EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 80, 12. marts 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.080.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 80

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
12. marts 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 080/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 72 af 5.3.2011

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2011/C 080/02

Sag C-382/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. januar 2011 — Michael Neukirchinger mod Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Østrig) (Luftfart — bevilling til at gennemføre erhvervsmæssige ballonfarter — artikel 12 EF — betingelse om bopæl eller hjemsted — administrative sanktioner)

2

2011/C 080/03

Sag C-90/09 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. januar 2011 — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — aftaler — sektor for gummikemikalier — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — koncern — et moderselskabs solidariske ansvar for overtrædelser af konkurrencereglerne, begået af dets datterselskaber — moderselskab)

2

2011/C 080/04

Sag C-155/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. januar 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — artikel 12 EF, 18 EF, 39 EF og 43 EF — artikel 4, 28 og 31 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — skattelovgivning — betingelser for fritagelse for ejerskifteafgift ved første køb af fast ejendom — fritagelse forbeholdt personer, der har fast bopæl på statens område, og græske statsborgere, der på købstidspunktet ikke er bosat dér)

3

2011/C 080/05

Sag C-168/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. januar 2011 — Flos SpA mod Semeraro Casa e Famiglia SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Milano — Italien) (Industriel og kommerciel ejendomsret — direktiv 98/71/EF — retlig beskyttelse af mønstre — artikel 17 — betingelse om kumulering af mønsterbeskyttelsen med den ophavsretlige beskyttelse — national lovgivning, der i en vis periode udelukker eller gør det umuligt at påberåbe sig den ophavsretlige beskyttelse af mønstre, som er blevet offentligt tilgængelige før lovens ikrafttrædelse — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning)

4

2011/C 080/06

Sag C-463/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. januar 2011 — CLECE, S.A. mod María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — Spanien) (Socialpolitik — direktiv 2001/23/EF — overførsel af virksomheder — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — begrebet »overførsel« — rengøringsvirksomhed — aktivitet varetaget direkte af en kommune ved rekruttering af nyt personale)

4

2011/C 080/07

Sag C-489/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. januar 2011 — Vandoorne NV mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Beroep te Gent — Belgien) (Sjette momsdirektiv — artikel 11, punkt C, stk. 1, og artikel 27, stk. 1 og 5 — beskatningsgrundlag — forenklende foranstaltninger — forarbejdet tobak — banderoler — enkeltstående opkrævning af moms ved kilden — mellemleverandør — helt eller delvist manglende betaling af prisen — nægtelse af momsrefusion)

5

2011/C 080/08

Sag C-490/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. januar 2011 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — artikel 49 EF — fri udveksling af tjenesteydelser — manglende godtgørelse af udgifter til analyser og undersøgelser udført i andre medlemsstater end Storhertugdømmet Luxembourg — nationale retsforskrifter, hvorefter de ikke dækkes i form af en godtgørelse af de udgifter, der er afholdt til sådanne analyser og undersøgelser — nationale retsforskrifter, hvorefter afholdelse af udgifter til sundhedsydelser er betinget af, at betingelserne i disse forskrifter er opfyldt)

5

2011/C 080/09

Sag C-92/10 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. januar 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — varemærke, som udelukkende består af et reklameslogan og bestanddele, der isoleret betragtet mangler det fornødne særpræg — figurmærket »BEST BUY«)

6

2011/C 080/10

Sag C-559/08 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 16. september 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online) mod Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) og Artoz-Papier AG (Appel — EF-varemærker — ordmærket ATOZ — indsigelse rejst af indehaveren af det internationale ordmærke ARTOZ — afslag på registrering)

6

2011/C 080/11

Sag C-342/09 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 27. oktober 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA mod Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, med hjemsted i Gallecs (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5 — figurmærket Gallecs — indsigelse rejst af indehaveren af de nationale figurmærker GALLO, GALLO AZEITE NOVO og Azeite Novo samt EF-figurmærket GALLO — indsigelsen forkastet — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

7

2011/C 080/12

Sag C-459/09 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 16. september 2010 — Dominio de la Vega, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Ambrosio Velasco SA (Appel — EF-varemærke — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ansøgning om EF-figurmærket DOMINIO DE LA VEGA — det ældre EF-figurmærke PALACIO DE LA VEGA — risiko for forveksling på en del af den Europæiske Unions område — vurdering af ligheden mellem varemærkerne — den dominerende bestanddel)

7

2011/C 080/13

Sag C-487/09: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 6. oktober 2010 — Inmogolf SA mod Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia og Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — direktiv 69/335/EØF — indirekte skatter — kapitaltilførsel — overdragelse af værdipapirer — selskabskapital overvejende som fast ejendom)

8

2011/C 080/14

Sag C-532/09 P: Domstolens kendelse af 4. oktober 2010 — Vladimir Ivanov mod Europa-Kommissionen (Appel — søgsmål om erstatning uden for kontraktforhold — fortabelse af en mulighed for ansættelse — forbehold om procedurefordrejning — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

8

2011/C 080/15

Forenede sager C-74/10 P og C-75/10 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 29. september 2010 — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) mod Europa-Kommissionen (Appel — artikel 19 i statutten for Domstolen — en part repræsenteret af en advokat, der ikke er tredjemand — åbenbart afvisningsgrundlag)

9

2011/C 080/16

Sag C-84/10 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 22. oktober 2010 — Longevity Health Products, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) og Merck KGaA (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ordmærket »Kids Vits« — indsigelse fra indehaveren af EF-ordmærket VITS4KIDS — opmærksomhedsniveauet i den relevante kundekreds — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — ret til kontradiktion)

9

2011/C 080/17

Sag C-290/10 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 9. september 2010 — Franssons Verkstäder AB mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Lindner Recyclingtech GmbH (Appel — søgsmål ved Retten med påstand om annullation af en afgørelse truffet af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret — forordning (EF) nr. 6/2002 — søgsmålsfrist — afvisning på grund af for sen iværksættelse — appel åbenbart ugrundet)

9

2011/C 080/18

Sag C-513/10 P: Appel iværksat den 14. oktober 2010 af Dimitris Platis til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 30. september 2010 i sag T-311/10, Dimitris Platis mod Rådet og Grækenland

10

2011/C 080/19

Sag C-587/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 15. december 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mod Finanzamt Plauen, den anden part i sagen: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Sag C-594/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 17. december 2010 — Van Laarhoven Belastingadvies mod Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Sag C-600/10: Sag anlagt den 16. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

11

2011/C 080/22

Sag C-603/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upravno sodišče Republike Slovenije (Republikken Slovenien) den 21. december 2010 — Pelati doo mod Republikken Slovenien

12

2011/C 080/23

Sag C-613/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italien) den 30. december 2010 — Danilo Debiasi mod Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Sag C-622/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 22. december 2010 — Rémi Paquot mod État belge — SPF Finances

12

2011/C 080/25

Sag C-623/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 22. december 2010 — Adrien Daxhelet mod État belge — SPF Finances

13

2011/C 080/26

Sag C-7/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Palermo (Italien) den 5. januar 2011 — straffesag mod Fabio Caronna

14

2011/C 080/27

Sag C-12/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dublin Metropolitan District Court (Ireland) den 10. januar 2011 — Denise McDonagh mod Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Sag C-14/11 P: Appel iværksat den 11. januar 2011 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 27. oktober 2010 i sag T-24/05, Alliance One International, Inc. (tidligere Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc. og Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd mod Europa-Kommissionen

15

2011/C 080/29

Sag C-20/11: Sag anlagt den 13. januar 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

15

2011/C 080/30

Sag C-22/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus (Finland) den 17. januar 2011 — Finnair Oyj mod Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Sag C-37/11: Sag anlagt den 25. januar 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

16

2011/C 080/32

Sag C-455/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

17

2011/C 080/33

Sag C-525/09: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 28. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

17

 

Retten

2011/C 080/34

Sag T-437/09: Rettens dom af 2. februar 2011 — Oyster Cosmetics mod KHIM — Kadabell (Oyster cosmetics) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket Oyster cosmetics — ældre EF-figurmærke Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

18

2011/C 080/35

Sag T-54/07: Rettens kendelse af 21. januar 2011 — Vtesse Networks mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — telekommunikation — ejendomsskat af udenlandsk fast ejendom i Det Forenede Kongerige — beslutning, hvorved det fastslås, at den omhandlede foranstaltning ikke udgør støtte — ingen individuel tildeling — afvisning)

18

2011/C 080/36

Sag T-586/10: Sag anlagt den 22. december 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001 mod KHIM — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Sag T-592/10: Sag anlagt den 27. december 2010 — El Corte Inglés mod KHIM — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Sag T-593/10: Sag anlagt den 29. december 2010 — El Corte Inglés mod KHIM — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

Sag T-596/10: Sag anlagt den 28. december 2010 — Almunia Textil mod KHIM — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Sag T-597/10: Sag anlagt den 27. december 2010 — Biodes mod KHIM — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Sag T-598/10: Sag anlagt den 27. december 2010 — Biodes mod KHIM — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Sag T-14/11: Sag anlagt den 11. januar 2011 — Timab Industries og CFPR mod Kommissionen

22

2011/C 080/43

Sag T-23/11: Sag anlagt den 17. januar 2011 — El Corte Inglés mod KHIM — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Sag T-24/11: Sag anlagt den 19. januar 2011 — Bank Refah Kargaran mod Rådet

23

2011/C 080/45

Sag T-25/11: Sag anlagt den 17. januar 2011 — Germans Boada mod KHIM (Formen på en skæremaskine til skæring af keramik)

23

2011/C 080/46

Sag T-29/11: Sag anlagt den 14. januar 2011 — Technische Universität Dresden mod Kommissionen

23

2011/C 080/47

Sag T-33/11: Sag anlagt den 24. januar 2011 — Peeters Landbouwmachines mod KHIM — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Sag T-34/11: Sag anlagt den 24. januar 2011 — Canon Europa mod Kommissionen

24

2011/C 080/49

Sag T-35/11: Sag anlagt den 24. januar 2011 — Kyocera Mita Europe mod Kommissionen

25

2011/C 080/50

Sag T-36/11: Sag anlagt den 24. januar 2011 — Japan Airlines mod Kommissionen

25

2011/C 080/51

Sag T-39/11: Sag anlagt den 24. januar 2011 — Cargolux Airlines mod Kommissionen

26

2011/C 080/52

Sag T-40/11: Sag anlagt den 24. januar 2011 — Lan Airlines og Lan Cargo mod Kommissionen

27

2011/C 080/53

Sag T-42/11: Sag anlagt den 19. januar 2011 — Universal mod Kommissionen

28

2011/C 080/54

Sag T-44/11: Sag anlagt den 17. januar 2011 — Italien mod Kommissionen

29

2011/C 080/55

Sag T-45/11: Sag anlagt den 21. januar 2011 — Italien mod Kommissionen

30

2011/C 080/56

Sag T-46/11: Sag anlagt den 24. januar 2011 — Deutsche Lufthansa m.fl. mod Kommissionen

31

2011/C 080/57

Sag T-48/11: Sag anlagt den 24. januar 2011 — British Airways mod Kommissionen

32

2011/C 080/58

Sag T-54/11: Sag anlagt den 27. januar 2011 — Kongeriget Spanien mod Kommissionen

33

2011/C 080/59

Sag T-57/11: Sag anlagt den 27. januar 2011 — Castelnou Energía mod Kommissionen

33

2011/C 080/60

Sag T-399/07: Rettens kendelse af 25. januar 2011 — Basell Polyolefine mod Kommissionen

34


DA

 

Top