EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:354:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 354, 28. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.354.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 354

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
28. december 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

461. plenarmøde den 17. og 18. marts 2010

2010/C 354/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010) og opfølgningsstrategien

1

2010/C 354/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om personer med handicap: beskæftigelse og gradvis opnåelse af større tilgængelighed for personer med handicap i EU — Lissabonstrategien efter 2010 (sonderende udtalelse)

8

2010/C 354/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Integration af indvandrede arbejdstagere« (sonderende udtalelse)

16

2010/C 354/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Den europæiske transportpolitik inden for rammerne af Lissabonstrategien efter 2010 og strategien for bæredygtig udvikling (sonderende udtalelse)

23

2010/C 354/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om industrielle ændringer og perspektiver for motorcykel-, scooter- og knallertsektoren i Europa (initiativudtalelse)

30

2010/C 354/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om reform af den fælles landbrugspolitik i 2013 (initiativudtalelse)

35

2010/C 354/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om nye styreformer i internationale organisationer

43

2010/C 354/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om transportpolitik for det vestlige Balkan

50

2010/C 354/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Civilsamfundets organisationer og EU's rådsformandskab« (initiativudtalelse)

56

2010/C 354/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om gennemførelse af Lissabontraktaten: deltagelsesdemokrati og borgerinitiativ (art. 11) (initiativudtalelse)

59


 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

461. plenarmøde den 17. og 18. marts 2010

2010/C 354/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om en langsigtet plan for den nordlige kulmulebestand og for fiskeriet efter denne bestand KOM(2009) 122 endelig — 2009/0039 (CNS)

66

2010/C 354/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav KOM(2009) 151 endelig — 2009/0051 (CNS)

67

2010/C 354/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af en flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand KOM(2009) 189 endelig — 2009/0057 (CNS)

68

2010/C 354/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om en langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand KOM(2009) 399 endelig — 2009/0112 (CNS)

69

2010/C 354/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ændring af forordning (EF) nr. 1984/2003 KOM(2009) 406 endelig — 2009/0116 (CNS)

70

2010/C 354/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) KOM(2009) 477 endelig — 2009/0129 (CNS)

71

2010/C 354/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder KOM(2009) 510 endelig — 2009/0138 (CNS)

72

2010/C 354/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen KOM(2009) 388 endelig

73

2010/C 354/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Revision af Fællesskabets innovationspolitik i en verden under forandring KOM(2009) 442 endelig

80

2010/C 354/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed KOM(2009) 576 endelig — 2009/0161 (COD)

85

2010/C 354/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur KOM(2009) 541 endelig — 2009/0153 (CNS)

88


DA

 

Top