EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:022:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 22, 22. januar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.022.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 22

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
22. januar 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 022/01

Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 4/2010: »Er mobilitetsordningen under Leonardo da Vinci-programmet udformet og forvaltes den på en sådan måde, at den vil kunne føre til effektive resultater?«

1

 

Europa-Kommissionen

2011/C 022/02

Euroens vekselkurs

3

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 022/03

Uddrag af afgørelsen vedrørende Glitnir banki hf. i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

4

2011/C 022/04

Likvidationsprocedure — Beslutning om indledning af en likvidationsprocedure vedrørende ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF om sanering og likvidation af forsikringsselskaber)

6

2011/C 022/05

Likvidationsprocedure — Afgørelse om indledning af en likvidationsprocedure vedrørende (mindelig likvidation som følge af en beslutning truffet på en ekstraordinær generalforsamling i Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (livsforsikringsselskabet Universum) om afvikling af virksomheden) (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF om sanering og likvidation af forsikringsselskaber)

7


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2011/C 022/06

Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

8

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 022/07

Statsstøtte — Danmark — Statsstøttesag C 35/10 (ex N 302/10) — Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil — Opfordring til at fremsætte bemærkninger i henhold til artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (1)

9

2011/C 022/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6073 — Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

20

2011/C 022/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5950 — Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)) (1)

21


 

Berigtigelser

2011/C 022/10

Berigtigelse til ajourføring af liste over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 16, EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9, EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10, EUT C 331 af 31.12.2008, s. 13, EUT C 3 af 8.1.2009, s. 10, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 10, EUT C 64 af 19.3.2009, s. 20, EUT C 99 af 30.4.2009, s. 7, EUT C 229 af 23.9.2009, s. 28, EUT C 263 af 5.11.2009, s. 22, EUT C 298 af 8.12.2009, s. 17, EUT C 74 af 24.3.2010, s. 13; EUT C 326 af 3.12.2010, s. 17) (EUT C 355 af 29.12.2010)

22


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top