EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:203:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 203, 9. juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.203.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 203

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
9. juli 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 203/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) (1)

1

2011/C 203/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) (1)

1

2011/C 203/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon) (1)

2


 

III   Forberedende retsakter

 

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

 

Den Europæiske Centralbank

2011/C 203/04

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 19. maj 2011 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (CON/2011/44)

3


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 203/05

Euroens vekselkurs

11

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 203/06

Offentliggørelse i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

12

2011/C 203/07

Ajourføring af listen over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1; EUT C 134 af 31.5.2008, s. 16; EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9; EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10; EUT C 331 af 31.12.2008, s. 13; EUT C 3 af 8.1.2009, s. 10; EUT C 37 af 14.2.2009, s. 10; EUT C 64 af 19.3.2009, s. 20; EUT C 99 af 30.4.2009, s. 7; EUT C 229 af 23.9.2009, s. 28; EUT C 263 af 5.11.2009, s. 22; EUT C 298 af 8.12.2009, s. 17; EUT C 74 af 24.3.2010, s. 13; EUT C 326 af 3.12.2010, s. 17; EUT C 355 af 29.12.2010, s. 34; EUT C 22 af 22.1.2011, s. 22; EUT C 37 af 5.2.2011, s. 12; EUT C 149 af 20.5.2011, s. 8; EUT C 190 af 30.6.2011, s. 17)

14

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

Europa-Kommissionen

2011/C 203/08

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7, EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5, EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6, EUT C 157 af 27.5.2011, s. 8)

16


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Rådet

2011/C 203/09

Åben indkaldelse — Europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST)

17

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 203/10

Meddelelse fra Den Tjekkiske Republiks miljøministerium i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

19

2011/C 203/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

20

2011/C 203/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

21

2011/C 203/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products) (1)

22


 

Berigtigelser

2011/C 203/14

Berigtigelse til godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EUT C 187 af 28.6.2011)

23


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top