Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:265E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 265, 30. september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.CE2010.265.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 265E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
30. september 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet
SESSIONEN 2009-2010
Mødeperioden fra den 20. til 22. oktober 2009
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 54 E af 4.3.2010.
VEDTAGNE TEKSTER

 

Torsdag, den 22. oktober 2009

2010/C 265E/01

Status over SIS II og VISEuropa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om fremskridt i etableringen af Schengeninformationssystemet II og Visuminformationssystemet

1

2010/C 265E/02

Opbygning af demokrati i eksterne forbindelserEuropa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om demokratiopbygning i EU's eksterne forbindelser

3

2010/C 265E/03

De institutionelle aspekter af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden UdadtilEuropa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om de institutionelle aspekter af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (2009/2133(INI))

9

2010/C 265E/04

Forberedelse af mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) og topmødet mellem EU/USA (den 2.-3. november 2009)Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd

15

2010/C 265E/05

GuineaEuropa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om situationen i Guinea

23

2010/C 265E/06

IranEuropa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om Iran

26

2010/C 265E/07

Sri LankaEuropa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om Sri Lanka

29


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 20. oktober 2009

2010/C 265E/08

Anmodning om ophævelse af Marek Siwiecs immunitetEuropa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2009 om anmodning om ophævelse af Marek Siwiecs immunitet (2009/2067(IMM))

31


 

III   Forberedende retsakter

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 20. oktober 2009

2010/C 265E/09

Statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (Irena) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (Irena) og om udøvelsen af dets rettigheder og forpligtelser (KOM(2009)0326 - C7-0092/2009 - 2009/0085(CNS))

33

2010/C 265E/10

Forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik (KOM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

33

2010/C 265E/11

Delegering af laboratorieundersøgelser *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/29/EF for så vidt angår delegering af laboratorieundersøgelser (KOM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

34

2010/C 265E/12

Reducerede punktafgiftssatser for Madeir og Azorerne *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede punktafgiftssatser i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt (KOM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS))

35

2010/C 265E/13

Beskyttelse af vilde fugle ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave) (KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

35

2010/C 265E/14

Gasapparater ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gasapparater (kodificeret udgave) (KOM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD))

36

2010/C 265E/15

Udbud af audiovisuelle medietjenester ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (kodificeret udgave) (KOM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD))

37

2010/C 265E/16

Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave) (KOM(2009)0071 - C7-0206/2009 - 2006/0222(COD))

38

2010/C 265E/17

Veterinærkontrol for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave) (KOM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS))

39

2010/C 265E/18

Informationsnet for landøkonomisk bogføring *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det europæiske Fællesskab (kodificeret udgave) (KOM(2009)0125 - C7-0005/2009 - 2009/0040(CNS))

40

2010/C 265E/19

Dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets direktiv om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (kodificeret udgave) (KOM(2009)0227 - C7-0048/2009 - 2009/0067(CNS))

41

2010/C 265E/20

Racerent avlskvæg *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om ændret forslag til Rådets direktiv om racerent avlskvæg (kodificeret udgave) (KOM(2009)0235 – C7–0045/2009 – 2006/0250(CNS))

42

2010/C 265E/21

Aftale EF/Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (KOM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS))

43

2010/C 265E/22

Aftale EF/Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (KOM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS))

43

2010/C 265E/23

Aftale EF/Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (KOM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS))

44

2010/C 265E/24

Aftale EF/Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (KOM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS))

45

2010/C 265E/25

Aftale EF/Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (KOM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS))

45

2010/C 265E/26

Aftale EF/Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of The Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (KOM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS))

46

2010/C 265E/27

Forslag til EU's ændringsbudget 9/2009: jordskælv i ItalienEuropa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2009 for regnskabsåret 2009, jordskælv i Italien, Sektion III – Kommissionen (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))

47

2010/C 265E/28

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Tyskland)Budgetudvalget PE428.043 Europa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2009)0423 - C7-0113/2009 - 2009/2078(BUD))

48

BILAG

50

 

Torsdag, den 22. oktober 2009

2010/C 265E/29

Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III - Kommissionen)Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, sektion III - Kommissionen (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) og om ændringsskrivelse nr. 1/2010 (SEK(2009)1133) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010

52

BILAG I

57

BILAG II

59

2010/C 265E/30

Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX)Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion I - Europa-Parlamentet, Sektion II - Rådet, Sektion IV - Domstolen, Sektion V - Revisionsretten, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII - Regionsudvalget, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand og Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

60

2010/C 265E/31

Tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2009 om Den Tjekkiske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg (10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS))

68

2010/C 265E/32

Ændring af fusionsmarkedsordningen *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (KOM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)

69


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Politiske ændringer: den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv, udeladelser markeres med symbolet ▐.

Tekniske rettelser og justeringer foretaget af tjenestegrenene: den nye eller ændrede tekst markeres med kursiv, udeladelser markeres med symbolet ║.

DA

 

Top