Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:194:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 194, 2. juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.194.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 194

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
2. juli 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 194/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 186 af 25.6.2011

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 194/02

Sag C-147/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 10. maj 2011 — Jürgen Römer mod Freie und Hansestadt Hamburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeitsgericht Hamburg, Tyskland) (Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — EU-rettens generelle principper — artikel 157 TEUF — direktiv 2000/78/EF — anvendelsesområde — begrebet »løn« — udelukkelse — erhvervstilknyttet alderspensionsordning i form af en supplerende alderspension for tidligere ansatte ved en lokal myndighed og disses efterladte — metode for beregning af denne pension, som stiller gifte pensionsmodtagere fordelagtigere end personer, der lever i et registreret partnerskab — forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering)

2

2011/C 194/03

Forenede sager C-230/09 og C-231/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 5. maj 2011 — Hauptzollamt Koblenz mod Kurt Etling og Thomas Etling (sag C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg mod Theodor Aissen og Hermann Rohaan (sag C-231/09) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof (Tyskland)) (Landbrug — mælk og mejeriprodukter — forordning (EF) nr. 1788/2003 — afgift på mælk og mejeriprodukter — forordning (EF) nr. 1782/2003 — den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte — overførsel af individuelle referencemængder — følgerne for beregningen af afgiften — følgerne for beregningen af mælkepræmien)

3

2011/C 194/04

Sag C-391/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 12. maj 2011 — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Paweł Wardyn mod Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, Litauen) (Unionsborgerskab — retten til at færdes og tage ophold på medlemsstaternes område — princippet om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet — artikel 18 TEUF og 21 TEUF — princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse — direktiv 2000/43/EF — national lovgivning, hvorefter efternavne og fornavne på fysiske personer i dokumenter vedrørende civilstand skal skrives således, at den stavemåde, der gælder for det officielle nationale sprog, følges)

4

2011/C 194/05

Sag C-543/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. maj 2011 — Deutsche Telekom AG mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Elektronisk kommunikation — direktiv 2002/22/EF — artikel 25, stk. 2 — direktiv 2002/58/EF — artikel 12 — udbud af offentligt tilgængelige nummeroplysningstjenester og nummerfortegnelser — pligt pålagt en virksomhed, der tildeler telefonnumre, til at levere de oplysninger vedrørende tredjemænds abonnenter, som den er i besiddelse af, til andre virksomheder)

5

2011/C 194/06

Sag C-107/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. maj 2011 — Enel Maritsa Iztok 3 AD mod Direktor »Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto« NAP (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — moms — direktiv 77/388/EØF og 2006/112/EF — tilbagebetaling — frist — renter — modregning — principper om afgiftsneutralitet og proportionalitet — beskyttelse af den berettigede forventning)

5

2011/C 194/07

Sag C-144/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. maj 2011 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts mod JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kammergericht Berlin (Tyskland)) (Retternes kompetence på det civilretlige område — artikel 22, nr. 2), og artikel 27 i forordning (EF) nr. 44/2001 — enekompetence for retterne i den stat, hvor et selskab har hjemsted, til at træffe afgørelse i tvister vedrørende gyldigheden af beslutninger truffet af organer under selskabet — rækkevidde — sag anlagt af en offentligretlig juridisk person med påstand om, at en kontrakt skal kendes ugyldig på grund af en angivelig ugyldighed af beslutninger truffet af dens organer vedrørende indgåelsen af kontrakten — litispendens — forpligtelse for den ret, for hvilken der senere er anlagt sag, til at udsætte sagen — rækkevidde)

6

2011/C 194/08

Forenede sager C-201/10 og C-202/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. maj 2011 — Ze Fu Fleischhandel GmbH (sag C-201/10) og Vion Trading GmbH (sag C-202/10) mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — artikel 3 — tilbagesøgning af en eksportrestitution — 30-årig forældelsesfrist — forældelsesregel, der udgør en del af en medlemsstats almindelige civilret — »analog« anvendelse — retssikkerhedsprincippet — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — proportionalitetsprincippet)

7

2011/C 194/09

Sag C-294/10: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. maj 2011 — Andrejs Eglītis og Edvards Ratnieks mod Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākās tiesas Senāts — Republikken Letland) (Luftbefordring — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 5, stk. 3 — kompensation til passagererne ved aflysning af en flyafgang — fritagelse fra pligten til at udbetale kompensation i tilfælde af usædvanlige omstændigheder — luftfartselskabets iværksættelse af alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes for at imødegå de usædvanlige omstændigheder — iværksættelse af forholdsregler så betids, at flyafgangen kan gennemføres, efter at sådanne omstændigheder er ophørt)

7

2011/C 194/10

Sag C-479/10: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 10. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige (Traktatbrud — miljø — direktiv 1999/30/EF — kontrol af forurening — grænseværdierne for PM10 i luften)

8

2011/C 194/11

Sag C-128/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14. marts 2011 — UsedSoft GmbH mod Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Sag C-165/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky, Den Slovakiske Republik den 4. april 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky mod Profitube spol.sro

9

2011/C 194/13

Sag C-173/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 8. april 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League og PA Sport UK Ltd mod Sportradar GmbH (et firma indregistreret i Tyskland) og Sportradar (et firma indregisreret i Schweiz)

10

2011/C 194/14

Sag C-177/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 15. april 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon & Chorotakton mod 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias & Oikonomikon og 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis & Apokentrosis

10

2011/C 194/15

Sag C-209/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 4. maj 2011 — Sportingbet PLC mod Ypourgos Politismou og Ypourgos Okonomias Okonomikon

11

 

Retten

2011/C 194/16

Sag T-423/07: Rettens dom af 19. maj 2011 — Ryanair mod Kommissionen (Statsstøtte — konkurrence — misbrug af dominerende stilling — luftfartssektoren — eneret til at benytte terminal 2 i München lufthavn — passivitetssøgsmål — stillingtagen fra Kommissionen — ufornødent at træffe afgørelse — pligt til at handle — foreligger ikke)

12

2011/C 194/17

Sag T-502/07: Rettens dom af 18. maj 2011 — IIC-Intersport International Corporation mod KHIM — McKenzie (McKENZIE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket McKENZIE — de ældre EF-figur- og ordmærker McKINLEY — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

12

2011/C 194/18

Sag T-207/08: Rettens dom af 18. maj 2011 — Habanos mod KHIM — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EF-figurmærket KIOWA — det ældre EF- og nationale figurmærke COHIBA — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — ingen lighedspunkter mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

13

2011/C 194/19

Sag T-580/08: Rettens dom af 19. maj 2011 — PJ Hungary mod KHIM — Pepekillo (PEPEQUILLO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket PEPEQUILLO — det ældre national ord- og figurmærke, og det ældre EF-ord- og figurmærke PEPE og PEPE JEANS — restitutio in integrum — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem varerne — artikel 78 i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 81 i forordning (EF) nr. 207/2009) — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b)), og artikel 8, stk. 5 i forordning nr. 207/2009)

13

2011/C 194/20

Sag T-376/09: Rettens dom af 18. maj 2011 — Glenton España mod KHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket POLO SANTA MARIA — det ældre Benelux-figurmærke, der gengiver en silhuet af en polospiller — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

14

2011/C 194/21

Sag T-81/10: Rettens dom af 19. maj 2011 — Tempus Vade mod KHIM — Palacios Serrano (AIR FORCE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket AIR FORCE — de ældre nationale og EF-ord- og figurmærker TIME FORCE — relativ registreringshindring — manglende risiko for forveksling — mangel på lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

14

2011/C 194/22

Sag T-206/11: Sag anlagt den 4. april 2011 — COMPLEX mod KHIM — Kajometal (KX)

14

2011/C 194/23

Sag T-207/11: Sag anlagt den 8. april 2011 — EyeSense mod KHIM — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Sag T-216/11: Sag anlagt den 18. april 2011 — Progust, SL mod KHIM — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Sag T-219/11: Sag anlagt den 15. april 2011 — Otero González mod KHIM — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Sag T-220/11: Sag anlagt den 18. april 2011 — TeamBank mod KHIM — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Sag T-223/11: Sag anlagt den 20. april 2011 — Siemens mod Kommissionen

17

2011/C 194/28

Sag T-224/11: Sag anlagt den 21. april 2011 — Caventa mod KHIM — Anson's Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Sag T-225/11: Sag anlagt den 21. april 2011 — Caventa mod KHIM — Anson's Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Sag T-227/11: Sag anlagt den 26. april 2011 — Wall mod KHIM — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Sag T-232/11: Sag anlagt den 4. maj 2011 — Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe mod Kommissionen

19

2011/C 194/32

Sag T-243/11: Sag anlagt den 26. april 2011 — Glaxo Group mod KHIM — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Sag T-245/11: Sag anlagt den 6. maj 2011 — ClientEarth og International Chemical Secretariat mod ECHA

20


DA

 

Top