Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 278, 15. oktober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.278.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 278

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
15. oktober 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2010/C 278/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 5. oktober 2010 om to forslag til forordninger om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (CON/2010/72)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 278/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5951 — AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 278/03

Euroens vekselkurs

6

2010/C 278/04

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 15. april 2010 om et udkast til afgørelse i sag COMP/39.317 — E.ON Gas — Referent: Polen

7

2010/C 278/05

Høringskonsulentens endelig rapport i Sag COMP/39.317 — E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Resumé af Kommissionens afgørelse af 4. maj 2010 om en procedure i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 54 (Sag COMP/39.317 — E.ON Gas) (meddelt under nummer K(2010) 2863 endelig)  (1)

9

2010/C 278/07

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 9. juli 2010 om et udkast til afgørelse i sag COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) — Referent: Østrig

11

2010/C 278/08

Høringskonsulentens endelige rapport i Sag COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Resume af Kommissionens afgørelse af 14. juli 2010 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen (Sag COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (meddelt under nummer K(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Udpegelse af høringskonsulenten

16

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 278/11

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste (1)

17


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 278/12

Indkaldelse af forslag — EACEA/32/10 — Tempus IV — Reform af de videregående uddannelser gennem internationalt universitetssamarbejde

18

2010/C 278/13

Indkaldelse af interessetilkendegivelser om ESPON-driftsprogrammet 2013

22

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2010/C 278/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5879 — Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

23

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2010/C 278/15

Offentliggørelse af ansøgning om anerkendelse af en traditionel benævnelse, jf. artikel 33 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009

24

2010/C 278/16

Offentliggørelse af ansøgning om anerkendelse af en traditionel benævnelse, jf. artikel 33 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009

25

2010/C 278/17

Offentliggørelse af ansøgning om anerkendelse af en traditionel benævnelse, jf. artikel 33 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009

26

2010/C 278/18

Offentliggørelse af ansøgning om anerkendelse af en traditionel benævnelse, jf. artikel 33 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009

27

2010/C 278/19

Statsstøtte — den Italienske Republik — Statsstøttesag C 17/10 (ex N 315/09) — Firmin Srl — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2 (1)

28


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top