EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:355:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 355, 29. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.355.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 355

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
29. december 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2010/C 355/01

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse initiativ fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Republikken Estland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Finland og Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske beskyttelsesordre og initiativ fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Republikken Estland, Kongeriget Spanien, Republikken Østrig, Republikken Slovenien og Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager

1

2010/C 355/02

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP II)

10

2010/C 355/03

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — »Oversigt over informationsstyring på området frihed, sikkerhed og retfærdighed«

16


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 355/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5952 — CPPIB/Onex/Tomkins) (1)

24

2010/C 355/05

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6040 — Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) (1)

24

2010/C 355/06

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations) (1)

25


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 355/07

Euroens vekselkurs

26

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 355/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

27

2010/C 355/09

Ajourføring af liste over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 16, EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9, EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10, EUT C 331 af 31.12.2008, s. 13, EUT C 3 af 8.1.2009, s. 10, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 10, EUT C 64 af 19.3.2009, s. 20, EUT C 99 af 30.4.2009, s. 7, EUT C 229 af 23.9.2009, s. 28, EUT C 263 af 5.11.2009, s. 22, EUT C 298 af 8.12.2009, s. 17, EUT C 74 af 24.3.2010, s. 13; EUT C 326 af 3.12.2010, s. 17)

34


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 355/10

Bekendtgørelse om licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum fra tredjelande

35

2010/C 355/11

Bekendtgørelse om licitation over nedsættelsen af importtolden for majs fra tredjelande

37

2010/C 355/12

Bekendtgørelse om licitation over nedsættelsen af importtolden for majs fra tredjelande

39

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2010/C 355/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6105 — Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

41


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top