EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:103:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 103, 22. april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.103.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 103

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
22. april 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2010/C 103/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 31. marts 2010 om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (CON/2010/28)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 103/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo) (1)

6


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 103/03

Euroens vekselkurs

7

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 103/04

Ajourføring af listen over opholdstilladelser, jf. artikel 2, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11, EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 14, EUT C 207 af 14.8.2008, s. 12, EUT C 331 af 21.12.2008, s. 13, EUT C 3 af 8.1.2009, s. 5, EUT C 64 af 19.3.2009, s. 15, EUT C 239 af 6.10.2009, s. 2, EUT C 298 af 8.12.2009, s. 15, EUT C 308 af 18.12.2009, s. 20, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 5, EUT C 74 af 24.3.2010, s. 13, EUT C 82 af 30.3.2010, s. 26)

8


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2010/C 103/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5816 — Oaktree/Aleris) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

12

2010/C 103/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) (1)

13

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2010/C 103/07

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

14

2010/C 103/08

Informationsnotat — Offentlig høring — Geografiske betegnelser fra Colombia og Peru

20


 

Berigtigelser

2010/C 103/09

Berigtigelse af offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT C 162 af 15.7.2009)

23


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top