Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 328, 04. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.328.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 328

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
4. december 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2010/C 328/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 317 af 20.11.2010

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 328/02

Sag C-222/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 2002/22/EF (»forsyningspligtdirektivet«) — elektronisk kommunikation — net og tjenester — artikel 12 — beregning af omkostninger ved forsyningspligt — forsyningspligtens sociale element — artikel 13 — finansiering af forsyningspligten — fastlæggelse af den urimelige byrde)

2

2010/C 328/03

Sag C-389/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2010 — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV og KPN Belgium NV mod Ministerraad (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Grondwettelijk Hof (Belgien)) (Elektronisk kommunikation — direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) — artikel 2, litra g), artikel 3 og 4 — den nationale tilsynsmyndighed — national lovgiver, der handler som national tilsynsmyndighed — direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet) — net og tjenester — artikel 12 — beregning af omkostningerne ved forsyningspligten — forsyningspligtens sociale element — artikel 13 — finansiering af forsyningspligten — fastlæggelse af den urimelige byrde)

2

2010/C 328/04

Sag C-512/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — artikel 49 EF — social sikring — påtænkt medicinsk behandling i en anden medlemsstat, hvortil kræves anvendelse af tungt udstyr — krav om forhåndstilladelse — planlagt behandling i en anden medlemsstat — forskel på de gældende dækningsniveauer i henholdsvis forsikringsmedlemsstaten og opholdsmedlemsstaten — en socialt forsikret persons ret til supplerende godtgørelse fra den kompetente institution ud over det, der er dækket af opholdsmedlemsstatens institution)

3

2010/C 328/05

Sag C-515/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. oktober 2010 — straffesag mod Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota og Termiso Lda (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgien) (Fri udveksling af tjenesteydelser — artikel 56 TEUF og 57 TEUF — udstationering af arbejdstagere — restriktioner — arbejdsgivere med hjemsted i en anden medlemsstat — registrering af forudgående udstationeringsanmeldelse — arbejdsretlige dokumenter — svarende til de dokumenter, der er foreskrevet i værtsmedlemsstatens lovgivning — kopi — opbevares med henblik på at kunne stilles til rådighed for de nationale myndigheder)

4

2010/C 328/06

Forenede sager C-53/09 og C-55/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. oktober 2010 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mod Loyalty Management UK Limited (sag C-53/09) og Baxi Group Ltd (sag C-55/09) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra House of Lords — Det Forenede Kongerige) (Sjette momsdirektiv — beskatningsgrundlag — salgsfremmeordning — loyalitetsprogram, hvor kunderne kan modtage point hos de handlende og indløse disse for præmiegoder — betalinger, foretaget af den virksomhed, som driver programmet, til de indløsende selskaber, der leverer præmiegoderne — betalinger foretaget af den handlende til den virksomhed, som driver programmet, og som leverer præmiegoderne)

4

2010/C 328/07

Sag C-154/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 7. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — direktiv 2002/22/EF — elektronisk kommunikation — net og tjenester — artikel 3, stk. 2, og artikel 8, stk. 2 — udpegning af virksomheder, der varetager forsyningspligttjenester — ukorrekt gennemførelse)

5

2010/C 328/08

Sag C-162/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 7. oktober 2010 — Secretary of State for Work and Pensions mod Taous Lassal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige)) (Præjudiciel forelæggelse — fri bevægelighed for personer — direktiv 2004/38/EF — artikel 16 — ret til tidsubegrænset ophold — tidsmæssig anvendelse — perioder tilbagelagt inden gennemførelsesdatoen)

5

2010/C 328/09

Sag C-173/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. oktober 2010 — Georgi Ivanov Elchinov mod Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Social sikring — fri udveksling af tjenesteydelser — sygeforsikring — hospitalsbehandling ydet i en anden medlemsstat — forhåndstilladelse — betingelser for anvendelse af artikel 22, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 1408/71 — måden, hvorpå den socialt sikrede får refunderet udgifterne til hospitalsbehandling ydet i en anden medlemsstat — en lavere rets forpligtelse til at efterkomme instruktioner afgivet af en højere ret)

6

2010/C 328/10

Sag C-222/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. oktober 2010 — (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Republikken Polen) — Kronospan Mielec sp. z o.o. mod Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (Sjette momsdirektiv — artikel 9, stk. 2, litra c) og e) — forsknings- og udviklingsarbejde udført af ingeniører — fastlæggelse af leveringsstedet for tjenesteydelser)

7

2010/C 328/11

Sag C-224/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. oktober 2010 — straffesag mod Martha Nussbaumer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Bolzano — Italien) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — direktiv 92/57/EØF — minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser — artikel 3 — forpligtelse til at udpege en koordinator for sikkerhed og sundhed samt til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed)

8

2010/C 328/12

Sag C-382/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. oktober 2010 — Stils Met SIA mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākās tiesas Senāts — Republikken Letland) (Den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — kapitel 73 — snoet tråd, kabler og tovværk af stål — pos. 7312 — Taric-koden — fejl i tariferingen — varerne bragt i fri omsætning — forordning (EF) nr. 384/96 — antidumpingtold — bøde svarende til den samlede antidumpingtold)

8

2010/C 328/13

Sag C-49/10: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Slovenske Republik (Traktatbrud — miljø — direktiv 2008/1/EF — integreret forebyggelse og reduktion af forurening — vilkårene for godkendelse af eksisterende anlæg — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

9

2010/C 328/14

Sag C-127/10: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 7. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 2006/42/EF om maskiner — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

9

2010/C 328/15

Sag C-400/10 PPU: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. oktober 2010 — J. McB. mod L. E. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court Irland) (Samarbejde om civilretlige spørgsmål — ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar — Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser — forordning (EF) nr. 2201/2003 — børn, hvis forældre ikke er gift — faderens forældremyndighed — fortolkning af begrebet »forældremyndighed« — almindelige retsprincipper og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

10

2010/C 328/16

Sag C-142/10 P: Appel iværksat den 17. marts 2010 af Francisco Pérez Guerra til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 11. februar 2010 i sag T-3/10 Pérez Guerra mod BNP Paribas og Spanien

10

2010/C 328/17

Sag C-290/10 P: Appel iværksat den 10. juni 2010 af Franssons Verkstäder AB til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 10. maj 2010 i sag T-98/10: Franssons Verkstäder AB mod KHIM og Lindner Recyclingtech (Chaff Cutters)

10

2010/C 328/18

Sag C-368/10: Sag anlagt den 22. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene

10

2010/C 328/19

Sag C-371/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof Amsterdam (Nederlandene) den 26. juli 2010 — National Grid Indus BV mod Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

11

2010/C 328/20

Sag C-387/10: Sag anlagt den 2. august 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

12

2010/C 328/21

Sag C-428/10: Sag anlagt den 27. august 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

12

2010/C 328/22

Sag C-436/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Mons (Belgien) den 13. september 2010 — État belge — SPF Finances mod BLM SA

12

2010/C 328/23

Sag C-438/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 13. september 2010 — Lilia Druțu mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău og Administrația Finanțelor Publice Bacău

13

2010/C 328/24

Sag C-439/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 13. september 2010 — SC DRA SPEED SRL mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău og Administrația Finanțelor Publice Bacău

13

2010/C 328/25

Sag C-440/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 13. september 2010 — SC SEMTEX SRL mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău og Administrația Finanțelor Publice Bacău

14

2010/C 328/26

Sag C-441/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 13. september 2010 — Ioan Anghel mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău og Administrația Finanțelor Publice Bacău

14

2010/C 328/27

Sag C-451/10 P: Appel iværksat den 15. september 2010 af Télévision française 1 SA (TF1) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 1. juli 2010 i de forenede sager T-568/08 og T-573/08, M6 og TF1 mod Kommissionen

15

2010/C 328/28

Sag C-453/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Prešov (Den Slovakiske Republik) den 16. september 2010 — Jana Pereničová og Vladislav Perenič mod S.O.S. financ, spol. sro

15

2010/C 328/29

Sag C-455/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 17. september 2010 — G.A.P. Peeters-van Maasdijk mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

16

2010/C 328/30

Sag C-456/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 17. september 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) mod Administración del Estado

16

2010/C 328/31

Sag C-460/10 P: Appel iværksat den 21. september 2010 af Luigi Marcuccio til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 6. juli 2010 I sag T-460/10, Marcuccio mod Domstolen

16

2010/C 328/32

Sag C-463/10 P: Appel iværksat den 27. september 2010 af Deutsche Post AG til prøvelse af kendelse afsagt den 14. juli 2010 af Retten (Første Afdeling) i sag T-570/08, Deutsche Post AG mod Europa-Kommissionen

17

2010/C 328/33

Sag C-467/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Gießen (Tyskland) den 28. september 2010 — straffesag mod Baris Akyüz

18

2010/C 328/34

Sag C-470/10: Sag anlagt den 28. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

19

2010/C 328/35

Sag C-471/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Østrig) den 28. september 2010 — Martin Wohl og Ildiko Veres mod Magistrat der Stadt Salzburg, procesdeltager: Finanzamt Salzburg-Stadt

19

2010/C 328/36

Sag C-473/10: Sag anlagt den 29. september 2010 — Kommissionen mod Ungarn

19

2010/C 328/37

Sag C-475/10 P: Appel iværksat den 1. oktober 2010 af Forbundsrepublikken Tyskland til prøvelse af kendelse afsagt den 14. juli 2010 af Retten (Første Afdeling) i sag T-571/08, Forbundsrepublikken Tyskland mod Kommissionen

21

2010/C 328/38

Sag C-476/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Østrig) den 1. oktober 2010 — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic und Herbert Hilbe mod Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

22

2010/C 328/39

Sag C-477/10 P: Appel iværksat den 27. september 2010 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 7. juli 2010 i sag T-111/07, Agrofert Holding a.s. mod Europa-Kommissionen

22

2010/C 328/40

Sag C-479/10: Sag anlagt den 5. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige

24

2010/C 328/41

Sag C-480/10: Sag anlagt den 5. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige

24

2010/C 328/42

Sag C-482/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italien) den 6. oktober 2010 — Teresa Cicala mod Regione Siciliana

25

2010/C 328/43

Sag C-483/10: Sag anlagt den 6. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

25

2010/C 328/44

Sag C-485/10: Sag anlagt den 8. oktober 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

26

2010/C 328/45

Sag C-497/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 18. oktober 2010 — Barbara Mercredi mod Richard Chaffe

26

 

Retten

2010/C 328/46

Forenede sager T-135/06–T-138/06: Rettens dom af 29. september 2010 — Al-Faqih m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs – og sikkerhedspolitik — bekæmpelse af terrorisme — restriktive foranstaltninger over for personer og enheder med tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban — indefrysning af midler — grundrettigheder — ret til respekt for ejendomsretten, ret til at blive hørt og ret til en effektiv domstolsprøvelse)

28

2010/C 328/47

Forenede sager T-230/08 og T-231/08: Rettens dom af 12. oktober 2010 — Asenbaum mod KHIM (WIENER WERKSTÄTTE) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket WIENER WERKSTÄTTE — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

28

2010/C 328/48

Sag T-439/08: Rettens dom af 21. oktober 2010 — Agapiou Joséphidès mod Kommissionen og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (»Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — sagsakter vedrørende støttetildeling til et Jean Monnet-ekspertisecenter til University of Cyprus — sagsakter fra tredjemand — delvist afslag på aktindsigt — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — afvisning — ulovlighedsindsigelse — indsigelse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet — indsigelse vedrørende beskyttelse af den forretningsmæssige interesse — begrundelsespligt«)

29

2010/C 328/49

Sag T-474/08: Rettens dom af 21. oktober 2010 — Umbach mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende en kontrakt inden for rammerne af TACIS-programmet — anmodning om aktindsigt i forbindelse med en sag mellem sagsøgeren og Kommissionen anlagt ved en belgisk ret — delvis afslag på aktindsigt — anmodning om aktindsigt i overensstemmelse med EU-traktatens principper — tungtvejende offentlig interesse)

29

2010/C 328/50

Sag T-69/09: Rettens kendelse af 5. oktober 2010 — Provincie Groningen og Provincie Drenthe mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — beslutning om nedsættelse af økonomisk støtte og delvis tilbagebetaling af de betalte beløb — regional enhed — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

30

2010/C 328/51

Sag T-415/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. oktober 2010 — Nexans France mod Det Europæiske Fællesforetagende for Fusionsenergiudvikling (Særlige rettergangsformer — offentlige indkøb — udbudsprocedure — afvisning af tilbud — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

30

2010/C 328/52

Sag T-431/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 19. oktober 2010 — Nencini mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — medlem af Europa-Parlamentet — tilbagebetaling af beløb, der er udbetalt som godtgørelse for udgifter til parlamentarisk assistance og til rejser — begæring om udsættelse af gennemførelse — manglende uopsættelighed)

30

2010/C 328/53

Sag T-280/09: Sag anlagt den 13. august 2010 — Morte Navarro mod Parlamentet

31

2010/C 328/54

Sag T-403/10: Sag anlagt den 7. september 2010 — Brighton Collectibles mod KHIM — Felmar (BRIGHTON)

31

2010/C 328/55

Sag T-404/10: Sag anlagt den 8. september 2010 — National Lottery Commission mod KHIM — Mediatek Italia og De Gregorio (gengivelse af en hånd)

32

2010/C 328/56

Sag T-416/10: Sag anlagt den 15. september 2010 — Yoshida Metal Industry mod KHIM — Pi-Design m.fl. (overflade dækket af sorte cirkler)

32

2010/C 328/57

Sag T-434/10: Sag anlagt den 17. september 2010 — Václav Hrbek trading as BODY-HF mod KHIM — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

33

2010/C 328/58

Sag T-439/10: Sag anlagt den 24. september 2010 — Fulmen mod Rådet

34

2010/C 328/59

Sag T-440/10: Sag anlagt den 24. september 2010 — Mahmoudian mod Rådet

34

2010/C 328/60

Sag T-441/10 P: Appel iværksat den 20. september 2010 af Christian Kurrer til prøvelse af Personalerettens dom af 8. juli 2010 i sag F-139/06, Kurrer mod Kommissionen

35

2010/C 328/61

Sag T-442/10 P: Appel iværksat den 20. september 2010 af Salvatore Magazzu til prøvelse af Personalerettens dom af 8. juli 2010 i sag F-126/06, Magazzu mod Kommissionen

36

2010/C 328/62

Sag T-443/10 P: Appel iværksat den 20. september 2010 af Stefano Sotgia til prøvelse af Personalerettens dom af 8. juli 2010 i sag F-130/06, Sotgia mod Kommissionen

36

2010/C 328/63

Sag T-448/10: Sag anlagt den 23. september 2010 — Apple mod KHIM — Iphone Media (IPH IPHONE)

36

2010/C 328/64

Sag T-452/10: Sag anlagt den 24. september 2010 — ClientEarth mod Rådet

37

2010/C 328/65

Sag T-453/10: Sag anlagt den 24. september 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development mod Kommissionen

38

2010/C 328/66

Sag T-454/10: Sag anlagt den 30. september 2010 — Anicav mod Kommissionen

39

2010/C 328/67

Sag T-458/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — McBride mod Kommissionen

39

2010/C 328/68

Sag T-459/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — McBride mod Kommissionen

40

2010/C 328/69

Sag T-460/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — Mullglen mod Europa-Kommissionen

41

2010/C 328/70

Sag T-461/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — Boyle mod Kommissionen

42

2010/C 328/71

Sag T-462/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — Flaherty mod Kommissionen

43

2010/C 328/72

Sag T-463/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — Ocean Trawlers mod Kommissionen

44

2010/C 328/73

Sag T-464/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — Fitzpatrick mod Kommissionen

45

2010/C 328/74

Sag T-465/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — McHugh mod Kommissionen

46

2010/C 328/75

Sag T-466/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — Hannigan mod Kommissionen

47

2010/C 328/76

Sag T-467/10: Sag anlagt den 27. september 2010 — Murphy mod Kommissionen

48

2010/C 328/77

Sag T-475/10: Sag anlagt den 4. oktober 2010 — Portugal mod Kommissionen

49

2010/C 328/78

Sag T-483/10: Sag anlagt den 8. oktober 2010 — The Pukka Luggage Company mod KHIM — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

50

2010/C 328/79

Sag T-484/10: Sag anlagt den 14. oktober 2010 — Gas Natural Fenosa SDG mod Kommissionen

50

2010/C 328/80

Sag T-486/10: Sag anlagt den 14. oktober 2010 — Iberdrola mod Kommissionen

51

2010/C 328/81

Sag T-490/10: Sag anlagt den 14. oktober 2010 — Endesa og Endesa Generaciòn mod Kommissionen

52

2010/C 328/82

Sag T-492/10: Sag anlagt den 7. oktober 2010 — Melli Bank mod Rådet

53

2010/C 328/83

Sag T-493/10: Sag anlagt den 7. oktober 2010 — Persia International Bank mod Rådet

54

2010/C 328/84

Sag T-494/10: Sag anlagt den 7. oktober 2010 — Bank Saderat Iran mod Rådet

55

2010/C 328/85

Sag T-495/10: Sag anlagt den 7. oktober 2010 — Bank Saderat mod Rådet

55

2010/C 328/86

Sag T-496/10: Sag anlagt den 7. oktober 2010 — Bank Mellat mod Rådet

56

2010/C 328/87

Sag T-497/10: Sag anlagt den 7. oktober 2010 — Divandari mod Rådet

56

2010/C 328/88

Sag T-280/07: Rettens kendelse af 7. oktober 2010 — Sepracor mod KHIM — Laboratorios Ern (LEVENIA)

57

2010/C 328/89

Sag T-441/07: Rettens kendelse af 5. oktober 2010 — Ryanair mod Kommissionen

57

2010/C 328/90

Sag T-140/10: Rettens kendelse af 7. oktober 2010 — Söns mod KHIM — Settimio (GREAT CHINA WALL)

57

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 328/91

Sag F-29/05: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2010 — Vievier mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansatte — indplacering i lønklasse — lønklasser fastsat i indkaldelsen af ansøgninger — ændring af reglerne for de øvrige ansattes indplacering — overgangsbestemmelser — artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten — analog anvendelse)

58

2010/C 328/92

Sag F-36/05: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2010 — Gudrun Schulze mod Europa-Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — ansøgere opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttrædelse — overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen — indplacering på løntrin — vedtægtens artikel 32 — artikel 2, 5 og 12 i bilag XIII til vedtægten — forskelsbehandling på grund af alder — lige løn for arbejde af samme værdi — princippet om god forvaltningsskik — administrationens omsorgspligt)

58

2010/C 328/93

Sag F-41/05: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2010 — Jacobs mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — ansøgere opført på en reserveliste forud for ikrafttrædelsen af den nye vedtægt — indplacering i lønklasse i medfør af de nye mindre gunstige regler — artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

59

2010/C 328/94

Sag F-76/05: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2010 — Torijano Montero mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — ansøgere opført på reservelisten til en udvælgelsesprøve offentliggjort før den nye vedtægts ikrafttrædelse — indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler — vedtægtens artikel 5 — artikel 12 i bilag XIII til vedtægten — ligebehandlingsprincippet — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — administrationens bistandspligt — proportionalitet)

59

2010/C 328/95

Sag F-107/05: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2010 — Toth mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansat — indplacering i lønklasse — lønklasser fastsat i indkaldelsen af ansøgninger — ændring i reglerne for indplacering af midlertidigt ansatte, efter at indkaldelsen af ansøgninger blev offentliggjort — indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler — overgangsbestemmelser — analog anvendelse — artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten — proportionalitet — princippet om god forvaltningsskik)

59

2010/C 328/96

Sag F-20/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2010 — de Luca mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — tjenestemænd, der får adgang til en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve — ansøger opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttrædelse — overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen — indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler — artikel 5, stk. 2, og 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

60

2010/C 328/97

Sag F-29/09: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 30. september 2010 — Lebedef og Jones mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — løn — vedtægtens artikel 64 — artikel 3, stk. 5, første afsnit, og artikel 9 i bilag XI til vedtægten — justeringskoefficient — ligebehandling)

60

2010/C 328/98

Sag F-86/09: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 14. oktober 2010 — W mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — løn — familietillæg — par af samme køn — husstandstillæg — betingelser for tildeling — adgang til at indgå civilt ægteskab — begreb — artikel 1 stk. 2, litra c), nr. iv), i bilag VII til vedtægten)

61

2010/C 328/99

Sag F-89/10: Sag anlagt den 28. september 2010 — Bovagnet mod Kommissionen

61

2010/C 328/00

Sag F-93/10: Sag anlagt den 4. oktober 2010 — Blessemaille mod Parlamentet

61

2010/C 328/01

Sag F-95/10: Sag anlagt den 8. oktober 2010 — Eberhard Bömcke mod EIB

62


DA

 

Top