets udtalelse om Irlands opdaterede stabilitetsprogram, 2011-2015

1

2011/C 215/02

Rådets henstilling af 12. juli 2011 om Italiens nationale reformprogram for 2011 og med Rådets udtalelse om Italiens opdaterede konvergensprogram for 2011-2014

4

2011/C 215/03

Rådets henstilling af 12. juli 2011 om Letlands nationale reformprogram for 2011 og med Rådets udtalelse om Letlands opdaterede konvergensprogram for 2011-2014

8

2011/C 215/04

Rådets henstilling af 12. juli 2011 om Maltas nationale reformprogram for 2011 og med Rådets udtalelse om Maltas opdaterede stabilitetsprogram, 2011-2014

10

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2011/C 215/05

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens årlige budget

13


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 215/06

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

19

2011/C 215/07

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (2)

21

2011/C 215/08

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) (2)

25

2011/C 215/09

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) (2)

25


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 215/10

Euroens vekselkurs

26

2011/C 215/11

Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for protokollerne om oprindelsesregler for diagonal kumulation mellem Den Europæiske Union, Albanien, Bosnien og Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet

27

2011/C 215/12

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af direktiver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)  (2)

29


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

EFTA-Domstolen

2011/C 215/13

Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet den 25. marts 2011 af Héraðsdómur Reykjavíkur i sagen Grund, elli- og hjúkrunarheimili mod Lyfjastofnun (den islandske styrelse for lægemiddelkontrol) (Sag E-7/11)

31

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 215/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (2)

32

2011/C 215/15

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (2)

33


 

Berigtigelser

2011/C 215/16

Berigtigelse til offentliggørelsen af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT C 87 af 16.4.2009)

34


 


 

(1)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top