EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:246:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 246, 11. september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.246.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 246

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
11. september 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2010/C 246/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 234 af 28.8.2010

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 246/02

Sag C-271/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 15. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — direktiv 92/50/EØF og 2004/18/EF — offentlige tjenesteydelsesaftaler — arbejdsmarkedspension for kommunalt ansatte arbejdstagere — direkte indgåelse af aftaler med de forsikringsinstitutioner, der er udpeget i en kollektiv overenskomst indgået mellem arbejdsmarkedets parter, uden afholdelse af en udbudsprocedure inden for Unionen)

2

2010/C 246/03

Sag C-573/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 79/409/EØF — beskyttelse af vilde fugle — gennemførelsesforanstaltninger)

3

2010/C 246/04

Sag C-577/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. juli 2010 — Rijksdienst voor Pensioenen mod Elisabeth Brouwer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidshof te Antwerpen — Belgien) (Ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring — direktiv 79/7/EØF — grænsearbejdere — beregning af pension)

3

2010/C 246/05

Sag C-582/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Traktatbrud — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 169-171 — trettende direktiv 86/560/EØF — artikel 2 — tilbagebetaling — afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i EU — forsikringstransaktioner — finansielle transaktioner)

4

2010/C 246/06

Sag C-40/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. juli 2010 — Astra Zeneca UK Limited mod Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra VAT and Duties Tribunal, Manchester — Det Forenede Kongerige) (Sjette momsdirektiv — artikel 2, nr. 1 — begrebet »levering af tjenesteydelser, som foretages mod vederlag« — værdikuponer, som et selskab udsteder til sine ansatte i forbindelse med aflønningen af sidstnævnte)

4

2010/C 246/07

Sag C-54/09 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 29. juli 2010 — Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — landbrug — den fælles markedsordning for vin — støtte til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer — forordning (EF) nr. 1493/1999 — fordeling af de endelige støttebeløb på medlemsstaterne — forordning (EF) nr. 1227/2000 — artikel 16, stk. 1 — frist — bindende karakter)

5

2010/C 246/08

Sag C-70/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juli 2010 — Alexander Hengartner og Rudolf Gasser mod Landesregierung Vorarlberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer — leje af et jagtområde — regional afgift — begrebet økonomisk aktivitet — ligebehandlingsprincippet)

5

2010/C 246/09

Sag C-74/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juli 2010 — Bâtiments et Ponts Construction SA og WISAG Produktionsservice GmbH, tidligere ThyssenKrupp Industrieservice GmbH mod Berlaymont 2000 SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Belgien) (Offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 93/37/EØF — artikel 24 — udelukkelsesgrunde — forpligtelser med til hensyn betaling af bidrag til sociale sikringsordninger samt skatter og afgifter — registreringskrav for de bydende, idet de ellers udelukkes — »Registreringsudvalget« og dets beføjelser — undersøgelse af gyldigheden af de attester, der udstedes af de kompetente myndigheder i de udenlandske tilbudsgiveres etableringsmedlemsstat)

6

2010/C 246/10

Sag C-151/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. juli 2010 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) mod Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe og Ministerio Fiscal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spanien) (Overførsel af virksomheder — direktiv 2001/23/EF — bevarelse af arbejdstagernes rettigheder — repræsentanter for arbejdstagerne — den overførte enheds uafhængighed)

6

2010/C 246/11

Sag C-188/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. juli 2010 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku mod Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp. j, tidligere Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska sp. j (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Republikken Polen) (Præjudiciel forelæggelse — moms — ret til fradrag — nedsættelse af det fradragsberettigede beløb i tilfælde af tilsidesættelse af forpligtelsen til at anvende et kasseapparat)

7

2010/C 246/12

Sag C-189/09: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig (Traktatbrud — direktiv 2006/24/EF — beskyttelse af privatlivets fred — lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

8

2010/C 246/13

Sag C-214/09 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. juli 2010 — Anheuser-Busch, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Budějovický Budvar, národní podnik (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — ansøgning om registrering af EF-ordmærket BUDWEISER — indsigelse — forordningens artikel 8, stk. 1, litra a) og b) — ældre internationale ord- og figurmærker BUDWEISER og Budweiser Budvar — reel brug af det ældre varemærke — samme forordnings artikel 43, stk. 2 og 3 — fremlæggelse af beviser »rettidigt« — fornyelsescertifikatet for det ældre varemærke — artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94)

8

2010/C 246/14

Sag C-234/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juli 2010 — Skatteministeriet mod DSV Road A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark) (EF-toldkodeksen — forordning (EØF) nr. 2913/92 — artikel 204, stk. 1, litra a) — forordning (EØF) nr. 2454/93 — artikel 859 — procedure for ekstern forsendelse — godkendt afsender — toldskylds opståen — forsendelsesdokument for varer, der ikke eksisterer)

9

2010/C 246/15

Sag C-248/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 29. juli 2010 — SIA Pakora Pluss mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākās tiesas Senāts — Republikken Letland) (Akt om tiltrædelse af Den Europæiske Union — toldunion — overgangsforanstaltninger — fritagelse for told ved overgang til fri omsætning — vare, der på datoen for Republikken Letlands tiltrædelse transporteres inden for det udvidede Fællesskab — eksportformaliteter — importafgifter — moms)

9

2010/C 246/16

Sag C-256/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 15. juli 2010 — Bianca Purrucker mod Guillermo Vallés Pérez (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Retligt samarbejde i civile sager — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — foreløbige eller sikrende retsmidler — anerkendelse og fuldbyrdelse)

10

2010/C 246/17

Sag C-354/09: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. juli 2010 — Gaston Schul BV mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (EF-toldkodeksen — artikel 33 — varers toldværdi — inkludering af toldafgifter — leveringsbetingelsen »Delivered Duty Paid«)

11

2010/C 246/18

Sag C-368/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juli 2010 — Pannon Gép Centrum Kft mod APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Baranya Megyei Bíróság — Republikken Ungarn) (Sjette momsdirektiv — direktiv 2006/112/EF — ret til fradrag for den indgående moms — national lovgivning, hvorefter en fejlangivelse i fakturaen sanktioneres ved, at retten til fradrag fortabes)

11

2010/C 246/19

Sag C-371/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. juli 2010 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mod Isaac International Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige) (Forordning (EØF) nr. 2913/92 — toldkodeks — artikel 212a — forordning (EØF) nr. 2454/93 — artikel 292 — forordning (EF) nr. 88/97 — artikel 14 — antidumpingtold — cykelstel)

12

2010/C 246/20

Sag C-377/09: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. juli 2010 — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch, som kurator for Agenor SA mod Det Europæiske Fællesskab (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de commerce de Bruxelles — Belgien) (Artikel 235 EF og 288, stk. 2, EF — Domstolens kompetence til at træffe afgørelse i en sag om ansvar uden for kontraktforhold mod Det Europæiske Fællesskab — sag vedrørende personlig hæftelse i henhold til artikel 530, stk. 1, i den belgiske code des sociétés — sag anlagt af en kurator for et aktieselskabs konkursbo mod Det Europæiske Fællesskab — nationale domstoles kompetence til at træffe afgørelse i en sådan sag)

13

2010/C 246/21

Sag C-512/09: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 2006/66/EF — batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

13

2010/C 246/22

Sag C-513/09: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 2006/66/EF — batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

14

2010/C 246/23

Sag C-515/09: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 29. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland (Traktatbrud — direktiv 2006/21/EF — håndtering af affald fra udvindingsindustrien — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

14

2010/C 246/24

Sag C-6/10: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 2006/46/EF — selskabsrettigheder — forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber — manglende gennemførelse af eller underretning om nationale gennemførelsesbestemmelser)

14

2010/C 246/25

Sag C-8/10: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 15. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — direktiv 2006/46/EF — selskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber — manglende fuldstændig gennemførelse inden for den fastsatte frist)

15

2010/C 246/26

Sag C-19/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 29. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — forordning (EF) nr. 273/2004 og 111/2005 — narkotikaprækursorer — kontrol og overvågning inden for Unionen — overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande — sanktioner)

15

2010/C 246/27

Sag C-35/10: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 29. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2006/21/EF — miljøbeskyttelse — håndtering af affald — minedrift — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist)

16

2010/C 246/28

Sag C-254/10 P: Appel iværksat den 21. maj 2010 af Centre de Coordination Carrefour SNC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 18. marts 2010 i sag T-94/08, Centre de Coordination Carrefour mod Kommissionen

16

2010/C 246/29

Sag C-262/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 27. maj 2010 — Döhler Neuenkirchen GmbH mod Hauptzollamt Oldenburg

17

2010/C 246/30

Sag C-275/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 2. juni 2010 — Residex Capital IV CV mod Gemeente Rotterdam

18

2010/C 246/31

Sag C-277/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 3. juni 2010 — Martin Luksan mod Petrus van der Let

18

2010/C 246/32

Sag C-284/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 7. juni 2010 — Telefónica de España S.A. mod Administración del Estado

19

2010/C 246/33

Sag C-285/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 7. juni 2010 — Campsa Estaciones de Servicio S.A. mod Administración del Estado

20

2010/C 246/34

Sag C-288/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgien) den 2. juni 2010 — Wamo BVBA mod JBC NV og Modemakers Fashion NV

20

2010/C 246/35

Sag C-289/10 P: Appel iværksat den 10. juni 2010 af European Dynamics SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 19. marts 2010 i sag T-50/05, Evropaïki Dynamiki — Proigemena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Europa-Kommissionen

20

2010/C 246/36

Sag C-301/10: Sag anlagt den 16. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

21

2010/C 246/37

Sag C-303/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 21. juni 2010 — Administración General del Estado mod Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

22

2010/C 246/38

Sag C-304/10: Sag anlagt den 22. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

22

2010/C 246/39

Sag C-307/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af The Appointed Person by the Lord Chancellor (Det Forenede Kongerige) den 28. juni 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys mod Registrar of Trade Marks

23

2010/C 246/40

Sag C-308/10 P: Appel iværksat den 29. juni 2010 af Union Investment Privatfonds GmbH til prøvelse af dom afsagt den 27. april 2010 af Retten (Tredje Afdeling) i sag T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), den anden part i appelsagen: Unicre-Cartão International De Crédito SA

23

2010/C 246/41

Sag C-311/10: Sag anlagt den 29. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

24

2010/C 246/42

Sag C-314/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 30. juni 2010 — Hubert Pagnoul mod État belge — SPF Finances

24

2010/C 246/43

Sag C-317/10 P: Appel iværksat den 2. juli 2010 af Union Investment Privatfonds GmbH til prøvelse af dom afsagt den 27. april 2010 af Retten (Tredje Afdeling) i de forenede sager T-303/06 og T-337/06 — UniCredito Italiano SpA mod Kontoret for Harmonisering i det indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Union Investment Privatfonds GmbH

25

2010/C 246/44

Sag C-318/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Belgien) den 2. juli 2010 — SIAT SA mod État belge

26

2010/C 246/45

Sag C-319/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Haarlem (Nederlandene) den 2. juli 2010 — X mod Inspecteur der Belastingdienst/Y

26

2010/C 246/46

Sag C-320/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Haarlem (Nederlandene) den 2. juli 2010 — X mod Inspecteur der Belastingdienst P

27

2010/C 246/47

Sag C-321/10: Sag anlagt den 5. juli 2010 — Europa-Kommissionen Kongeriget Belgien

28

2010/C 246/48

Sag C-322/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) den 5. juli 2010 — Medeva BV mod Comptroller-General of Patents

28

2010/C 246/49

Sag C-327/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresní Soud v Chebu (Den Tjekkiske Republik) den 5. juli 2010 — Hypoteční banka, a.s. mod Udo Mike Lindner

29

2010/C 246/50

Sag C-334/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 12. juli 2010 — X mod Staatssecretaris van Financiën

30

2010/C 246/51

Sag C-340/10: Sag anlagt den 29. juni 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

30

2010/C 246/52

Sag C-346/10: Sag anlagt den 8. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

31

2010/C 246/53

Sag C-347/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den 8. juli 2010 — A. Salemink mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

32

2010/C 246/54

Sag C-348/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Republikken Letland) den 9. juli 2010 — SIA Norma-A og SIA Dekom mod Ludzas novada dome

32

2010/C 246/55

Sag C-350/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 12. juli 2010 — Nordea Pankki Suomi Oyj

33

2010/C 246/56

Sag C-353/10: Sag anlagt den 13. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

33

2010/C 246/57

Sag C-354/10: Sag anlagt den 13. juli 2010 — Europa Kommissionen mod Den Hellenske Republik

34

2010/C 246/58

Sag C-355/10: Sag anlagt den 14. juli 2010 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

34

2010/C 246/59

Sag C-356/10: Sag anlagt den 16. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Irland

35

2010/C 246/60

Sag C-374/10: Sag anlagt den 27. juli 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige

35

 

Retten

2010/C 246/61

Sag T-165/10: Rettens kendelse af 14. juli 2010 — Grupo Osborne mod KHIM — Confecciones Sanfertús (TORO) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

36

2010/C 246/62

Sag T-271/10 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 22. juli 2010 — H mod Rådet m.fl. (Særlige rettergangsformer — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — national tjenestemand udstationeret ved Den Europæiske Unions politimission i Bosnien-Hercegovina — afgørelse om forflyttelse og degradering — begæring om udsættelse af gennemførelse — formaliteten — ingen uopsættelighed)

36

2010/C 246/63

Sag T-297/10: Sag anlagt den 8. juli 2010 — DBV mod Kommissionen

37

2010/C 246/64

Sag T-300/10: Sag anlagt den 9. juli 2010 — Internationaler Hilfsfonds mod Kommissionen

37

2010/C 246/65

Sag T-303/10: Sag anlagt den 19. juli 2010 — Wam mod Kommissionen

38

2010/C 246/66

Forenede sager T-440/07, T-465/07 og T-1/08: Rettens kendelse af 7. juli 2010 — Huta Buczek m.fl. mod Kommissionen

39

2010/C 246/67

Sag T-499/07: Rettens kendelse af 12. juli 2010 — Bulgarien mod Kommissionen

39

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 246/68

Sag F-126/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 — Magazzu mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd — ansøgere opført på reservelisten i henhold til en udvælgelsesprøve, der var offentliggjort, før den nye tjenestemandsvedtægt trådte i kraft — indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler — velerhvervede rettigheder — princippet om forbud mod forskelsbehandling — artikel 2, 5 og 12 i bilag XIII til vedtægten)

40

2010/C 246/69

Sag F-130/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 — Sotgia mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd — ansøgere opført på reservelisten i henhold til en udvælgelsesprøve, der var offentliggjort, før den nye tjenestemandsvedtægt trådte i kraft — indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler — artikel 5, stk. 4 og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

40

2010/C 246/70

Sag F-17/08: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 — Wybranowski mod Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — ikke opført på reservelisten — bedømmelse af den mundtlige prøve — meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/60/06 — begrundelse — bedømmelseskomiteens kompetence — vurdering af ansøgerne)

41

2010/C 246/71

Sag F-37/10: Sag anlagt den 27. maj 2010 — Stratakis mod Kommissionen

41

2010/C 246/72

Sag F-46/10: Sag anlagt den 16. juni 2010 — AD mod Kommissionen

41

2010/C 246/73

Sag F-48/10: Sag anlagt den 22. juni 2010 — Z mod Domstolen

42

2010/C 246/74

Sag F-51/10: Sag anlagt den 1. juli 2010 — Bermejo Garde mod ØSU

42

2010/C 246/75

Sag F-54/10: Sag anlagt den 9. juli 2010 — Verheyden mod Kommissionen

43

2010/C 246/76

Sag F-55/10: Sag anlagt den 9. juli 2010 — Moschonaki mod Kommissionen

43

2010/C 246/77

Sag F-56/10: Sag anlagt den 9. juli 2010 — Hecq mod Kommissionen

43


DA

 

Top